Skip to content


Universitatea Danubius: Conferinta nationala Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor, Editia a II-a, 13 noiembrie 2018


Universitatea Danubius

Institutul de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române – Centrul de Studii de Drept European (CSDE)

ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

organizează

Conferința națională

Comunitati virtuale in epoca Regulamentului General privind Protectia Datelor (CVGDPR)

Editia a II-a, 2018:  ”Drepturile persoanei vizate”

13 noiembrie 2018, ora 12, Sala Senatului, Universitatea Danubius, Galaţi

Cetateanul european, sau persoana vizata in limbajul Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR), este in centrul atentiei reglementarilor europene si nationale. O noua arhitectura institutionala, conceptuala si noi mecanisme juridice au fost introduse si sunt utilizate. Interesul pentru protectia datelor este dat atat de restrangerea activitatii in comunitatile virtuale, una dintre cele mai mari retele de socializare avand o scadere a numarului de utilizatori dupa intrarea in  vigoare a GDPR, mai multe plageri si sesizari, precum si actiuni in instanta.

Terenul drepturilor subiective ale persoanelor vizate va constitui obiectul unei monografii minutioase din partea autorilor, atat din perspectiva drepturilor acestora – cum ar fi, dreptul la stergere, dreptul la opozitie, portabilitatea datelor, dreptul la informare, – dar si prin corelare cu drepturile si obligatiile celorlalti actori implicati – respoonsabilul cu protectia datelor, operatorul sau imputernicitul.

Conferinta reuneste cadre didactice și profesionisti de la Academia Română și centre universitare din țară – Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Universitatea Transilvania din Brașov precum și de la Universitatățile Danubius și Dunărea de Jos din Galați.

link to dataprotection

AGENDA

11.30-12.00 Inscrierea participantilor

12.00-12.30 Deschiderea conferintei

Keynote speakers:

Andy PUŞCĂ, Cuvânt introductiv

Alina IONESCU DUMITRACHE,  Infracţiuni de fals prin intermediul sistemelor informatice. Studii de caz privind comunitatile virtuale

Irina ALEXERolul DPO în respectarea drepturilor persoanei vizate

Daniel-Mihail ŞANDRUDreptul de acces al persoanei vizate în jurisprudenţa relevantă

Raul Felix HODOŞDrepturile persoanei vizate și implicațiile GDPR/RGPD asupra îndeplinirii obligațiilor fiscale ale operatorilor de date cu caracter personal

12.30 – 13.00 Lansare de carte: Irina ALEXE, Daniel-Mihail ŞANDRU (editori), Legislaţia privind protecţia datelor în România, Editura Rosetti International, 2018

13.00 – 14.00 Sesiunea I. Regulamentul general privind protectia datelor. Drepturile persoanei vizate

Moderatori: Conf. univ. dr. Andy Pușcă; Dr. Irina Alexe

Alexandru GEORGESCU, Repere jurisprudentiale in recunoasterea si aplicarea dreptului la stergere a datelor

Bogdan PANAIT, “Dataficarea” şi noi  riscuri pentru viaţa privată

Elisabeta SLABUProtectia datelor cu caracter personal ale minorilor, potrivit prevederilor GDPR

Carina Patricia CSISZARDivulgarea de date medicale și exercitarea dreptului la liberă exprimare. Urzeala puterilor- RGPD atacă [skype]

Hilda ŞUMĂLAN, Laurentiu BUCUR, Nicolae-Dragoş PLOEŞTEANUProtecția datelor și accesul la informații de interes public exercitat în administrația publică de către jurnaliști [skype]

14.00 – 14.15 Pauza

14. 15 – 15.00 Sesiunea II. Comunitati virtuale si GDPR

Moderatori: Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache; Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Șandru

Andrei SĂVESCU, Despre grupurile de discuții online [skype]

Mirela DRAGOMIRPrincipiile Regulamentului 2016/679 privind monitorizarea salariaților

Daniela CIREAŞĂDesemnarea DPO pe baza unui contract de servicii 

Adriana Maria ŞANDRU,Inovări şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul 2016/679

Dragoș Marian RĂDULESCUPortabilitatea datelor personale în turism potrivit GDPR

Silviu-Dorin ŞCHIOPUConsiderații asupra rectificării și restricționării prelucrării datelor cu caracter personal[Considerations on the rectification and restriction of personal data processing]

15.00-15.45 Concluzii și dezbateri

Lucrarea în limba română se va publica în volumul în curs de apariție ”Drepturile persoanelor vizate” sau într-o revista BDI. Lucrările trebuie să se încadreze în limita a 10-20 pagini, iar rezumatul nu va depăși 300 de cuvinte. Lucrările vor fi redactate în word, cu caractere de 12, la un rând, font Times New Roman; dimensiunile paginii: 17,5 cm. lăţime şi 25 cm. înălţime; marginile paginii – sus, jos, stânga, dreapta – 2 cm.  Nu sunt cerințe specifice de citare, insă vor fi incluse note de subol nu la sfarsitul textului. Lucrările vor fi transmise la adresa oficială a conferinței: ardae2007@gmail.com Participanților li se va elibera un certificat de participare la conferință.

