Skip to content


Andra Nicoleta PURAN

Andra Nicoleta PURAN

 

Studii: Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Specializarea Drept, Universitatea din Piteşti (2007); Facultatea de Administraţie şi Schimburi Internaţionale, Administrarea şi Gestiu­nea Întreprinderilor, Universitatea Paris 12, Paris, Franţa (2006); studii de master, specializarea Criminalistică, Facultatea de Ştiinţe Economice, Juridice şi Administrative, Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte „Gheorghe Cristea”, Bucureşti (2009); studii de master, specializarea Medierea conflictelor în drept, Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti (2008); studii doctorale Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu” din Bucureşti; doctor în drept (2014); studii postdoctorale în cadrul Proiectului POSDRU/159/1.5/S/ 141699: Modernizarea legis­laţiei naţionale în contextul uniformizării dreptului la nivel european şi implicaţiile socio-politice asupra sistemului administrativ, Facultatea de Drept, Universitatea Titu Maiorescu din Bucureşti (2014-2015).

Activitate: cadru didactic, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea din Piteşti (2008- prezent); consilier juridic (2007- prezent).

Publicaţii: autor al lucrării Răspunderea disciplinară a funcţionarilor publici (2015), coautor a 13 cursuri universitare; autor/coautor a peste 60 de articole publicate în reviste naţionale/inter­na­ţionale de specialitate juridică, indexate în baze de date internaționale şi în volumele unor conferințe naţionale/internaţionale de specialitate juridică.

 

 

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.