Skip to content


ECFS 2020 – ARDAE este partener al conferintei europene a serviciilor financiare

Institutul de Studii Financiare are deosebita plăcere să vă invite la

Cea de-a patra  Conferință Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2020)

NOUA ARHITECTURĂ A SERVICIILOR FINANCIARE – INOVAŢIE ŞI EXCELENŢĂ

5-6 martie 2020

Brașov, România

 • Agenda evenimentului

Joi 5 martie

10.30-11.00 Inregistrarea participanţilor

11.00-12.45 Sesiune plenară Provocările 2020 pentru serviciile financiare

13.45-16.00 Panel tematic

16.30-18.00 Panel tematic

19.00 Cina festiva

Vineri 6 martie

09.00-11.30 Panel tematic

12.00-13.30 Panel tematic

Paneluri tematice:

 • Recrutarea in industria serviciilor financiare – o propunere de valoare critica
 • Implinirea asteptarilor clientilor si legislația specială (SAL, GDPR)
 • Singura constanta este schimbarea: optimizarea comunicatiei dintre departamente
 • Calatoria spre client  si legislatia speciala (SAL, GDPR)
 • Proiecte de InsureTech si rolul lor in relatia cu clientul
 • Cresterea vanzarilor si aport de valoare in contextul reglementat din prezent
 • Crearea unei culturi de invatare specializata
 • Detectarea fraudelor la companiile financiare: cine (ne) protejeaza?
 • Publicarea comunicărilor

Prezentările lucrărilor științifice (în format .pdf sau .ppt)  ce vor fi susținute cu ocazia acestui eveniment vor fi transmise până în data de 4 martie 2020 la adresa: alexandra.guzun@isf.ro.Cele mai relevante articole vor fi publicate, prin selecție, în Revista de Studii Financiare. Pentru introducerea acestor lucrări în procesul de recenzare, versiunea lor finală va fi transmisă în limba română și în limba engleză conform cerințelor de tehnoredactare până în data de 31 martie 2020 prin email, la adresa: revista@isf.ro

Comitetul științific –organizatoric

 • Dr. Ion STANCU, profesor universitar, Academia de Științe Economice, București; director general, Institutul de Studii Financiare, București;
 • Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
 • Dr. Claudiu BOȚOC, lector, prodecan al Facultății de Economie și de Administrare a Afacerilor, Universitatea de Vest, Timișoara;
 • Dr. Dragoș CĂLIN, consilier juridic, director al Direcției Juridice, S.I.F. Transilvania, Brașov;
 • Drd. Alexandra GUZUN, responsabil parteneriat – cercetare, Institutul de Studii Financiare, București;
 • Dr. Mircea Constantin DUICĂ, conferențiar, decan al Facultății de Științe Economice, Universitatea „Valahia”, Târgoviște;
 • Dr. Sergiu GOLUB, lector, prodecan al Facultății de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
 • Dr. Ludmila COBZARI, decan al Facultății de Finanțe, Academia de Studii Economice a Moldovei
 • Daniela MICU, director executiv, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu Mureș.
 • Dr. Ciprian – Adrian PĂUN, conferențiar universitar, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca;
 • Narcis PĂVĂLAȘCU, Arbitru; Președinte, Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), București;
 • Cătălin CÂMPEANU, director general adjunct, Institutul de Studii Financiare, București;
 • Dr. Codruț Nicolae SAVU, lector universitar, Universitatea „Transilvania”, Brașov;
 • Dr. Ioan SCHIAU, profesor universitar, Universitatea „Transilvania”, Brașov;
 • Dr. Ioan – Ovidiu SPĂTĂCEAN, lector, UMFST, Tîrgu Mureș;
 • Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor universitar; coordonator, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București;
 • Dr. Daniela ȘTEFĂNESCU, conferențiar, UMFST, Tîrgu Mureș.
 • Coordonatori organizare

