Skip to content


AGENDA ŞI INSCRIERI: Conferinţa internațională Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a II-a, 14 iunie 2018

 

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române

 

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

 

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Organizează în seria

„IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene în România”

Conferinţa internațională

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a II-a

Reprezentanța Comisiei Europene în România, 14 iunie 2018, orele 10.00-14.30

  După mai bine de zece ani de la aderarea României la Uniunea Europeană trimiterile preliminare prezintă interes pentru justițiabili, instanțe și avocați, dar și pentru ceilalți practicieni. Instanțele din România au formulat peste 140 de trimiteri preliminare în domenii diverse, cum ar fi  interpretarea principiilor dreptului Uniunii Europene, taxe, protecția datelor, achiziții publice, dreptul muncii și securității sociale, clauze abuzive, mediu. iaduer.ro și-a îndeplinit menierea de a informa cu privire la trimiterile formulate și soluțile Curții de Justiție a Uniunii Europene. Conferința oferă un prilej de analiză și dezbatere publică a rolului trimiterilor preliminare în societatea românească, în special în soluționarea litigiilor în care se interpretează și aplică dreptul Uniunii Europene.

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române

Asociaţia Forumul Judecătorilor din România

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

 

Conferinţa internațională

 

Procedura trimiterii preliminare. Principii de drept al Uniunii Europene şi experienţe ale sistemului român de drept, ediția a II-a

 

Reprezentanța Comisiei Europene în România, 14 iunie 2018, orele 10.00-14.30

 Dr. Daniel-Mihail ŞANDRU, prof. univ. dr. Coordonator Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române

Dialogul jurisdicţional dintre instanţele române şi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Raport privind anul 2017  

Drd. Dragoş-Alin CĂLIN, judecător

Curtea Constituţională a României şi dreptul Uniunii Europene

Constantin Mihai BANU,  

Dr. Andra COTIGA-RACCAH, prof. univ. dr., Université Catholique de Lille, France Libertatea de stabilire a societăților, în particular cu referire la recenta decizie Polbud al Curţii Europene de Justiţie

Dr. Marieta SAFTA,  conf. univ. dr. Univeristatea Titu Maiorescu, Reflectarea problematicii condiţiilor de detenţie în jurisprudenţa CJUE

Dr. Laurenţiu SORESCU, procuror Probleme practice privind emiterea şi executarea mandatului european de arestare

Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române Aplicarea procedurii trimiterii preliminare în România în cauze privind funcţionarii publici

Dr. Mihaela VRABIE, Avocat Revizuirea hotărârilor judecătoreşti în cazul nerespectării unei decizii pronunţate de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în cadrul procedurii trimiterii preliminare

Dr. Mihaela MAZILU-BABEL Refuzul unei trimiteri preliminare referitoare la interpretarea articolului 47 din Carta DFUE: lipsa de utilitate a întrebărilor propuse  

Dr. Florin IRIMIA, avocat Influenţa trimiterilor preliminare asupra legislaţiei achiziţiilor publice  

Iuliana-Gabriela IACOB, Avocat

Ana-Maria ABRUDAN, Avocat

CJEU and Public Procurement – A Romanian Case-Study

Drd. Dan PETRACHE, Universitatea din Bucureşti

Rolul întrebării preliminare în configurarea ordinii publice de drept internaţional privat

Detalii: iaduer.ro, csde.ro, ardae.ro. Înscrieri: ardae2007@gmail.com

Locul și agenda conferinței  Locul conferinței: Reprezentanța Comisiei Europene în România, Sala Nicolae Titulescu, et. 1 (Str. Vasile Lascăr, nr. 31). Participarea la conferință este gratuită. Înscrierea participanţilor se face în limita locurilor. Înscrierile se fac la adresa ardae2007@gmail.com până la 12 iunie 2018, ora 12. Având în vedere locul desfăşurării nu se va putea participa în sala fără o prealabilă înscriere.        

   Informații și detalii Lucrările conferintei se vor desfășura în limbile engleză și română, fără  traducere. Detalii sunt publicate pe iaduer.ro, csde.ro şi ardae.ro precum și la adresele de e-mail mihai.sandru@csde.ro sau ardae2007@gmail.com   Vă mulţumim pentru retrimiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate

Agenda primei ediții a conferinței

eveniment facebook

Posted in Evenimente.