Skip to content


Curs si Conferinta Repere naţionale şi internaţionale în domeniul GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), 14 decembrie 2017, Tirgu-Mures

 

Curs GDPR

 

Universitatea Petru Maior, Tirgu-Mures

Centrul pentru Protecția Datelor Personale

Conferinta națională

Repere naţionale şi internaţionale în domeniul GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor)

14 decembrie 2017

 

CENTRUL PENTRU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE din cadrul Universității ,,Petru Maior ” din Tîrgu Mureș are deosebita plăcere de a vă invita în data de 14 DECEMBRIE 2017, la următoarele evenimente:

1. CURS DE PREGĂTIRE ÎN DOMENIUL REGULAMENTULUI (UE) 2016/679  Universitatea ,,Petru Maior” din Tîrgu Mureș, orele 09:00- 13:00

Acest curs va fi ținut de Directorul Centrului pentru Protecția Datelor Personale – CONF. UNIV. DR. NICOLAE-DRAGOȘ PLOEȘTEANU împreună cu DR. IRINA ALEXE ȘI PROF. UNIV. DR. DANIEL-MIHAIL ȘANDRU.

2. CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ „REPERE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE ÎN DOMENIUL GDPR”- EDIȚIA A II-A.

Universitatea ,,Petru Maior” din Tîrgu Mureș, orele 14:00- 19:00

Taxă de participare: 120 RON (_se eliberează Certificat de Participare_)

Prima ediție a conferinței, organizată în perioada 17-18 martie 2017 sub egida Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, s-a bucurat de un succes remarcabil, fiind lansat și un volum al conferinței, intitulat ,,Protecția Datelor cu Caracter Personal” (coordonatori: Irina Alexe, Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, și Daniel-Mihail Șandru). Aceste evenimente sunt organizate în parteneriat cu Asociația română de drept și afaceri europene și Data Protect Office.

Conferinta Petru Maior 14 dec 2017

Partener: Asociatia romana de drept si afaceri europene

Protocol de colaborare între Centrul pentru Protecţia Datelor și ARDAE, 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERAL INFORMATION

On the 14th of December 2017, and under the academic auspices of “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș, the following events will take place:

–                      Training course in the field of Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons (General Data Protection Regulation);

–                      The International Conference “National and International Reference to GDPR (General Data Protection Regulation)” – second edition.

The events are organized by Data Protection Centre within “Petru Maior” University in partnership with the Romanian Association for Law and European Affairs (ARDAE) and Data Protect Office.

The event will be attended by academicians, law practitioners and personal data protection specialists.

Both the International Course and the Conference will take place on the 14th of December 2017 and will be held in the “Tudor Drăganu” Hall within the Faculty of Economical, Juridical and Administrative Sciences, Livezeni Street, No. 69, Tîrgu Mures.

Mailing address:

“Petru Maior” University of Tîrgu Mures

Faculty of Economical, Juridical and Administrative Sciences

Data Protection Centre

Livezeni Street, No. 69, Tîrgu Mureș, 540560, ROMANIA

 

Contact

Bucur Laurențiu: +40.752.455.242

E-mail: office.cpd@upm.ro

ORGANIZERS:

“PETRU MAIOR” UNIVERSITY OF TIRGU MUREȘ

IN CONJUNCTION WITH

DATA PROTECTION CENTRE

PARTNERS:

ROMANIAN ASSOCIATION FOR LAW AND EUROPEAN AFFAIRS (ARDAE)

“IUS IUVENTUTIS” LAW SOCIETY WITHIN “PETRU MAIOR” UNIVERSITY OF TIRGU MUREȘ

LEGALITC

DATA PROTECT OFFICE

AMPLUSNET

GDPR COMPLET

MEDIA PARTNERS:

“C.H. BECK” PUBLISHING HOUSE

JURIDICE.RO

“UNIVERSITARĂ” PUBLISHING HOUSE

WOLTERS KLUWER

SPONSOR:

DATA PROTECT OFFICE


 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Dr. Irina Alexe – Associate Researcher, Romanian Academy;

Dr. Axel Bormann – Referent, Institut für Ostrecht München;

Dr. Andrea Borroni – University of Campania “Luigi Vanviltellly”;

Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University;

Dumitru Cazac – Senior Consultant at the Ministry of Justice, Republic of Moldova;

Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University;

Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University;

commissioner-in-chief Cătălin Giulescu – Romanian Ministry of Internal Affairs;

 

Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria;

Dr. Janja Hojnik – University of Maribor;

Alfred Kellermann – Senior Policy Adviser, T.M.C. Asser Institut;

Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies;

Luís Neto Galvão – Partner- SRS Advogados SRS;

 

Dr. Joanna Osiejewicz – University of Zielona Góra;

Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Data Protection Centre;

Dr. Rainer Arnold – University of Regensburg;

Dr. Neliana Rodean – University of Verona;

Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences;

Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior researcher, Romanian Academy;

Dr. Oana Ștefan – King’s College London.