Dr. Laura Elly NAGHI, conferențiar, Academia de Studii Economice, București; director, Centrul de Formare Profesională al Institutului de Studii Financiare;

Dr. Raul-Felix HODOȘ, lector, UMFST, Tîrgu Mureș; președinte Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri publice și Private, Tîrgu Mureș

 • Taxa de participare

Pachetul DIAMOND* – include participarea la sesiunea plenară și panelurile din 5-6 martie =360 RON

Pachetul GOLD* – include participarea la sesiunea plenară și panelurile din 5 martie = 300 RON

Pachetul SILVER – include participarea la panelurile din 6 martie= 180 RON

* pachetele DIAMOND și GOLD includ prânz

Autorii care vin din partea universităților partenere și care vor susține lucrarea în cadrul Conferinței vor beneficia de scutirea taxei de participare.

Taxa de participare se achită până în data de 1 martie 2020 în contul Institutului de Studii Financiare, deschis la Banca Română pentru Dezvoltare, IBAN RO74 BRDE 445S V408 0657 4450

Este necesar ca transferul să aibă mențiunea „Taxă de participare la ECFS 2020”.

Participanții sunt responsabili pentru aspectele legate de transport și cazare, cheltuielile cu acestea nefiind incluse în taxa de participare.

 • Contact

Pentru detalii privind înscrierea la sesiunile ECFS 2020, vă rugăm să ne contactați prin email sau telefonic:

    Persoană de contact: Alexandra GUZUN – Responsabil parteneriate-cercetare, Institutul de Studii Financiare, București (Call for Papers), evenimente@isf.ro.  (+4)0743 236 665 

Legaturi catre editiile anterioare

Conferinţa Europeană a Serviciilor Financiare – ECFS 2019

Conferinţa Europeană a Serviciilor Financiare – ECFS 2018

Conferinţa Europeană a Serviciilor Financiare – ECFS 2017

Posted in Evenimente.


Dr. Irina Alexe, Lista lucrărilor științifice în domeniul GDPR – ianuarie 2020

Irina Alexe

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Absolventă a Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și doctor în drept al Facultății de Drept a Universității București, este general-maior în rezervă, după o experiență de aproape douăzeci de ani în administrația publică centrală, iar ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european. Este coautor sau autor al unor volume și articole de specialitate, referitoare la protecția datelor cu caracter personal, funcția publică şi funcționarul public, adoptarea actelor normative ori achizițiile publice, o parte dintre acestea fiind disponibile pe ssrn.com, academia.edu și researchgate.net. Contact: irina.alexe@csde.ro Detalii: https://www.ardae.ro/?cat=48

Lista lucrărilor științifice în domeniul GDPR

– ianuarie 2020 –

dr. Irina Alexe

Volume

1. Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeşteanu, Daniel-Mihail Șandru (coordonatori), Protecția datelor cu caracter personal, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, 280 p.

2. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Ed. Universitară, 2018, ISBN 978-606-28-0728-3, 599 p.

3. Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru (editori), Legislația privind protecția datelor în România, Ed. Rosetti Internațional, București, 2018, ISBN 978-6068794-90-7, 216 p.

Articole în reviste de specialitate

 • Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Particularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar, Revista română de drept european, nr. 1/2020 (în curs de publicare)

1. Irina Alexe, Măsuri corective dispuse de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activității asociațiilor de proprietari cu dispozițiile GDPR, Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal nr.1/2020, p. 28-37.

2. Irina Alexe, Rolul responsabilului cu protecția datelor în respectarea drepturilor persoanei vizate, Revista română de drept al afacerilor nr.3/2019, p.23-34.

3. Irina Alexe, Experiențe ale aplicării amenzilor administrative din România în domeniul GDPR, Revista Pandectele Române, nr.5/2019, p. 79-95

4. Irina Alexe, Particularitățile procedurii de efectuare a investigațiilor ce vizează protecția datelor, Revista Pandectele Române, nr.4/2019, p.62-75.

5. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protecția Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire, Revista Pandectele Române, nr.3/2019, p.74-80.

6. Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice, Revista de drept public, nr.2/2019, p.47-56.

7. Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania, PinG – Privacy in Germany, Iss. 1/2019, p. 34-42; forma în limba română: Reglementări naționale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecția datelor, Revista societăților și a dreptului comercial, nr.3/2018, p.65-85.

8. Irina Alexe, Regimul sancționator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, Curierul Judiciar, nr.1/2018, p. 36-42. Forma în limba engleză: The Sanctioning Regime Provided by Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Personal Data, Law Review, Volume VIII, Issue 1, January-June 2018, p. 60-73.

9. Irina Alexe, Relația dintre operator și persoana împuternicită, în domeniul protecției datelor personale, Revista Pandectele Române, nr.2/2018, p.71-79.

10.Irina Alexe, Principalele noutăți privind responsabilul cu protecția datelor, incluse în GDPR, Revista Pandectele Române, nr.1/2018, p. 34-45.

11. Irina Alexe, Responsabilul cu protecția datelor (DPO) – funcționar public sau personal contractual?, Revista Română de Dreptul Muncii, nr.2/2018, p. 53-65.

12. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Protecția datelor personale: un nou început?, Revista Curierul Judiciar nr.2/2018, p. 63-65.

Articole în volume colective

1. Irina Alexe, Reforma instituțională, în materia protecției datelor, la nivel european, în volumul Regulamentul general privind protecția datelor. Comentarii și explicații, coordonator Andrei Săvescu, Editura Hamangiu, 2018, p.1-11.

2. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția datelor 20116/679. Experiențe din România, în volumulLegislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, editori Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Ed. Universitară, 2018, p.7-24.

3. Irina Alexe, Constantin Mihai Banu, De la directivă la regulament în reglementarea, la nivelul Uniunii Europene, a protecției datelor cu caracter personal, în volumul Protecția datelor cu caracter personal, coord0natiri Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeşteanu, Daniel-Mihail Șandru, Ed. Universitară, 2017, p.14-40.

Recenzii/Agora/Cronici editoriale

1. Irina Alexe, 25 mai 2018: data de la care trebuie aplicat Regulamentul general privind protecția datelor. România este pregătită?, Juridice.ro, 25 mai 2018, https://www.juridice.ro/583049/25-mai-2018-data-de-la-care-trebuie-aplicatregulamentul-generalprivind-protectia-datelor-romania-este-pregatita.html

2. Irina Alexe, O meserie a viitorului: responsabilul cu protecția datelor, Revista Afaceri Juridice Europene, nr. 1-2/2018, disponibil la adresa http://iaduer.ro/?p=6472 și la adresa https://www.juridice.ro/621545/o-meserie-a-viitorului-responsabilul-cu-protectia-datelor.html

3. Irina Alexe, Le data protection officer. Une fonction nouvelle dans l`entreprise (collectif), 2e édition, RRDA nr.2/2018, p.165-170.

***

O parte din articole sunt disponibile în SSRN, academia.edu și researchgate:

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1899724
https://independent.academia.edu/IrinaAlexe
https://www.researchgate.net/profile/Irina_Alexe3

Posted in Afaceri juridice europene, Evenimente.


CSDE: Dezbaterea Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală, 28 ianuarie 2020

Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European

Dezbaterea

Protecția și securitatea datelor personale în educația digitală

28 ianuarie 2020, orele 10.00-11.30

Participanţi confirmaţi:

