Skip to content


Raluca Saftescu

Raluca SaftescuSăftescu Raluca Georgiana este masterandă în cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană al Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative, specializările „Evaluarea politicilor şi programelor publice europene” şi „Diplomaţie şi Negocieri”. Licenţiată în Relaţii Internaţionale şi Studii Europene la Facultatea de Ştiinţe Politice a SNSPA, în iunie 2013 a primit distincţia „Şef de promoţie”. Studiile universitare ale domnişoarei Săftescu au fost completate de stagii de practică în instituţii precum: Centrul de Studii De Drept European al Institutului de Cercetări Juricide Acad. Andrei Rădulescu din cadrul Academiei Române, Ambasada Poloniei- Secţia Culturală- Institutul Polonez, Institutul European din România, Institutul de Studii Latino-Americane şi Asociaţia Pro Democraţia.

Domeniile sale  de expertiză sunt: relaţii internaţionale şi integrare europeană, dreptul Uniunii Europene, evaluarea politicilor publice, ştiinţe politice, diplomaţie.

În ceea ce priveşte activitatea de cercetare şi publicaţiile sunt de menţionat următoarele:

–       Cercetarea: „Implicarea autorităţilor publice în trimiterile preliminare formulate de instanţele judecătoreşti din România” (coordonată de dl. profunivdr. Daniel –Mihail Şandru, Centrul de Studii de Drept European)

–       Traduceri din limba franceză ale unor articole conexe dreptului european

  1. „Câteva consideraţii privitoare la rolul Curţii de Justiţie”, Antonio Tizzano, Revista Română de Drept European 6/2012
    1. „Curtea Europeană aDrepturilor Omului şi dreptul Uniunii Europene, mai ales Carta drepturilorfundamentale: un management subtil între ajustări sistemice şi îmbogăţiri reciproce”, Marie Luce Paris, Revista Română de Drept European, 2/2013

 

 

 

 

 

 

Săftescu Raluca Georgiana is studying for two Master`s degree in `Evaluation of European Programmes and Public Policies` and `Diplomacy and Negotiation` at the Department of International Relations and European Integration which is part of the National University of Political Studies and Public Administration. Having a Bachelor’s in International Relations and European Studies, she graduated in 2013, with the honour of Valedictorian of the Faculty of Political Science. The education of Ms. Săftescu also included internships at prestigious institutions, like: The Legal Research Institute „Acad. Andrei Rădulescu” of the Romanian Academy – the Center for European Legal Studies, the Cultural Service of the Embassy of the Republic of Poland in Romania – the Polish Institute, the European Institute of Romania, Institute of Latin American Studies and the Pro Democracy Association. Her areas of expertise are: international relations and European studies, European Union law, evaluation of public policies, political science, diplomacy. In terms of research activity and publications, it is important to mention:

–       Research activity :`Preliminary ruling procedure made by the courts in Romania. The involvement of public authorities.` (coordinated by Ph.D Mihai Sandru)

–       Translation of some articles relating to the European Law from french to romanian:

  1. 1.         Some Considerations  about the role of the European Court of Justice, Antonio Tizzano, Romanian Journal of European Law, 6/2012
  2. The European Court of Human Rights and the Law of the European Union, Including the Charter: A Subtle Control between Adjustments of Systems and Mutual Influences , Marie Luce Paris, Romanian Journal of European Law, 2/2013

 

Este membru aderent ARDAE  din 20.01.2014.

Este secretar e Redactie al Revistei Afaceri Juridice Europene (RAJE), iaduer.ro

linkedin

Posted in Despre noi, Membri aderenti.