Skip to content


Valerius M. Ciucă

Clipboard01Valerius M. Ciucă (n.1960) este profesor dr.  la Facultatea de Drept a Universității “Al.I.Cuza” din Iași, professor asociat la ULCO, Lab.RII, Franța, profesor invitat la University of Ottawa, Canada, 2013, ex-judecător al Tribunalului Uniunii Europene, membru fondator al Fundației Academice ”Petre Andrei” din Iași, al Centrului ”Robertianum” de Drept Privat al Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, al Cercului de hermeneutică juridică ”Școala dreptului organic”, al Centrului de cercetări juridice ”Școala exegetică după metoda postglosatorilor”; fost bursier al Guvernului Franței,  al American Bar Association și al Jagellonian University din Cracovia, al Consiliului Europei și al Academiei de Drept European din Florența, al Institutului de Drept Internațional, pendinte de Georgetown University, Washington etc. pentru diverse stagii de cercetare; membru în diverse societăți academice, de cercetare și filantropice din România și din străinătate.  Este membru aderent al Asociatiei romane de drept si afaceri europene – ARDAE.

          Discipol spiritual, prieten și colaborator al unor renumite personalități precum: judecătorul Mircea Hâncu, prof. dr. doc. Marțian Cotrău, profesor emeritus Jean Carbonnier, prof. dr. Petru P. Andrei și prof. dr. Gheorghe Scripcaru, asistent al profesorului emerit Mihai Vasile Jacotă, a participat la numeroase congrese, conferințe și reuniuni științifice în România și în străinătate.

          Este autor al unor studii și cărți, precum:  Procedura partajului succesoral, (teză de doctorat, sub conducerea Prof. Dr. Dumitru Radu), Ed. Polirom, 1997, Lecții de sociologia dreptului, Ed. Polirom,1998, Lecții de drept roman, vol. I-IV, Ed. Polirom, 2001 ; Lecții de hermeneutică juridică, Ed. Fundației Academice AXIS, 2003 ; Lecții de drept privat comparat, (vol. I-III, colectiv), 2005 ; Patografia Mihai Eminescu (cu Ghe. Scripcaru), Ed. Junimea, 2004 ; Psihanaliză și hermeneutică juridică. Pledoarie pentru iubirea necondiționată (cu Ghe. Scripcaru et al.), 2005 ; Individul radical (cu Ghe. Scripcaru), 2006 ; Deontologie judiciară. Syllabus (cu Ghe Scripcaru et al.), Ed. Sedcom Libris, 2010 ; Vagant prin ideea europeană. Fulgurații juridico-filosofice, 2011; Itinerarii prin pretoriile europene. Selecție subiectivă de cazuistică europeană, 2011; Euronomosofia. Periplu filozofic prin dreptul european organic. Lecțiuni, Vol. I., Prolegomene la o operă în eșafodaj, 2012 etc.

Lista membrilor aderenti ARDAE

Prof. univ.dr. Valerius Ciuca, Prelectiuni. Forma primara a umanismului juridic european. „Revitalizand” opus-ul lui Tony Honoré, Ulpian Pioneer of Human Rights, Univerisitatea Petru Maior, Aula Magna, 11 martie 2016, ora 13.

Posted in Despre noi, Membri aderenti.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.