Dr. Irina Alexe

Drd. Alexandru Georgescu

Av. Dr. Raul Felix Hodoș

Dr. Anca Păiușescu

Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu

Av. dr. Andrei Săvescu

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru, moderator

Celebrarea Zilei Europene a Protecţiei Datelor se realizează printr-o dezbatere de actualitate referitoare la educație digitală, securitatea și protecția datelor în acest mediu. Protecția și securitatea datelor cu caracter personal sunt două elemente fundamentale pentru orice interacțiune în mediul on-line. Reglementările la nivel internațional, în special în Uniunea Europeană, sunt în curs de modificare și adaptare la dezvoltarea tehnologică. De asemenea, impactul avântului tehnologic poate fi observat și în mediul educației, Uniunea Europeană dezvoltând o politică proprie. Dezbaterea are în vedere pe de o parte, descrierea contextului actual al politicilor europene în privința educației digitale și a protecției și securității datelor și, pe de altă parte, analiza unor factori care influențează educația digitală, cum ar fi conectivitatea, profilarea utilizatorilor, folosirea rețelelor sociale, inteligența artificială. Dezbaterea își propune să vină în ajutorul celor care pun în practică educația digitală cu elemente concrete de proceduri de protecția datelor și etapele esențiale care trebuie urmate în situații neprevăzute de încălcare a securității datelor. Andrei Săvescu va discuta depre imposibilitatea ontologica a protecției datelor informatice precum și despre contribuția JURIDICE.ro la educația digitală. Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu va prezenta sintetic proiectele realizate de Centrul pentru Protecția Datelor din cadrul UMFST Târgu-Mureș.

            Dezbaterea este organizată în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene.

Locul evenimentului: Sala de Consiliu – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Romane – Calea 13 Septembrie nr.13, corp B, et. 4, sector 5, Bucuresti

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail  mihai.sandru@csde.ro    

Detalii csde.ro, ardae.ro

Parteneri media: JURIDICE.ro, dpo-net.ro

Posted in Evenimente.


Gianina Dzițac

Gianina Dzițac este licențiată a Facultății de Drept din cadrul Universității Ecologice București, activând ca avocat titular în cadrul Cabinetului Individual de Avocatură Dzițac Gianina. Din anul 2012 figurează ca mediator în Tabloul Mediatorilor. În prezent, urmează cursurile masterului Drept Internațional Public din cadrul Facultății de Drept a Universității București. În calitate de avocat s-a specializat în următoarele domenii de activitate: dreptul societar și dreptul comercial, dreptul civil, dreptul municii,  coordonând numeroase procese civile și comerciale. În prezent, domeniile de interes vizează relațiile internaționale, dreptul umanitar și al refugiaților, aplicabilitatea dreptului Uniunii Europene la nivel național precum și diplomația internațională.

Este membru aderent ARDAE din 9 ianuarie 2020.

***

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europenePosted in Membri aderenti.


Daniel-Mihail SANDRU, Irina ALEXE, Regulamentul general privind protectia datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2020

Daniel-Mihail SANDRU, Irina ALEXE, Regulamentul general privind protectia datelor. Comentariu pe articole, Wolters Kluwer, 2020

Posted in Afaceri juridice europene.


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 13 noiembrie 2019

Continued…

Posted in Afaceri juridice europene, Evenimente.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , .


Madalina Pleniceanu

Aurelia-Mădălina Pleniceanueste absolventă a Facultății de Drept din cadrul UVT Timișoara și absolventă a programului de Masterat EU Law de la Universitatea din Leiden, Olanda. În prezent sunt consilier pentru afaceri europene la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar până la 1 iulie 2019 a făcut parte din echipa care a coordonat proiectele demarate de Minister cu prilejul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

După finalizarea studiilor juridice la Universitatea de Vest din Timișoara, a decis să se dedice analizei amănunțite a dreptului european, motiv pentru care a urmat studiile masterale în acest domeniu la Universitatea din Leiden, Olanda. Studiile masterale i-au oferit posibilitatea dobândirii unor cunoștințe aprofundate atât privind latura procedurală, cât și cea materială a dreptului european. În acest context, a manifestat un interes deosebit în analiza riguroasă a competenței și hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, esențiale pentru înțelegerea legislației primare și secundare unionale. Drept urmare, a publicat trei articole în care dezbate Competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în Internretarea acordului privind Spațiul Economic European, precum și interpretarea Curții în cauzele C-333/13 Dano i.e. Cetățenia Uniunii Europene – impactul deciziei Curții de Justiție în cauza Dano asupra caracterului său fundamental șiC-544/15 Fahimian,i.e. Siguranța publică și cetățeanul unei țări terțe. Cauza Fahimian-excepția de la regulă?

