Skip to content


Anamaria Corca

Anamaria Corca

Membru aderent ARDAE din 1 iulie 2020.

Cariera mea în afaceri publice a început în 2009 cu un stagiu la Parlamentul European, urmat de un alt stagiu la o consultanță din Bruxelles, unde am început să mă specializez în afacerile publice de sănătate. La scurt timp, m-am alaturat Comitetului permanent al medicilor europeni (CPME), o asociație profesională reprezentând medicii, in calitate de consilier politici de sanatate. În 2013, am inceput activitatea de independent in parallel cu jobul la CPME. În 2016, am decis să accept oferta Burson-Marsteller (cunoscut astăzi drept Burson-Cohn & Wolfe – BCW) în calitate de Asociat Senior/Senior Associate.În timp ce a fost alături de Burson-Marsteller, cel mai complex proiect a fost o campanie integrată de afaceri publice despre infertilitate, care a fost lansată cu succes și pentru care am primit un premiu intern, Harold Award. După aproximativ 2 ani, am decis să-mi continui jobul de consultant independent cu normă întreagă și am colaborat cu Direct Selling Europe, Savion Ray (o companie de PR), am condus o asociație comercială, CEPA, reprezentând sectorul european de servicii de gestionare a dăunătorilor și am susținut un candidat pentru Parlamentul European. Am decis anul trecut că după aproape 10 ani la Bruxelles, aș dori să-mi înțeleg puțin mai bine rădăcinile și că este timpul să revin în România. Am acceptat o nouă provocare în calitate de director al dezvoltării afacerilor cu ORKIN, lider global al serviciilor de combatere a dăunătorilor.
EducaţieAm absolvit Universitatea Americană din Bulgaria (AUBG) cu o dublă specializare în studii europene și științe politice / relații internaționale. Tema tezei de licență, primită cu distincție, a fost evoluția grupurilor de interese din România din 1990 pana in 2009. După AUBG, am absolvit masteratul la Katholieke Universiteit Leuven si am obtinut un MSc in European Politics and Policies. În 2014, am început un licențiat în drept belgian la Universite Saint Louis din Bruxelles.

My public affairs career started in 2009 with an internship at the European Parliament followed by another internship at a Brussels consultancy where I started to specialise in health public affairs. Shortly after, I joined the Standing Committee of European Doctors (CPME), a professional association representing doctors as a medical profession. In 2013, while at CPME, I asked my employer for permission to register a VAT number and have my own clients, the first of which was another well- known consultancy, Ogilvy. In 2016, I decided to accept a job with Burson-Marsteller (today known as Burson-Cohn & Wolfe – BCW) as Senior Associate.While with Burson-Marsteller, the most complex project was an integrated public affairs campaigni raising awareness about infertility, which launched successfully and for which I received an internal award, the Harold Award. After about 2 years I decided to continue my independent consultant job full- time and I collaborated with Direct Selling Europe, Savion Ray (a PR company), ran a trade association, CEPA, representing the European pest management services sector and supported a candidate running for the European Parliament. I decided last year that after almost 10 years in Brussels, I would like to understand my own roots a bit better and that it’s time to come back to Romania. I accepted a new challenge as Director of Business Development with ORKIN, a global leader of pest management services.
EducationI graduated from the American University in Bulgaria (AUBG) with a double major in European Studies and Political Science / International Relations. The topic of my bachelor thesis, received with distinction, was the evolution of interest groups in Romania since 1990. After AUBG, I graduated from MEPP, Katholieke Universiteit Leuven. Pressure Groups in the EU was and still remains one of my favourite classes. I still remember some of it after 11 years. In 2014, I started a bachelor in Belgian law at Universite Saint Louis in Brussels.

Please see here Euronews coverage: https://www.euronews.com/embed/361806

***

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Dobandirea calitatii de membru aderent

Posted in Membri aderenti.