Skip to content


2% pentru drept european in Romania

ARDAE – Asociatia romana de drept şi afaceri europene.

 

Obiectivul ARDAE – Asociaţiei române de drept şi afaceri europene (ARDAE) este de a întăriri capacitatea proactivă a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene, diseminarea de informaţie juridică privind dreptul Uniunii Europene, organizarea de evenimente ştiinţifice, publicarea de reviste şi volume, participarea la proiecte şi colaborarea cu entitati publice şi private din ţară şi strainatate în domeniul dreptului şi afacerilor europene.

 

ARDAE pune la dispoziţia celor interesaţi o bază de date cu toate trimiterile preliminare formulate de instanţele din România – iaduer.ro

 

 

Ce este prevederea 2%?

În conformitate cu prevederile Codului fiscal (Legea nr. 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare), prin intermediul prevederii 2%, contribuabilii persoane fizice au posibilitatea să direcţioneze 2% din impozitul pe venit către o organizaţie neguvernamentală (asociaţie sau fundaţie).

Practic dumneavoastră spuneţi Statului modul în care să fie cheltuită o parte din impozitul pe care îl plătiţi.

Ce nu este prevederea 2%?

Nu reprezintă un cost suplimentar pentru dumneavoastră.

Nu vi se diminuează veniturile.

De ce să redirecţionez 2%?

• Contribuiţi la rezolvarea problemelor sociale care afectează viaţa comunităţii, deci şi pe a dumneavoastră.

• Contribuiţi la eficientizarea cheltuirii banului public care provine din impozitul pe care îl plătiţi.

• Contribuiţi la implicarea sectorului financiar – economic în rezolvarea problemelor sociale ale

cetăţenilor.

 

Ce trebuie să fac?

 

Pasul 1

 

A)

daca aveţi doar venituri din salarii: Completaţi Formularul 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual” de la Administraţia fiscală după cum urmează:

1. în secţiunea A datele dumneavoastră de identificare

2. în secţiunea B datele de identificare fiscală a Asociaţiei Române de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Cod fiscal 31340452

Cont bancar BRD–SG – Sucursala Academiei – RO29 BRDE 410 SV 01807314100

 DECLARATIA 230

Anul la care se face referire in declaraţie este 2017, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2016, conform fisei fiscale. Nu vă faceţi probleme dacă nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozitul pe venit pe care îl datoraţi statului. Va fi calculată de către Administraţia fiscală. Puteţi lăsa căsuţa necompletată.

 

B)

daca aveţi venituri din alte surse (cedarea folosinţei bunurilor, drepturi de autor etc.):

Anul la care se face referire in declaraţie este 2017, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2016, conform fisei fiscale. Nu va faceţi probleme daca nu cunoaşteţi suma corespunzătoare a 2% din impozit. Va fi calculata de către organele fiscale. Puteţi lasă casuta necompletata. Cei care obţin pe langa salarii si alte venituri, vor completa formularul 200, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III “Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat”.

 

Pasul 2 Depuneţi personal sau trimiteţi prin scrisoare recomandată Formularul 230 Administraţiei fiscale de domiciliu (formularul 200 pentru cei ce au obţinut venituri si din alte surse).

 

TERMENUL LIMITA ESTE 25 MAI 2018.

Vã mulţumim pentru încredere!

Posted in ARDAE - misiune, Despre noi.