Skip to content


Manole Ciprian Popa


Manole Ciprian PopaLector univ. dr. Manole Ciprian Popa

Manole Ciprian Popa are o considerabilă experienţă practică şi academică în materia dreptului comercial (UB).

Este autor al mai multor lucrări de specialitate, cea mai importantă fiind monografia „Grupurile de societăţi”, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, singura pe acest subiect din literatura juridică română.

 

Articole care abordează şi subiecte de drept comparat:

 

„Scurtă prezentare a grupurilor de societăţi în dreptul comercial francez”, Analele Universităţii din Bucureşti, Seria Drept nr. 2010-IV, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, p. 105-117;

 

„Grupurile de societăţi în dreptul comercial italian. Scurte consideraţii de drept comparat”, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 3/2013, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, p. 65-77;

 

„Practică judiciară inedită în materia insolvenţei societăţilor care fac parte dintr-un grup”, Revista Română de Drept Privat nr. 1/2013, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, p. 173-180;

 

„Noua reglementare a grupurilor de societăţi în dreptul ceh, o temă de reflecţie”, Revista Română de Drept Privat nr. 5/2013, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, p. 189-206.

 

Participări la conferinţele cu tematică europeană:

 

Oraganizator – Centrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române

 

Conferinţa – „Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, 18.11.2011

Manole Ciprian Popa – „Importanţa grupurilor de societăţi în context european”

 

Conferinţa – „Societăţile comerciale în Uniunea Europeană”, ediţia a II-a, 27.11.2012

Manole Ciprian Popa – „Grupurile de societăţi în dreptul italian”

 

Conferinţa – „Dreptul societar în România şi în Uniunea Europeană”, ediţia a III-a, 21.11.2013

Manole Ciprian Popa – „Aspecte recente privind reglementarea grupurilor de societăţi în dreptul comparat”

 

Organizator – Forschungsinstitut für mittel-und osteuropäisches Wirtschaftsrecht, Wirtschaft Universität Wien

Conferinţa şi prezentarea cărţii – “Haftungsrisiken für die Konzernmutter in Mittel-und Osteuropa”, 25.06.2013

Manole Ciprian Popa – “Group liability in the Romanian legal system”

Contact: manole.popa @ gmail.com

***

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

 

Posted in Despre noi, Membri aderenti.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.