Skip to content


Dezbaterea CSDE Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică, 28 februarie 2020

Institutul de Cercetari Juridice “Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române –

CSDE – Centrul de Studii de Drept European

Dezbaterea

Protecția datelor cu caracter personal în procesul de achiziție publică

28 februarie 2020, orele 10.00-11.30

Dr. Irina Alexe

Av. Corina Bostan

Prof. univ. dr. Eugen Huruba

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru

Transparența este unul dintre principiile fundamentale în achizițiile publice. În același timp, Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) impune tuturor operatorilor, fie publici, fie privați, respectarea vieții private și a protecției datelor. Dezbaterea pornește de la premisa evitării sancțiunilor și a respectării obligațiilor de către autoritatea contractantă prin cunoașterea ierarhiei valorilor protejate de reglementările în vigoare. Un rol important în asigurarea conformității cu legea este corelarea activității responsabilului cu protecția datelor cu departamentul de achiziții. Etapele procedurii de achiziție publică vor fi analizate în aspectele cele mai relevante, de la publicarea în Sistemul Electronic de Achiziții Publice și gestionarea datelor cu caracter personal depuse de ofertanți în procedurile de achiziții, până la publicarea rezultatelor. Vom observa dacă protecția datelor poate deveni un criteriu de atribuire, dar și influența încălcărilor de date ale ofertanților în procedurile de achiziții. Un domeniu sensibil este cel al protecției datelor transferate în afara Uniunii Europene precum și, din punctul de vedere al dreptului concurenței, cel al consecințelor asocierilor, urmând să discutăm în final unele aspecte referitoare la măsurile corective pe care autoritatea de protecția datelor le poate impune.

Locul evenimentului: Sala de Consiliu – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – Calea 13 Septembrie, nr.13, corp B, et. 4, sector 5, București. Dezbaterea este organizată în parteneriat cu ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene și SSJ – Societatea de Științe Juridice. Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail  mihai.sandru@csde.ro   

            Detalii csde.ro, ardae.ro. Parteneri media: JURIDICE.ro, dpo-net.ro

Irina Alexe, Daniel-Mihail Sandru, Protectia datelor cu caracter personal in procesul de achizitie publica (Data protection in the public procurement process) (February 17, 2020). Curierul judiciar, nr. 1/2020 (forthcoming). Available at SSRN

Posted in Evenimente.