Skip to content


Madalina Pleniceanu

Aurelia-Mădălina Pleniceanueste absolventă a Facultății de Drept din cadrul UVT Timișoara și absolventă a programului de Masterat EU Law de la Universitatea din Leiden, Olanda. În prezent sunt consilier pentru afaceri europene la Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, iar până la 1 iulie 2019 a făcut parte din echipa care a coordonat proiectele demarate de Minister cu prilejul Președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

După finalizarea studiilor juridice la Universitatea de Vest din Timișoara, a decis să se dedice analizei amănunțite a dreptului european, motiv pentru care a urmat studiile masterale în acest domeniu la Universitatea din Leiden, Olanda. Studiile masterale i-au oferit posibilitatea dobândirii unor cunoștințe aprofundate atât privind latura procedurală, cât și cea materială a dreptului european. În acest context, a manifestat un interes deosebit în analiza riguroasă a competenței și hotărârilor Curții de Justiție a Uniunii Europene, esențiale pentru înțelegerea legislației primare și secundare unionale. Drept urmare, a publicat trei articole în care dezbate Competența Curții de Justiție a Uniunii Europene în Internretarea acordului privind Spațiul Economic European, precum și interpretarea Curții în cauzele C-333/13 Dano i.e. Cetățenia Uniunii Europene – impactul deciziei Curții de Justiție în cauza Dano asupra caracterului său fundamental șiC-544/15 Fahimian,i.e. Siguranța publică și cetățeanul unei țări terțe. Cauza Fahimian-excepția de la regulă?

Pe parcursul pregătirii academice a realizat că educația este domeniul care reclamă dezvoltare permanentă, motiv pentru care este determinată să muncească și să se dedice pentru a-și clădi un viitor profesional de succes. Curiozitatea constantă și pasiunea pentru sistemul unional au impulsionat-o să participe la diverse proiecte în acest domeniu, precum concursuri internaționale (Central and Eastern European Moot Court Competition, unde am fost semifinalistă în 2016), școli de vară, activități de voluntariat și stagii de practică. În acest fel, a accesat îndeaproape cadrul UE, conștientizând amploarea impactului dreptului european, în toate aspectele sale complexe, asupra vieții cotidiene.

***

Revista Afaceri juridice europene

RomaniaEULaw – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE2

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.