Skip to content


Ioan LAZAR

IOAN LAZAR  este doctor în drept, lector universitar, avocat în cadrul Baroului Alba, cercetător asociat al Institutului de Cercetări Juridice ”Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române și membru în comitetul de redactie al revistelor ”Dreptul,” ”Revista română de execturare silită” și ”Curentul Juridic”.

Este autor al volumelor ”Jurisdicții administrative în materie financiară” (Ed. Universul Juridic, București, 2011) și ”Dreptul finanțelor publice. Vol. I. – Drept bugetar” (Ed. Universul Juridic, București, 2013), precum și a mai multor articole științifice de specialitate publicate în țară și în străinătate.

Acesta este membru aderent ARDAE din data de 26 mai 2014.

Posted in Membri aderenti.

Tagged with .