Skip to content


ARDAE a devenit membru al Platformei Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale

Asociația română de drept şi afaceri europene (ARDAE) a dat publicității vineri, 30 ianuarie 2015, un comunicat cu privire la dobândirea calității de participant al Platformei Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale.

Obiectivul Agenţiei pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) este de a oferi asistenţă instituţiilor şi organismelor europene şi statelor membre ale Uniunii Europene (UE) cu privire la drepturile fundamentale în cadrul punerii în aplicare a legislaţiei unionale. Agenţia urmăreşte să ofere sprijin instituţiilor, organismelor şi statelor membre în vederea respectării depline a acestor drepturi. Agenţia pentru Drepturi Fundamentale are sediul la Viena.

Obiectivul ARDAE este de a întări capacitatea proactivă a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene, diseminarea de informaţie juridică privind dreptul Uniunii Europene, organizarea de evenimente ştiinţifice, publicarea de reviste şi volume, participarea la proiecte şi colaborarea cu entități publice şi private din ţară şi străinătate în domeniul dreptului şi afacerilor europene.

ARDAE participă la Platforma Agentiei pentru Drepturi Fundamentale prin accesul la informaţii privind activităţile şi proiectele FRA, prezentarea de sugestii cu privire la Raportul Anual şi a programului de lucru anual (Annual Work Programme), participarea în calitate de persoana interesată în diferite etape ale elaborării proiectelor de tematici, participarea la reuniunea anulă a Platformei FRA şi la e-FRA – platforma on-line a asociaţiilor non-guvernamentale din statele membre.

Posted in Parteneriate.