Skip to content


20 octombrie 2017: Simpozionul Național Papiu Ilarian–190 ani de la naștere

Avem deosebita plăcere de a vă invita să participaţi la Simpozionul național Alexandru Papiu Ilarian – 190 ani de la naștere, 140 de la încetarea din viață, organizat de Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative și de Societatea Culturală Alexandru Papiu Ilarian din Tîrgu-Mureş în parteneriat cu Consiliul
Județean Mureș. Simpozionul va avea loc la data de 20.10.2017 în comuna Alexandru Papiu Ilarian, județul Mureș începând cu orele 14:00.
La manifestarea ştiinţifică sunt invitaţi să participe cercetători, cadre didactice și iubitori de istorie.
În acest sens, desfăşurarea conferinţei reprezintă o oportunitate de stabilire şi consolidare a relaţiilor de colaborare şi parteneriat între locașuri de educație, societatea civilă și Consiliul Județean Mureș.

Cu stimă,
Prof. Petru Nemes
Președintele Societății Culturale Al. Papiu Ilarian

Directorul
Departamentului de Drept și Administrație Publică
Conf. Univ.dr. Nicolae-Dragoș Ploeșteanu

 

 

AGENDA EVENIMENTULUI

 

14:00 – 14:30 Întâmpinarea invitaților (punctul de întâlnire este la bustul ilustrului jurist din localitatea Papiu Ilarian) și a delegației Colegiului Național Alexandru Papiu Ilarian

14:30-15:00 Slujba de pomenire la Biserica Ortodoxă Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril din localitate și semn de comemorare la mormântul Anei Pop Hodoșiu, mama lui Alexandru Papiu Ilarian

15:00 – 15:10 Deschiderea evenimentului – Profesor Petru Nemeș, președintele Societății Culturale „Alexandru Papiu Ilarian”

15:10-15:20 Cuvânt de salut – Conf. Univ. Dr. Daniela Ștefănescu, decan al Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

15:20-15:25 Alocuțiune – Lazăr Lădariu, președintele Despărțământului Central Județean Mureș al Astrei,

15: 25-15:30 Alocuțiune – profesor universitar dr. Ioan Sabău-Pop, Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș

15:30-15:40 Alocuțiuni – Reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș, Prefecturii Mureș, Primăriei Tîrgu Mureș și Primăriei Papiu Ilarian

Prelegeri

15:40 – 15:55 Prof. Univ. Dr. Vasile Dobrescu, Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș – Discursul de recepție a lui Alexandru Papiu Ilarian la Academia Română despre „Viața, operele și ideile lui Georgiu Șincai”  

15:55 – 16:10 Prof. Univ. Dr. Cornel Sigmirean, Universitatea Petru Maior din Tîrgu-Mureș, Importanța și valențele Memorandului lui Alexandru Papiu Ilarian adresat domnitorului Alexandru Ioan Cuza

16:10 – 16:25 cercetător dr. Vasile Lechințan, Documente inedite referitoare la localitatea Papiu Ilarian în secolul XVIII

16:25 – 16:40 Conf. Univ. Dr. Nicolae Dragoș Ploeșteanu – Dimensiunea internațională a operei juridice a lui Alexandru Papiu Ilarian

16:40 – 16:55 Dr. Ioan Ranca – Alexandru Papiu Ilarian în zilele premergătoare Adunării Naționale de la Blaj, 1848

16:55 – 17:10 Dr. Bucin Cornelia – Alexandru Papiu Ilarian—despre limbă și identitate

17:10 – 17:25 Prof. Alexandru Ciubâcă – Alexandru Papiu Ilarian, deschizător de drumuri în învățământul superior și în arhivistica din România

17:25 – 17:40 Profesor drd. Simion Bui – Din istoria Colegiului Alexandru Papiu Ilarian, omagiu adus marelui patriot

17:40 Închiderea conferinței— Servirea cinei

 

În cadrul evenimentului este organizată Expoziția de carte Alexandru Papiu Ilarian, la căminul cultural din comuna Papiu Ilarian

Și

Expoziție personală filatelică Petru Nemes

 

Eveniment realizat prin proiect susținut de Consiliul Județean Mureș

Moderatorii evenimentului: profesorii Petru Nemes și Nicolae Ploeșteanu

Posted in Evenimente.