Skip to content


Daniel-Mihail SANDRU, Irina ALEXE, Regulamentul general privind protectia datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2020

Daniel-Mihail SANDRU, Irina ALEXE, Regulamentul general privind protectia datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2020

Posted in Afaceri juridice europene.


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 13 noiembrie 2019

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Evenimente.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , .


Madalina Pleniceanu

Aurelia-Mădălina Pleniceanueste absolventă a Facultății de Drept din cadrul UVT Timișoara și absolventă a programului de Masterat EU Law de la Universitatea din Leiden, Olanda. În prezent sunt consilier pentru afaceri europene la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar până la 1 iulie 2019 a făcut parte din echipa care a coordonat proiectele demarate de Minister cu prilejul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

După finalizarea studiilor juridice la Universitatea de Vest din Timișoara, a decis să se dedice analizei amănunțite a dreptului european, motiv pentru care a urmat studiile masterale în acest domeniu la Universitatea din Leiden, Olanda. Studiile masterale i-au oferit posibilitatea dobândirii unor cunoștințe aprofundate atât privind latura procedurală, cât și cea materială a dreptului european. În acest context, a manifestat un interes deosebit în analiza riguroasă a competenței și hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, esențiale pentru înțelegerea legislației primare și secundare unionale. Drept urmare, a publicat trei articole în care dezbate Competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în Internretarea acordului privind Spațiul Economic European, precum și interpretarea Curții în cauzele C-333/13 Dano i.e. Cetățenia Uniunii Europene – impactul deciziei Curții de Justiție în cauza Dano asupra caracterului său fundamental șiC-544/15 Fahimian,i.e. Siguranța publică și cetățeanul unei țări terțe. Cauza Fahimian-excepția de la regulă?

Pe parcursul pregătirii academice a realizat că educația este domeniul care reclamă dezvoltare permanentă, motiv pentru care este determinată să muncească și să se dedice pentru a-și clădi un viitor profesional de succes. Curiozitatea constantă și pasiunea pentru sistemul unional au impulsionat-o să participe la diverse proiecte în acest domeniu, precum concursuri internaționale (Central and Eastern European Moot Court Competition, unde am fost semifinalistă în 2016), școli de vară, activități de voluntariat și stagii de practică. În acest fel, a accesat îndeaproape cadrul UE, conștientizând amploarea impactului dreptului european, în toate aspectele sale complexe, asupra vieții cotidiene.

***

Revista Afaceri juridice europene

IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE2

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.


Alexandru Cristian Rada

Alexandru Cristian Rada

Membru ARDAE din 7 ianuarie 2019.

***

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Posted in Evenimente.


Cosmin Santi

SANTI COSMIN

membru aderent ARDAE din 28 februarie 2019.

– Doctorand în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”al Academiei Române;

– Doctor în Teologie la Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”;

– Master în Teologie, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

– Licențiat în Teologie, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Activitate:

– Asistent Universitar, disciplina: Drept canonic și administrație bisericească, la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației;

– Membru în Asociaţia Română de Știinţe Penale, București;

– Expert în Corpul Național de Experți în Management Educațional, Ministerul Educației Naționale;

– Membru Asociat al Centrului de Studii Nomocanonice și Teologice din cadrul Universității „Babeș BolyaiCluj-Napoca;

– Membru al Centrului de Cercetări Interdisciplinare Credinţă-Ştiinţă-Misiune „Sfântul Apostol Pavel” (CCICSM) din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte;

– Membru în Asociaţia Ştiinţifică Internaţională „Icon Of Faith International Academic And Scientific Areal”.

– Membru al Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative din România;

– Membru în Editorial Board al revistei „Philosophy International Journal”, Troy, Michigan, USA

– Membru în Editorial Board al Revistei „International Journal of Education, Culture and Society”, Science Publishing Group, New York, USA;

– Membru în Advisory Board al Revistei „International Journal of Theology, Philosophy and Science” (IFIASA).

            Autor a 3 cărți și a mai multor studii și articole de specialitate, vizând atât domeniul juridic cât și domeniul teologic, publicate și susținute în cadrul conferințelor internaționale, dar și în reviste de specialitate.

***

Revista Afaceri juridice europene

IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

2019 Proiectul Centrului de Studii de Drept European – Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Evenimente.


Camelia Georgeta Dragomir (Iorgulescu)

CAMELIA- GEORGETA DRAGOMIR (IORGULESCU)

Avocat- mediator

Licentiata in Stiinte Juridice si Administrative- Universitatea Dimitrie Cantemir, promotia 1996, avocat definitiv, inscrisa pe tabloul Baroului Bucuresti din 1997; mediator inscrisa pe taboul mediatorilor Bucuresti din 2013; absolventa a studiilor Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Modul I si Modul II, 2017; absolventa curs “ofiter responsabil cu protectia datelor cu caracter personal”, Centrul de Afaceri Dobrogea, mai 2018; masterand Dreptul Intern si International al Afacerilor, 2017-2018

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.


AGENDA ŞI INSCRIERI: Conferinţa internațională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a II-a, 14 iunie 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


Andreea Mares

Continued…

Posted in Membri aderenti.


Dezbaterea Protecţia datelor personale in Romania. Provocari si perspective, Sibiu, 2018

Continued…

Posted in Evenimente.


UMF, UPM: Impactul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR) in domeniul sanatatii (ed. a III-a), Tîrgu Mures, 22 martie 2018

Posted in Evenimente.