Skip to content


Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș „Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”, 23 ianuarie 2018

Universitatea Petru Maior, Tîrgu Mureș

„Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017”

23 ianuarie 2018, orele 9 – 13 

 

23 ianuarie 2018

Aula „Tudor Drăganu” a Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative – Universitatea „Petru Maior”

Tîrgu Mureș, str. Livezeni nr. 69, jud. Mureș

 

 

Parteneri:

Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române

Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private

Asociația Experților în Achiziții

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene

Conferinţa

Conferința Națională Achiziții Publice în România – ediția a II-a. Modificarea legislației în 2017

AGENDA

 

 

09:00 – 09:30 Deschiderea Conferinței:

Conf. univ. dr. Daniela ȘTEFĂNESCU, decan, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș

Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU, Rector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș

Prof. univ. dr. Leonard AZAMFIREI, Rector, Universitatea de Medicină şi Farmacie, Tîrgu Mureș

Bogdan PUȘCAȘ, Președinte, Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice (via skype)

Dr. Florin IRIMIA, Președinte executiv, Asociația Experților în Achiziții

Prof. univ. dr. Lucian CHIRIAC, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș

Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, director al Departamentului Drept și Administrație Publică, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș

 

Lansare de carte:

Legislația achizițiilor publice în România.

Editura Universitară, București, 2018

Editori:

Dr. Irina ALEXE

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU

 

Achizițiile publice în România. Aplicarea și interpretarea noii legislații europene.

Editura Universitară, București, 2017

Coordonatori:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU

Dr. Irina ALEXE

Lector univ. dr. Raul-Felix HODOȘ

 

09:30 – 11:30 Secțiunea I

Moderatori:

Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

Dr. Florin IRIMIA, Președinte executiv, Asociația Experților în Achiziții.

Speakeri:

Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române;

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române

Considerații privind modificările aduse în anul 2017 legislației achizițiilor publice din România”.

Dr. Florin IRIMIA, Președinte executiv, Asociația Experților în Achiziții,

Remedii mai eficiente în achizițiile publice.

Gheorghe CAZAN, Director general, Ceparu & Irimia Consulting; fost Director general al ANRMAP

Calificarea ofertelor inadmisibile: inacceptabile, neconforme, inadecvate

Conf. univ. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,

Protecția datelor cu caracter personal în materia achizițiilor publice. Aspecte esențiale.

Prof. univ. dr. Emőd VERESS,  Universitatea Sapientia, Cluj Napoca,

Răspunderea terților susținători pentru executarea contractului de achiziție publică

Lector univ. dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE, Universitatea Danubius, Galați,

Frauda în achizițiile publice, cauză de excludere a candidatului sau ofertantului. Analiza prevederilor art. 164 din Legea nr. 98/2016

Conf. univ. dr. Aurelian Olimpiu SABĂU-POP, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,

Răspunderea penală în materia achizițiilor publice.

Lector univ. dr. Lucian SĂCĂLEAN, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,

Achizițiile publice: între nevoi reale și interese politice.

 

11:30 – 11:45 Pauză.

 

11:45 – 13:00 Secțiunea II

Moderatori:

Prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, coordonator, Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române.

Lector univ. dr. Raul-Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”.

Speakeri:

Lector univ. dr. Manole Ciprian POPA, Universitatea din București

Modificările aduse legislației achizițiilor publice în decembrie 2017 cu impact asupra societăților de grup

Dr. Valentin BĂDESCU, avocat, Baroul București,

Aplicarea principiului securităţii juridice şi a principiului proporţionalităţii în dreptul achiziţiilor publice din România.

Ovidiu SLIMAC, președinte, Sindicatul Național al Specialiștilor Experți în Achiziții Publice

Centralizare vs descentralizare în achiziții (publice)

Conf. univ. dr. Paul POPOVICI, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir, Bucureşti – Facultatea de Drept Cluj Napoca,

„Toate-s vechi și nouă toate”. Prețul neobișnuit de scăzut.

Conf. univ. dr. Lacrima Rodica BOILĂ, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,

Elemente novatoare introduse de Legea nr. 98/2016 din 19 mai 2016 privind achizițiile publice, prin implementarea dispozițiilor Directivei 2014/24/UE a Parlamentului european și a Consiliului

Lector univ. dr. Sergiu GOLUB, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca,

Art. 77 alin. (6) Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență: între deziderat și realitate

Asist. univ. dr. Lacrima Bianca LUNTRARU, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,

Implicațiile conceptului de e-Guvernare în domeniul administraţiei publice

Lector univ. dr. Raul Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș,

Mecanisme de prevenire a conflictului de interese în achizițiile publice.

 

13:00 – 13:15 Concluzii. Închiderea Conferinței.

Comitet științific – organizatoric:

 

Dr. Irina ALEXE, cercetător ştiinţific asociat,

Institutul de Cercetări Juridice „Academician Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București

Lector dr. Sergiu GOLUB, prodecan, Facultatea de Drept,

Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj Napoca

Lector Dr. Raul Felix HODOȘ, coordonator CECADA,

Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș

Lector dr. Ana Alina IONESCU DUMITRACHE,

Universitatea Danubius, Galați

Dr. Florin IRIMIA, Președinte executiv,

Asociația Experților în Achiziții, București,

Conf. dr. Ioan LAZĂR,

Universitatea „1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Conf. dr. Nicolae Dragoș PLOEȘTEANU, director, Departamentul Drept și Administrație Publică,

Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu Mureș

Conf. dr. Paul POPOVICI, coordonator, Cercul de Dreptul Proprietății Intelectuale

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București – Facultatea de Drept Cluj Napoca

Prof. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, coordonator,

Centrul de Studii de Drept European al Academiei Române

 

Detalii privind prima ediție a conferinței

Detalii privind volumul primei ediții a conferinței: Daniel-Mihail Șandru, Irina Alexe, Raul-Felix Hodoș (coord.), Achiziţiile publice în România. Aplicarea şi interpretarea noii legislaţii europene, Editura Universitară, 2017

eveniment facebook

CECADA

Posted in Evenimente.