Skip to content


ARDAE a încheiat un protocol de colaborare cu LegaLITC – Asociaţia Internaţională pentru Drept, Cultură şi Societate Informaţională

ARDAE a încheiat un protocol de colaborare cu LegaLITC – Asociaţia Internaţională pentru Drept, Cultură şi Societate Informaţională

ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene a încheiet un protocol de colaborare cu LegaLITC – Asociaţia Internaţională pentru Drept, Cultură şi Societate Informaţională prin care cele două entităţi îşi asigură sprijinul reciproc în realizarea obiectvelor stabilite de fiecare, în domeniile comune şi de interes.

LegaLITC – Asociaţia Internaţională pentru Drept, Cultură şi Societate Informaţională are ca scop promovarea: profesiilor din domeniul dreptului informaţional, culturii informaţionale şi societăţii informaţionale; principiul transparenţei, nediscriminării, integrităţii, liberei concurenţe, tratamentului egal, eficientei utilizării fondurilor publice, al recunoaşterii reciproce şi al proportionalităţii în domeniile dreptului, culturii şi societăţii informaţionale; profesionalismul în domeniile dreptului, culturii şi societăţii informaţionale; elaborării de propuneri de modificări legislative cu impact asupra dreptului, culturii şi societăţii informaţionale; crearea şi susţinerea grupurilor de cercetare în domeniile specifice asociaţiei; studierea impactului noilor tehnologii asupra dreptului dar şi protejarea intereselor consumatorului în era informaţională.

Obiectivul ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene este de a întări capacitatea proactivă a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene, diseminarea de informaţie juridică privind dreptul Uniunii Europene, organizarea de evenimente ştiinţifice, publicarea de reviste şi volume, participarea la proiecte şi colaborarea cu entități publice şi private din ţară şi străinătate în domeniul dreptului şi afacerilor europene.

Bucureşti,

3 februarie 2015

JURIDICE.ro Afaceri juridice eruopene. Blog

Posted in Parteneriate.