Skip to content


Dr. Irina Alexe, Lista lucrărilor științifice în domeniul GDPR – ianuarie 2020

Irina Alexe

Irina Alexe este cercetător științific asociat la Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române. Absolventă a Facultății de Drept a Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și doctor în drept al Facultății de Drept a Universității București, este general-maior în rezervă, după o experiență de aproape douăzeci de ani în administrația publică centrală, iar ariile sale de interes vizează dreptul administrativ, dreptul constituțional și dreptul european. Este coautor sau autor al unor volume și articole de specialitate, referitoare la protecția datelor cu caracter personal, funcția publică şi funcționarul public, adoptarea actelor normative ori achizițiile publice, o parte dintre acestea fiind disponibile pe ssrn.com, academia.edu și researchgate.net. Contact: irina.alexe@csde.ro Detalii: https://www.ardae.ro/?cat=48

Lista lucrărilor științifice în domeniul GDPR

– ianuarie 2020 –

dr. Irina Alexe

Volume

1. Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeşteanu, Daniel-Mihail Șandru (coordonatori), Protecția datelor cu caracter personal, Ed. Universitară, 2017, ISBN 978-606-28-0588-3, 280 p.

2. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe (editori), Legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, Ed. Universitară, 2018, ISBN 978-606-28-0728-3, 599 p.

3. Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru (editori), Legislația privind protecția datelor în România, Ed. Rosetti Internațional, București, 2018, ISBN 978-6068794-90-7, 216 p.

Articole în reviste de specialitate

  • Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Particularitățile aplicării măsurilor corective în domeniul protecției datelor, operatorilor din sectorul financiar, Revista română de drept european, nr. 1/2020 (în curs de publicare)

1. Irina Alexe, Măsuri corective dispuse de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activității asociațiilor de proprietari cu dispozițiile GDPR, Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal nr.1/2020, p. 28-37.

2. Irina Alexe, Rolul responsabilului cu protecția datelor în respectarea drepturilor persoanei vizate, Revista română de drept al afacerilor nr.3/2019, p.23-34.

3. Irina Alexe, Experiențe ale aplicării amenzilor administrative din România în domeniul GDPR, Revista Pandectele Române, nr.5/2019, p. 79-95

4. Irina Alexe, Particularitățile procedurii de efectuare a investigațiilor ce vizează protecția datelor, Revista Pandectele Române, nr.4/2019, p.62-75.

5. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Subiectele Regulamentului General privind Protecția Datelor în caleidoscopul nuanțelor de fericire, Revista Pandectele Române, nr.3/2019, p.74-80.

6. Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, Desemnarea unui responsabil cu protecția datelor unic de către mai multe autorități sau organisme publice, Revista de drept public, nr.2/2019, p.47-56.

7. Irina Alexe, Daniel-Mihail Șandru, National Regulations Aimed at Applying the GDPR in Romania, PinG – Privacy in Germany, Iss. 1/2019, p. 34-42; forma în limba română: Reglementări naționale ce vizează aplicarea, în România, a Regulamentului general privind protecția datelor, Revista societăților și a dreptului comercial, nr.3/2018, p.65-85.

8. Irina Alexe, Regimul sancționator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal, Curierul Judiciar, nr.1/2018, p. 36-42. Forma în limba engleză: The Sanctioning Regime Provided by Regulation (EU) 2016/679 on the Protection of Personal Data, Law Review, Volume VIII, Issue 1, January-June 2018, p. 60-73.

9. Irina Alexe, Relația dintre operator și persoana împuternicită, în domeniul protecției datelor personale, Revista Pandectele Române, nr.2/2018, p.71-79.

10.Irina Alexe, Principalele noutăți privind responsabilul cu protecția datelor, incluse în GDPR, Revista Pandectele Române, nr.1/2018, p. 34-45.

11. Irina Alexe, Responsabilul cu protecția datelor (DPO) – funcționar public sau personal contractual?, Revista Română de Dreptul Muncii, nr.2/2018, p. 53-65.

12. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Protecția datelor personale: un nou început?, Revista Curierul Judiciar nr.2/2018, p. 63-65.

Articole în volume colective

1. Irina Alexe, Reforma instituțională, în materia protecției datelor, la nivel european, în volumul Regulamentul general privind protecția datelor. Comentarii și explicații, coordonator Andrei Săvescu, Editura Hamangiu, 2018, p.1-11.

2. Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Punerea în aplicare a Regulamentului General privind Protecția datelor 20116/679. Experiențe din România, în volumulLegislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, editori Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Ed. Universitară, 2018, p.7-24.

3. Irina Alexe, Constantin Mihai Banu, De la directivă la regulament în reglementarea, la nivelul Uniunii Europene, a protecției datelor cu caracter personal, în volumul Protecția datelor cu caracter personal, coord0natiri Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeşteanu, Daniel-Mihail Șandru, Ed. Universitară, 2017, p.14-40.

Recenzii/Agora/Cronici editoriale

1. Irina Alexe, 25 mai 2018: data de la care trebuie aplicat Regulamentul general privind protecția datelor. România este pregătită?, Juridice.ro, 25 mai 2018, https://www.juridice.ro/583049/25-mai-2018-data-de-la-care-trebuie-aplicatregulamentul-generalprivind-protectia-datelor-romania-este-pregatita.html

2. Irina Alexe, O meserie a viitorului: responsabilul cu protecția datelor, disponibil la adresa https://www.juridice.ro/621545/o-meserie-a-viitorului-responsabilul-cu-protectia-datelor.html

3. Irina Alexe, Le data protection officer. Une fonction nouvelle dans l`entreprise (collectif), 2e édition, RRDA nr.2/2018, p.165-170.

***

O parte din articole sunt disponibile în SSRN, academia.edu și researchgate:

https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_id=1899724
https://independent.academia.edu/IrinaAlexe
https://www.researchgate.net/profile/Irina_Alexe3

Posted in Evenimente, RomaniaEULaw.