ORGANIZING COMMITTEE

President:

Associate Professor Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Director, Department of Law and Public Administration within “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Members:

Professor Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior Researcher, Center for European Legal Studies, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Dr. Mihaela Vrabie – Lawyer, SCA “Popovici Nițu Stoica & Associates”, Bucharest Barr Association, Associate professor at the Faculty of Law within University of Bucharest;

Senior Lecturer Dr. Adrian Boantă – “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Dr. Irina Alexe – Associate researcher, Institute for Legal Research „Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Assistant Lecturer Dr. Andrea Kajcsa – „Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Dr. Cornelia Bucin – Associate University Personnel, „Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Vlad Lăcătușu – Lawyer, Data Protection Centre Member;

Crina Vereș – Data Protection Centre Member;

Hilda Șumălan – Data Protection Centre Member;

 

Iulia David – Data Protection Centre Member;

Darius Fărcaș – Data Protection Centre Member;

Jurist Marin-Cristian Somoșan – Data Protection Centre Member;

Adriana Bereșescu – Analist Programmer, „Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Mariș Andrei – Data Protection Centre Member;

Laurențiu Bucur – Data Protection Centre Member;


 

Conference time schedule

Thursday, 14 December 2017

9:00 – 9:55 – Course held by Ms. Irina Alexe (Modificări esențiale incluse în Regulamentul (UE) 679/2016, referitoare la responsabilul cu protecția datelor și la regimul sancționator/ Main changes brought by Regulation (EU) 2016/679 regarding the data protection officer and penalties

9:55 – 10:50 – Course held by Mr. Daniel-Mihail Șandru (Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal/Legality of personal data protection processing)

10:50 – 11:10 – Coffee break

11:10 – 13:00 – Course held by Mr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu (Principii și prelucrarea datelor cu caracter personal în relațiile de muncă/Principles and personal data protection processing in the employment context)

 

Lecturers

Associate Professor Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Director, Department of Law and Public Administration within “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Professor Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior Researcher, Center for European Legal Studies, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Dr. Irina Alexe – Associate researcher, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Conference time schedule

Thursday, 14 December 2017

14:00 – 14:30 – Foreword

Professor Dr. Călin Enăchescu – Rector, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Associate Professor Dr. Daniela Ștefănescu – Dean, Faculty of Economical, Juridical and Administrative Sciences within “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Professor Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior Researcher, Center for European Legal Studies, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Dr. Irina Alexe – Associate researcher, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Associate Professor Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Director, Department of Law and Public Administration within “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Dumitru CazacSenior Consultant, Directorate for International Relations within the Ministry of Justice, Rep. of Moldova;

14:45 – 15:10 – Book release:Protecția judiciară a Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene”(Judicial protection of European Union Charter of Fundamental Rights), Author: Mihaela Vrabie, “Universul Juridic” Publishing House, Bucharest 2017.

Participants: Associate Professor Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu, Professor Dr. Daniel-Mihail Șandru;

15:10 – 15:20 – Presentation of the book: “The Law of New Technologies in the International Dimension”, Joanna Osiejewicz, “Universitätsverlag Regensburg” Publishing House, 2017.

Speaker: Professor Dr. Daniel-Mihail Șandru

 

15:20 – 16:50 – Presentation of Papers

Moderators:

Professor Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior Researcher, Center for European Legal Studies, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Dr. Irina Alexe – Associate researcher, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy;

Speakers:

Dr. Irina Alexe – Associate researcher, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy:

DPO – funcționar public sau personal contractual?/ DPO – civil servant or employed on a contract basis?

