Skip to content


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 13 noiembrie 2019

Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, 13 noiembrie 2019

UNIVERSITATEA DANUBIUS

organizează

Conferința națională

Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVGDPR)

Editia a III-a, 2019

Partener media: JURIDICE.ro

13 noiembrie 2019, ora 12, Sala Senatului, Universitatea Danubius, Galaţi

A trecut un an de la punerea în aplicare a Regulamentului General privind protecția datelor. Desi parea ca va trece si aceasta moda, a protectiei datelor, iata ca amenzile autoritatilor nationale, inclusiv a autoritatii nationale de supraveghere, repun in discutie dificultatile interpretarii si aplicarii acestui regulament.

Curtea de Justitie a imbogatit jurisprudenta relevanta in materia comunitatilor virtuale si a protectiei datelor, prilej de dezabteri academice si practice la malul Dunarii, intr-un cadru exceptional oferit de Universitatea Danubius.

Conferinta este o platforma de dialog pentru solutionarea unor probleme practice avand drept ghid alocutiunea invitatilor. Conferinta se adreseaza practicienilor, unii dintre vorbitori avand experienta in consultanta sau fiind resposabili cu protectia datelor.

Conferinta reuneste cadre didactice și cercetatori de la Academia Română și centre universitare din țară – Universitatea Danubius, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Universitatea de Vest din Timisoara precum și Universitatea Transilvania.

AGENDA (IN CONSTRUCTIE)

11.00-11.45 Inscrierea participantilor & Networking

12.00-12.30 Deschiderea conferintei

Keynote speakers:

Andy PUŞCĂ, Cuvânt introductiv

Alina IONESCU DUMITRACHEViața privată și datele cu caracter personal. Considerații privind jurisprudența CEDO

Irina ALEXE, Experiențe ale aplicării amenzilor administrative din România în domeniul GDPR

Daniel-Mihail ŞANDRU, Protecția datelor personale în relațiile de muncă

12.45 – 13.00 Lansare de carte:

Brendan Van AlsenoyData Protection Law in the EU: Roles, Responsibilities and Liability, INTERSENTIA, 2019, xxv + 695 p.

13.00 – 14.00 Sesiunea I. Regulamentul general privind protectia datelor

Moderatori: Conf. univ. dr. Andy Pușcă; Dr. Irina Alexe

Andrei SĂVESCUVânzarea datelor personale cu respectarea GDPR

Bogdan PANAIT, Jurnalismul sub efectele GDPR: libertatea de exprimare și dreptul la protecția datelor

Silviu-Dorin ŞCHIOPU Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală după hotărârile Curţii de Justiție a Uniunii Europene în cauzele GC şi alții (C‑136/17) şi Google (C‑507/17)? Towards a Re-Configuration of the Right to be Digitally Forgotten after the Court of Justice of the European Union’s Judgments in Cases GC and Others (C‑136/17) and Google (C‑507/17)?

14.00 – 14.15 Pauza

14. 15 – 15.00 Sesiunea II. Comunitati virtuale si GDPR

Moderatori: Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache; Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Alexandra PANĂ, Rolul factorului uman în asigurarea protecței datelor personale prelucrate în comunitățile virtuale

Raul Felix HODOŞ,  Libertatea de expresie și limitele ei în spațiul comunităților virtuale

Daniela CIREAŞĂ,  Relații și atitudini între responsabilul cu protecția datelor (DPO) și operator precum și în raporturile dintre operatori – aspecte practice

Adriana Maria ŞANDRU Daniel-Mihail ȘANDRU, Consecințele lui ”imi place”: Cauza Fashion ID, C-40/17, continuitate si noutate in interpretarea conceptului de operator în dreptul Uniunii Europene

Nicolae Dragos PLOEȘTEANUDarius FARCAS, Aspecte privind principiul privacy by design și achizițiile publice. Studiu de caz

Alexandru GEORGESCU, Prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul monitorizării salariaților

Raul MIRON, Privire critică asupra ghidului de bune practici privind principalele obligații ale avocaților conform GDPR

15.00-15.45 Concluzii și dezbateri

Alte informatii:

Inscrierile cu lucrari se fac pana la data de  23 septembrie 2019. Autorii trebuie sa trimita un scurt bio, titlul, rezumatul si cuvintele cheie (in romana si engleza).

