Skip to content


Luminita Tuleasca

Luminita TULEASCALuminița TULEAȘCĂ

 

A absolvit, ca șefă de promoție, Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane și este licențiată în Drept a Facultății de Drept a Universității din București. A urmat cursuri postuniversitare și de specializare la Universitatea din București (Drept Privat), University of Oxford (Trust Law), The Hague Academy of International Law (Private International Law).

Luminița Tuleașcă este Doctor în Drept al Universității din București, cu specializare în Drept Privat – Drept Comercial.

Este avocat pledant și fondator al Tuleașcă Law Firm, cadru didactic universitar, lector universitar, la Facultatea de Drept a Universității Româno-Americane, titular al disciplinelor Drept Comercial și Dreptul Comerțului Internațional.

Coordonează programul de master pe Dreptul Afacerilor al Universității Româno-Americane.

Luminița Tuleașcă este arbitru al Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României.

Ca avocat pledant are o vastă și reputată experiență în  cauze având ca obiect litigii corporatiste, fiscale, achiziții publice, contracte comerciale, insolvență, contencios administrativ, fonduri europene (pentru detalii: http://www.tuleasca.ro ).

Implicându-se activ în viaţa Universităţii Româno-Americane este membru al Fundației Româno-Americană pentru Promovarea Educației și Culturii și a deţinut, de-a lungul timpului, calitatea de membru în Senatul Universităţii, membru în Consiliul Facultăţii de Drept, secretar ştiinţific al Facultăţii de Drept, membru în Comisia de Etică Universitară, s.a.

Este implicată în cercetarea juridică  în calitate de coordonator și membru în granturi de cercetare și, mai ales, ca autor a numeroase studii, articole și  cărți de specialitate (pentru detalii: https://romano.academia.edu/LUMINITATULEASCA ).

A inițiat și organizat conferințe naționale și intenaționale, este promotorul și coordonatorul proiectului ”Moot Court Competition -Commercial Law” al Universității Româno-Americane,  este promotorul și project managerul Școlii de vară și Conferinței pe Dreptul Afacerilor ale Universității Româno-Americane, si este promotor și coordonator al programului universitar „Curs aprofundat de Drept Civil” al Facultătii de Drept a Universității Româno-Americane, s.a.

Luminița este fondator și managing editor al Romanian American Law Review, associate editors al revistei internaționale Romanian Economic and Business Review, scientific reviewer la numeroase reviste internaționale, și membru  a unor prestigioase asociații profesionale internaționale: British Institute of International and Comparative Law, International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals, The Professional Association for European Restructuring and Insolvency Specialists, INSOL International Academics’Group.

Luminita Tuleasca;  luminita.tuleasca@tuleasca.com

 

***

Luminița TULEAȘCĂ

She had graduated, as valedictorian, the Faculty of Law of the Romanian-American University and she is a bachelor of Law of the Faculty of Law of the Bucharest University. She has followed post-graduation classes and specialization classes organized by the Bucharest University (Private Law), University of Oxford (Trust Law), and The Hague Academy of International Law (Private International Law).

Luminița Tuleașcă has a PhD in Law granted by the Bucharest University, with specialty in Private Law – Commercial Law.

She is a barrister-at-law and a founder of Tuleașcă Law Firm, she is part of the University teaching staff, i.e. University lector with the Faculty of Law of the Romanian-American University, full professor of Commercial Law and International Commercial Law.

She coordinates the Business Law master studies program of the Romanian-American University.

Luminița Tuleașcă is an arbitrator of the International Commercial Court of Arbitration attached to the Chamber of Commerce and Industry of Romania.

As a barrister she has a vast experience and reputation in cases involving litigations on corporate, fiscal, public procurement, commercial contracts, insolvency, administrative law, and European funds (detailes at: http://www.tuleasca.ro).

Being actively involved in the Romanian-American University  she is a member of the Romanian-American Foundation for Promoting the Education and Culture and she has been a member of the University Senate, member in the Faculty of Law Council, scientific secretary of the Faculty of Law, member of the University Ethics Commission.

She is involved in legal research as coordinator and member in research grants and, especially, as author of various papers, articles and specialized books (detailes at: https://romano.academia.edu/LUMINITATULEASCA ).

She has initiated and organized national and international conferences, she is the promoter and coordinator of the project called “Moot Court Competition-Commercial Law” of the Romanian –American University, she is the promoter and the project manager of the Romanian –American University Summer School and Conference on Business Law, and she is the promoter and coordinator of the university program „Intensive in-depth Civil Law Course” of the Faculty of Law of the Romanian –American University.

Luminița is a founder and a managing editor of the Romanian American Law Review, associate editor of the international magazine Romanian Economic and Business Review, scientific reviewer for numerous international magazine, and member of prestigious international professional associations: British Institute of International and Comparative Law, International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals, The Professional Association for European Restructuring and Insolvency Specialists, INSOL International Academics’ Group.

Luminita Tuleascaluminita.tuleasca@tuleasca.com

Posted in Membri aderenti.