Dr. Mihaela Vrabie, SCA “Popovici Nițu Stoica & Associates”, Bucharest Barr Association, Associate teacher at the Faculty of Law within University of Bucharest;

Rolul Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene în consolidarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal/The role of the Charter of Fundamental Rights of the EU in strengthening the right to the protection of personal data

Chief Commissioner Cătălin Giulescu, Ministry of Internal Affairs:

Transferurile de date către state terțe –caracter adecvat sau garanții adecvate – scurte considerații/Transfers of personal data to third party countries – adequate character or appropriate safeguards – brief remarks

Assistant Lecturer Drd. Silviu-Dorin Șchiopu, Faculty of Law, “Transylvania” University of Brașov:

Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) [Cauza C-507/17]/ The territorial scope of the right to be forgotten (right to de-referencing) in the light of the request for a preliminary ruling from the Conseil d’État (France) lodged on 21 August 2017 — Google Inc. v CNIL [Case C-507/17]

Ramona Valeria Tod, Lawyer, Cluj Barr Association:

            Obligații și răspunderea profesioniștilor în domeniul protecției datelor cu caracter personal. Studiu de caz/Obligations and liability of professionals in the area of data protection. Case study

Dr. Cornelia Bucin, Associate University Personnel – “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș:

Protecția datelor personale în relațiile dintre angajat și angajator/Personal data protection within the relation between employer and employee


Professor Dr. Daniel-Mihail Șandru – Senior Researcher, Center for European Legal Studies, Institute for Legal Research “Andrei Rădulescu”, Romanian Academy:

La vremuri noi, principii vechi. Observații critice privind două expresii nou introduse în art. 5 Regulamentul General privind Protecția Datelor RGPD/Old principles in new times. Critical remarks on two newly introduced phrases in Article 5 of GDPR

Lecturer Dr. Adrian Boantă – “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș:

Contenciosul administrativ în materia prelucrării datelor cu caracter personal/Administrative disputes in the personal data protection domain

16:50 – 17:00 – Coffee Break

17:00 – 19:00 – Presentation of Papers

Moderators:

Associate Professor Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Director, Department of Law and Public Administration within “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Lecturer Dr. Adrian Boantă – „Petru Maior” University of Tîrgu Mureș:

Speakers:

Lecturer Dr. Raul-Felix Hodoș, “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș:

Consecințe ale aplicării RGDP în serviciile financiare/GDPR Consequences on financial services

Assistant Lecturer Dr. Andrea Kajcsa – “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș;

Prelucrarea şi accesul public la documente oficiale/Data Processing and public access to official documents

Associate Professor Dr. Olimpiu Sabău-Pop, specialist Gabriel Niță – “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș

Răspunderea penală în materia protecției datelor cu caracter personal/Criminal liability in relation to data protection breaches

Senior Consultant Dumitru Cazac – Directorate for International Relations within the Ministry of Justice, Republic of Moldova;

Protecția datelor cu caracter personal în Republica Moldova/Personal data protection in Republic of Moldova

Vlad Lăcătușu – Lawyer, Data Protection Centre Member;

Motoarele de căutare pe internet – operatori de date cu caracter personal/Internet search engines – data processors

Marin-Cristian Somoșan – Data Protection Centre Member;

Analiza condițiilor de acordare a consimțământului potrivit Regulamentului General privind Protecția Datelor/ Analysis of the concept of consent under GDPR

Darius Fărcaș – Data Protection Centre Member;

Jurisprudența CJUE în materia protecției datelor cu caracter personal/European Court of Justice jurisprudence related to data protection

Andrei Mariș, Laurențiu Bucur, Data Protection Centre Members; Jurisprudență CEDO în materia datelor cu caracter personal/European Court of Human Rights jurisprudence related to data protection

Associate Professor Dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu – Director, Department of Law and Public Administration within “Petru Maior” University of Tîrgu Mureș; Hilda Șumălan –Data Protection Centre Member;

Prelucrarea datelor în contextul raporturilor juridice de muncă/Personal data protection concerning the employer-employee relationship

Associate Professor Dr. Paul Popovici – Dimitrie Cantemir University of Cluj Napoca

Proprietatea intelectuală în noul Regulament General privind Protecția Datelor/Intellectual Property in the GDPR

Prima ediție: Conferinţa naţională Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Universitatea Petru-Maior, Târgu-Mureş, 17-18 martie 2017

Alexe_Ploesteanu_Sandru_Protectia_datelor_cu_caracter_personal_GDPR2017

Irina Alexe, Nicolae-Dragos Ploesteanu, Daniel-Mihail Sandru (coordonatori), Protectia datelor cu caracter personal. Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Editura Universitara, 2017

 

academia.edu

eveniment facebook

Posted in Evenimente.