Skip to content


CSDE – Procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – contextul român și tendințe europene

Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu” al Academiei Române

  Prof. univ. dr. Mihai Şandru, Cercetător ştiinţific gr. II, coordonator, Centrul de Studii de Drept European

​Proiectul de cercetare 2014

Procedura de constatare a neîndeplinirii obligaţiilor – contextul român și tendințe europene

Procedura de constare a neîndeplinirii obligaţiilor prevăzută în tratatele privind Uniunea Europeană nu a fost utilizată în sensul plenar de către sau împotriva României. Cercetarea va oferi o descriere analitică a actualului cadru juridic, a procedurilor aflate în curs precum şi efectele în dreptul român ca urmare a cauzelor soluţionate până în prezent.​

Infringement proceedings – Romanian setting and European trends

Infringement proceedings provided for by the Treaties of the European Union have not yet been used at full by or against Romania. The research aims to provide an analytic description of the legal framework, of the pending proceedings and of the effects that completed cases have on Romanian law.

Le recours en manquement –le contexte roumain et les tendences européennes

Le recours en manquement prévu par  les traités de l’Union européenne n’a pas été entièrement utilisé par ou contre la Roumanie. La recherche fournira une description analytique du cadre juridique actuel,  des procédures en cours ainsi que des effets du recours dans le droit roumain, qui résulte  d’arrêts résolus à ce jour.

Proiectul se va realiza in colaborare cu ARDAE – Asociatia Romana de Drept si Afaceri Europene.

Posted in Proiecte/Projects, RomaniaEULaw.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.