Pe parcursul pregătirii academice a realizat că educația este domeniul care reclamă dezvoltare permanentă, motiv pentru care este determinată să muncească și să se dedice pentru a-și clădi un viitor profesional de succes. Curiozitatea constantă și pasiunea pentru sistemul unional au impulsionat-o să participe la diverse proiecte în acest domeniu, precum concursuri internaționale (Central and Eastern European Moot Court Competition, unde am fost semifinalistă în 2016), școli de vară, activități de voluntariat și stagii de practică. În acest fel, a accesat îndeaproape cadrul UE, conștientizând amploarea impactului dreptului european, în toate aspectele sale complexe, asupra vieții cotidiene.

***

Revista Afaceri juridice europene

IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE2

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.


Alexandru Cristian Rada

Alexandru Cristian Rada

Membru ARDAE din 7 ianuarie 2019.

***

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Evenimente.


Cosmin Santi

SANTI COSMIN

membru aderent ARDAE din 28 februarie 2019.

– Doctorand în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”al Academiei Române;

– Doctor în Teologie la Universitatea din București, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul”;

– Master în Teologie, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă;

– Licențiat în Teologie, Universitatea Valahia din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă.

Activitate:

– Asistent Universitar, disciplina: Drept canonic și administrație bisericească, la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației;

– Membru în Asociaţia Română de Știinţe Penale, București;

– Expert în Corpul Național de Experți în Management Educațional, Ministerul Educației Naționale;

– Membru Asociat al Centrului de Studii Nomocanonice și Teologice din cadrul Universității „Babeș BolyaiCluj-Napoca;

– Membru al Centrului de Cercetări Interdisciplinare Credinţă-Ştiinţă-Misiune „Sfântul Apostol Pavel” (CCICSM) din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte;

– Membru în Asociaţia Ştiinţifică Internaţională „Icon Of Faith International Academic And Scientific Areal”.

– Membru al Federaţiei Internaţionale a Comunităţilor Educative din România;

– Membru în Editorial Board al revistei „Philosophy International Journal”, Troy, Michigan, USA

– Membru în Editorial Board al Revistei „International Journal of Education, Culture and Society”, Science Publishing Group, New York, USA;

– Membru în Advisory Board al Revistei „International Journal of Theology, Philosophy and Science” (IFIASA).

            Autor a 3 cărți și a mai multor studii și articole de specialitate, vizând atât domeniul juridic cât și domeniul teologic, publicate și susținute în cadrul conferințelor internaționale, dar și în reviste de specialitate.

***

Revista Afaceri juridice europene

IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

2019 Proiectul Centrului de Studii de Drept European – Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecția datelor cu caracter personal

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Evenimente.


Camelia Georgeta Dragomir (Iorgulescu)

CAMELIA- GEORGETA DRAGOMIR (IORGULESCU)

Avocat- mediator

Licentiata in Stiinte Juridice si Administrative- Universitatea Dimitrie Cantemir, promotia 1996, avocat definitiv, inscrisa pe tabloul Baroului Bucuresti din 1997; mediator inscrisa pe taboul mediatorilor Bucuresti din 2013; absolventa a studiilor Departamentului pentru Pregatirea Personalului Didactic, Modul I si Modul II, 2017; absolventa curs “ofiter responsabil cu protectia datelor cu caracter personal”, Centrul de Afaceri Dobrogea, mai 2018; masterand Dreptul Intern si International al Afacerilor, 2017-2018

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.