Skip to content


Gabriela Răducan

Gabriela Răducan

 

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Univeristății București în iunie 1996, a obținut un master în Dreptul afacerilor în anul 2004, în anii 2003-2005 a urmat cursurile Academiei de Drept European de la Trier,Germania ((Drept penal internaţional şi al Consiliului de Apărare Provizoriu al Curţii Penale Internaţionale de la HAGA) și cursurile Institutului Diplomatic Român (Drept diplomatic și consular).  A obținut titlul de doctor în drept – ”Magna cum laudae, coordonator: Prof.univ.dr.Gabriel Boroi (”Nulitatea actului juridic civil în dreptul intern și în dreptul comparat european”).

 

Este PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR (Drept procesual civil) la Facultatea de Drept-Universitatea Titu Maiorescu din București, AVOCAT în Baroul București din anul 1996 (co-fondator al societății de avocatură RĂDUCAN LICARI GIAMBAȘU ȘI ASOCIAȚII), FORMATOR la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților, EXPERT-FORMATOR în proiectele de formare continuă a magistraților organizate de Consiliul Superior al Magistraturii -Institutul Național al Magistraturii, AUTOR a numerose publicații de drept, key-note speaker – moderator la seminarii şi conferinţe naţionale și internaționale.

Dintre cele mai relevante cărți publicate, amintim: Drept procesual civil,  Ed.ALL-BECK-2005, Nulitatea actului juridic civil şi în dreptul comparat european, Ed.Hamangiu, 2009; Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Ed.Hamangiu, 2009 și 2010 ; Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentat şi adnotat; în co-autorat cu Carolina Maria Niţă, Ed. Hamangiu, 2009 și 2011; Drept procesual civil român şi comunitar european, Ed.Hamangiu, 2009; Drept civil. Obligatiile. Curs universitar. Aplicatii; în co-autorat cu Gabriel Boroi, Ed.Hamangiu, 2009, Fișe de procedură civilă pentru admiterea în magistratură și avocatură, în co-autorat cu Mădălina Dinu  (curs universitar), Ed. Hamangiu, 2014, 2015, 2016 (4 ediții); co-autor la : ”Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă”, Ed. Hamangiu 2012,  la ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole” Coord. Gabriel Boroi, Ed. Hamangiu 2013 și la Executarea silita – dificultati si solutii practice. Volumul 1”, Ed.Universul Juridic 2016, Drept procesual civil.Căile de atac.Procedura necontencioasă judiciară.Proceduri speciale, Ed.Hamangiu 2017.

 

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

 

Posted in Membri aderenti.