Skip to content


Adrian Boanta

Adrian Boantă – Lector univ. dr. la Universitatea „Petru Maior” din Tg. Mureş, Departamentul de Drept şi Administraţie Publică. Este titularul cursurilor de Istoria dreptului românesc, Istoria administrativă a României şi Contenciosul administrativ. Dl. Adrian Boantă este unul din fondatorii Cercului Ius Iuventutis din cadrul Universităţii „Petru Maior”, cerc cu preocupări în domeniul drepturilor omului şi drept european (Concursul de pledoarii Fiat Iustitia).

Adrian Boantă este membru aderent ARDAE din 21 martie 2014.

Lista membilor aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene.

Posted in Despre noi, Membri aderenti.