Lucrarea în limba română se va publica în Revista Pandectele romane editata de Wolters Kluwer Romania. Lucrările trebuie să se încadreze în limita a 10-20 pagini, iar rezumatul nu va depăși 300 de cuvinte. Lucrările vor fi redactate în word, cu caractere de 12, la un rând, font Times New Roman; dimensiunile paginii: 17,5 cm. lăţime şi 25 cm. înălţime; marginile paginii – sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.  Nu sunt cerințe specifice de citare, insă vor fi incluse note de subol nu la sfarșitul textului. Lucrările vor fi transmise la adresa oficială a conferinței: ardae2007@gmail.com 

Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (ardae2007@gmail.com) până la data de 10 noiembrie 2019. Participarea este gratuita, fiind limitata de numarul locurilor. Se acordă certificat de participare. 

Comitetul științific:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru –  Academia Română

Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University;

Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanviltellly”;

Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University;

Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University;

Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria;

Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies;

Dr. Neliana Rodean – University of Verona;

Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences;

Dr. Oana Stefan – King’s College London.

Comitet organizatoric:

Dr. Irina Alexe – Academia Română.

Lector univ. dr. Raul Felix Hodoș – UMFST, Targu-Mures;

Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Florian Nuta – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Nicolae Ploesteanu – UMFST, Targu-Mures;

Conf. univ. dr. Monica Pocora – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Andy Pusca – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Angelica Rosu – Universitatea Danubius, Galați.

Prof. univ. dr. Ion Rusu – Universitatea Danubius, Galați.

Asist. univ. dr. Adriana Maria Sandru – Universitatea Danubius, Galați

Parteneri:

Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Societatea de Științe Juridice

LEGALITC – Asociatia internationala pentru drept, cultura si societate

Centrul pentru protectia datelor (CDP) – Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș

eveniment facebook

Mai multe informatii: ardae20007@gmail.com

Mai multe despre a doua ediție

Lucrări publicate de la editia a II-a a conferinței:

****

Mai multe despre prima editie. Lucrările primei editii a conferintei au format ”Dosarul” unei Reviste PANDECTELE ROMÂNE

PANDECTELE ROMANE, nr. 1/2018

DOSAR – Protecția datelor și comunitățile virtuale
17 Daniel-Mihail ȘANDRU
Imposibila coexistență între protecția datelor și comunitățile virtuale? Ce urmează?
26 Adriana-Maria ȘANDRU
Privire critică asupra jurisprudenței Curții de Justiție a UE referitoare la interpretarea art. 8 privind protecția datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a  Uniunii Europene (CDFUE)
34 Irina ALEXE
Principalele noutăți privind responsabilul cu protecția datelor, incluse în GDPR
46 Arina DRAGODAN
Cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene prin schimb automat obligatoriu de informații și protecția datelor cu caracter personal
61 Silviu-Dorin ŞCHIOPU
Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./CNIL [Cauza C-507/17]
73 Cristian SOMOȘAN
Protecția specifică a copiilor în Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP/GDPR)
81 Elisabeta SLABU
Rolul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în asigurarea respectării dreptului la viață intimă, familială și privată. Corelarea cu prevederile Capitolului VI din Regulamentul (UE) 2016/679


*Daniel-Mihail Sandru – relevant activities in the field of personal data protection

*Irina Alexe – lucrări științifice în materia protecției datelor personale

researchgate

Posted in Evenimente, RomaniaEULaw.

Tagged with , , , , , , , , , , , , , , , , , .