Organizatorii vă mulţumesc pentru retransmiterea acestei invitaţii către toate persoanele interesate. Nu se percepe taxă de participare. Locurile sunt limitate, înscrierea participanţilor realizându-se în ordinea cronologică a confirmarilor, prin e-mail (ardae2007@gmail.com) până la data de 12 noembrie 2018.

Comitetul științific:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail Şandru –  Academia Română

Dr. Andra Cotiga Raccah – Lille Catholic University;

Prof. univ. dr. Emilian M. Dobrescu – Academia Română

Dr. Andrea Borroni – University of Campania „Luigi Vanviltellly”;

Dr. Giovanna Carugno – Foro Italico University;

Dr. Liviu Damşa – Birmingham City University;

Dr. Luis Gutiérrez Sanjuán – University of Las Palmas de Gran Canaria;

Dr. Giuseppe Martinico – Sant’Anna School of Advanced Studies;

Dr. Neliana Rodean – University of Verona;

Dr. Przemyslaw Saganek – Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences;

Dr. Oana Stefan – King’s College London.

Comitet organizatoric:

Dr. Irina Alexe – Academia Română.

Lector univ. dr. Raul Felix Hodoș – UMFST, Targu-Mures;

Lector univ. dr. Alina Ionescu Dumitrache – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Florian Nuta – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Nicolae Ploesteanu – UMFST, Targu-Mures;

Conf. univ. dr. Monica Pocora – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Andy Pusca – Universitatea Danubius, Galați.

Conf. univ. dr. Angelica Rosu – Universitatea Danubius, Galați.

Prof. univ. dr. Ion Rusu – Universitatea Danubius, Galați.

Asist. univ. dr. Adriana Maria Sandru – Universitatea Danubius, Galați

Alte informatii:

Inscrieri cu lucrari se fac pana la data de  30 octombrie 2018. Participarea este gratuita, fiind limitata de numarul locurilor. Se acordă certificat de participare. Articolele vor fi publicate in intr-un volum dedicat conferintei, ”Drepturile persoanei vizate”, care va aparea la o editura recunoscuta sau in Revista Pandectele romane editata de Wolters Kluwer Romania.

Parteneri:

LEGALITC – Asociatia internationala pentru drept, cultura si societate

Centrul pentru protectia datelor (CDP) – Universitatea Petru Maior, Tîrgu-Mureș

eveniment facebook

Mai multe informatii: ardae20007@gmail.com

Mai multe despre prima editie. Lucrările primei editii a conferintei au format ”Dosarul” unei Reviste PANDECTELE ROMÂNE

PANDECTELE ROMANE, nr. 1/2018

DOSAR – Protecția datelor și comunitățile virtuale
17 Daniel-Mihail ȘANDRU
Imposibila coexistență între protecția datelor și comunitățile virtuale? Ce urmează?
26 Adriana-Maria ȘANDRU
Privire critică asupra jurisprudenței Curții de Justiție a UE referitoare la interpretarea art. 8 privind protecția datelor cu caracter personal din Carta drepturilor fundamentale a  Uniunii Europene (CDFUE)
34 Irina ALEXE
Principalele noutăți privind responsabilul cu protecția datelor, incluse în GDPR
46 Arina DRAGODAN
Cooperarea administrativă în domeniul fiscal între statele membre ale Uniunii Europene prin schimb automat obligatoriu de informații și protecția datelor cu caracter personal
61 Silviu-Dorin ŞCHIOPU
Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./CNIL [Cauza C-507/17]
73 Cristian SOMOȘAN
Protecția specifică a copiilor în Regulamentul General privind Protecția Datelor (RGDP/GDPR)
81 Elisabeta SLABU
Rolul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în asigurarea respectării dreptului la viață intimă, familială și privată. Corelarea cu prevederile Capitolului VI din Regulamentul (UE) 2016/679

Blog – Afaceri juridice europene

Regulamentul General privind Protecția Datelor

Capitolul III – Drepturile persoanei vizate

Secțiunea 1. Transparență și modalități

Articolul 12 – Transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor persoanei vizate

Secțiunea 2. Informare și acces la date cu caracter personal

Articolul 13 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată

Articolul 14 – Informații care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal nu au fost obținute de la persoana vizată

Articolul 15 – Dreptul de acces al persoanei vizate

 Secțiunea 3. Rectificare și ștergere

Articolul 16 – Dreptul la rectificare

Articolul 17 – Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Articolul 18 – Dreptul la restricționarea prelucrării

Articolul 19 – Obligația de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării

Articolul 20 – Dreptul la portabilitatea datelor

Secțiunea 4. Dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat

Articolul 21 – Dreptul la opoziție

Articolul 22 – Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Secțiunea 5. Restricții

Articolul 23 – Restricții

CAPITOLUL VIII Căi de atac, răspundere și sancțiuni

Articolul 77 Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Articolul 78 Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorități de supraveghere

Articolul 79 Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unui operator sau unei persoane împuternicite de operator

Articolul 82 Dreptul la despăgubiri și răspunderea

researchgate

Posted in Evenimente.