Skip to content


Flaminia Stârc-Meclejan – membru aderent ARDAE

Flaminia Stârc-Meclejan este conferențiar la Universitatea de Vest din Timișoara, Facultatea de Drept, unde predă drept societar (al UE), dreptul mediului, CSR, etică și legal English (din 2000). Este membră a Centrului pentru Dreptul Afacerilor Timișoara (Universitatea de Vest din Timișoara), membră a colegiului de redacție al revistei ,,Analele Facultății de Drept a Universității de Vest din Timişoara”, secțiunea Dreptul Afacerilor, a Forumului European de Dreptul Mediului (EELF) și a Asociației Române de Drept și Afaceri Europene (ARDAE). Este avocat (din 2013) și formator în cadrul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților. A fost profesor invitat la Università degli studi dell’Insubria Como și la Universitatea din Padova în cadrul programului Erasmus + și, de asemenea, a absolvit cursurile Facultății Internaționale de Drept Comparat, Strasbourg, Franța, și a efectuat cercetări la Université Rennes 1, Franța și la Center for Social Investment al Universității din Heidelberg, Germania. A avut calitatea de raportor național pentru congresul organizat de International Academy of Comparative Law din anul 2022 și de expert național în cadrul proiectului coordonat de către Institutul Universitar European de la Florența și în care Uniunea Naţională a Barourilor din România este partener, între 2017-2019. Principalele sale domenii de cercetare sunt: dreptul societăților (al UE), dreptul mediului, CSR și Law & Society. A publicat aproximativ 60 de articole și 4 cărți ca autor unic și a participat la peste 50 de conferințe. A publicat în volume colective apărute la edituri internaționale (CH Beck – Nomos – Hart, Peter Lang)  și a participat în proiecte de cercetare în domeniul dreptului societar.   

Flaminia Stârc-Meclejan is an Associate Professor at the West University of Timișoara, Faculty of Law, where she teaches (EU) company law, environmental law, CSR, ethics and legal English (since 2000). She is a member of the Center for Business Law Timișoara (West University of Timișoara), a member of the editorial board of the journal “Annals of the Faculty of Law, the West University of Timișoara”, the Business Law section, of the European Environmental Law Forum (EELF) and of the Romanian Association of Law and European Affairs (ARDAE). She is a lawyer (since 2013) and a trainer at the National Institute for the Training and Improvement of Lawyers. She was was invited to give lectures at Università degli studi dell’Insubria Como and the University of Padua within the Erasmus + program and she also graduated from the International Faculty of Comparative Law, Strasbourg, France, and conducted research at the Université Rennes 1, France and at the Center for Social Investment of the University of Heidelberg, Germany. She was a national rapporteur for the congress of the International Academy of Comparative Law in 2022 and a national expert in the project coordinated by the European University Institute in Florence and in which the National Union of Romanian Bar Associations is a partner, between 2017-2019. Her main research areas are: (EU) company law, environmental law, CSR and Law & Society. She wrote around 60 articles and 4 books as sole author and attended more than 50 conferences. She published in collective volumes edited by international publishing houses (CH Beck – Nomos – Hart, Peter Lang) and participated in research projects in the field of company law.

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

CSDE.ro


Posted in Despre noi, Membri aderenti.