Skip to content


Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu

Prof. univ. dr. Ovidiu Predescu

Născut la 18 martie 1956, în Piteşti, jud. Argeş.

1. Studii
Absolvent al Liceului “Nicolae Bălcescu”, Piteşti ,cu diplomă de bacalaureat (1975) şi
apoi licenţiat în drept (1981) al Facultăţii de Drept , Universitatea Bucureşti.
Doctorat în Drept. Specializarea Drept penal (1998).
Specializări postuniversitare : Ştiinţe penale, Universitatea Bucureşti, (1987-1988);
Relaţii industriale, Florida International University, S.U.A (1995); Administraţie publică,
Scuola Superiore dell`Admministrzione dell`Interno Roma (1999).

2. Activitate profesională

În magistratură :
– procuror la Procuratura locală Piteşti (1982-1987);
– procuror la Procuratura judeţeană Argeş (1987-iulie 1989);
– procuror şef la Procuratura locală Câmpulung-Muşcel, jud.Argeş (iulie 1989-
octombrie 1991) .

În avocatură :
avocat, Baroul Bucureşti,1995 – mai 2006.

În administraţia publică centrală şi locală :
– consilier juridic la Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, Departamentul
protecţiei muncii (octombrie 1991-septembrie 1992);
– director la Departamentul Informaţiilor Publice şi director al Direcţiei privind
relaţiile cu patronatul, Guvernul României (octombrie 1992-martie 1995);
– reprezentant guvernamental în Secretariatul Tripartit pentru Dialog Social finanţat
de Uniunea Europeană (martie 1995-februarie 1997);
– director general al Direcţiei generale juridice şi director general al Direcţiei
generale Cabinet primar general din cadrul Primăriei municipiului Bucureşti
(februarie 1997-decembrie 1998);
– secretar general al municipiului Bucureşti (1999-ianuarie 2000).

În publicistica juridică :
– redactor-şef adjunct al Revistei “ Dreptul”, editată de Uniunea Juriştilor din
România ( 2006-prezent);
– redactor-şef adjunct al “Revistei de drept penal” editată de Asociaţia Română de
Ştiinţe Penale, în colaborare cu Institutul de Cercetări Juridice al Academiei
Române (2006-prezent).

În învăţământul superior :
– lector universitar la Facultatea de administraţie publică din cadrul Şcolii Naţionale
de Studii Politice şi Administrative Bucureşti (ianuarie 1996-1octombrie 1998);
– conferenţiar universitar la Facultatea de Drept a Universităţii “George Bariţiu”,
Braşov (1 octombrie 1998-aprilie 2005) ; 2
– conferenţiar universitar (asociat) la Facultatea de administraţie publică din cadrul
Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative Bucureşti (1 octombrie 1998-
2000 şi 2002-2003);
– profesor universitar doctor la Facultatea de Drept a Universităţii “George Bariţiu”,
Braşov din mai 2005;
– prorector al Universităţii “George Bariţiu”, Braşov (2000 la zi).

3. Publicaţii :

Cursuri universitare :
– Curs de drept penal,1997 (prim autor, în colaborare);
– Curs de drept procesual penal,1998 (prim autor, în colaborare);
– Elemente de drept penal şi procedură penală,1998, 1999 (autor unic);
– Elemente de drept penal şi de drept procesual penal, 2001 (autor unic);
– Drept penal special, 2002 (prim autor, în colaborare);
– Drept penal. Partea specială, 2003 (în colaborare);
– Drept penal. Partea specială, 2007 ( prim autor, în colaborare).

Cărţi de specialitate :
– Ombudsmanul-instituţie fundamentală a statului de drept, Editura Lumina Lex,
Bucureşti,1997 (în colaborare);
– Consiliul economic şi social-instituţie fundamentală a relaţiilor industriale
moderne, Editura Lumina Lex, Bucureşti,1997 (prim autor, în colaborare) ;
– Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Implicaţiile ei asupra dreptului penal
român, Editura Lumina Lex, Bucureşti,1998 ( autor unic );
– Drept penal al afacerilor, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2000 (autor unic);
– Noul Cod Penal comentat şi adnotat (în colaborare), în curs de apariţie la Editura
C.H.Beck , Bucureşti;
– Cartea juridică. Contribuţii la edificarea statului de drept, Editura Omnia Uni
S.A.S.T., Braşov., 2005 (autor unic) ;
– Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român, Editura Lumina
Lex, Bucureşti, 2006 ( monografie, autor unic);
– Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul procesual penal român,
Edituara C.H. Beck, Bucureşti, 2007 ( monografie, prim autor);
– Protecţia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român (tratat, în
colaborare), Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008;
– Tehnici speciale în justiţia penală română (în colaborare), în curs de apariţie
(trimestrul I 2009) la Editura C.H.Beck, Bucureşti.
Autor a peste 150 de studii şi articole în reviste de specialitate din ţară şi din
străinătate.

Cărţi de beletristică şi de cugetări :
– “306”, Editura „Continent XXI”,Bucureşti,1999;
– În umbra gândului…, Editura “Continent XXI”, Bucureşti, 2003;
– În umbra gândului…Despre om şi sensul existenţei lui, Editura Paideia, Bucureşti,
2005;
– Agape. Cugetări despre Dumnezeu şi om , Editura Omnia Uni S.A.S.T., Braşov,
2006;
– A l’ombre de la pensée-lumière…Pensées sur le Créateur et l’être humain, Editura
Continent XXI, Bucureşti, 2006. 3
– De la Dumnezeu la om şi înapoi…. Editura Arania, Braşov, 2008.

4. Premii şi distincţii :

– Premiul “Vintilă Dongoroz”al Uniunii Juriştilor din România, 1998;
– Diploma de onoare şi Medalia de merit ale Uniunii Juriştilor din România, 1999;
– Premiul “Titu Maiorescu” al Societăţii Academice „Titu Maiorescu”din Bucureşti,
2005 ;
– Premiul „ Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2006;
– Premiul “Vintilă Dongoroz” al Uniunii Juriştilor din România, 2007;
– Premiul „Ion Tanoviceanu” al Uniunii Juriştilor din România, 2008;
– Diplomă de excelenţă din partea Ligii scriitorilor din România pentru prodigioasa
activitate desfăşurată în domeniul creaţiei spirituale, 2008;
– Diplomă de onoare din partea Universităţii “Gerge Bariţiu” din Braşov, 2008;
– Premiul „Nicolae Titulescu” al Academiei Române, 18 decembrie 2008, pentru
monografia Convenţia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român;
– Premiul special al Uniunii Juriştilor din România pentru lucrarea De la Dumnezeu
la om şi înapoi…

Menţionat în Dicţionarul “Personalităţi române şi faptele lor. 1950-2000 şi în
continuare”, volumul XXV (2007), la rubrica “Personalităţi de excepţie selectate din
diverse domenii de activitate. Ştiinţe juridice”(paginile 210-231), în volumul XXVII
(2008), la rubrica “Literatură” (paginile 334-361) şi în volumul XXX (2008), la
rubrica “Între ştiinţe juridice şi credinţă” (paginile 315-330).
De asemenea, menţionat în “Enciclopedia personalităţilor din România. Hübners Who
is Who”, ediţia a doua, 2007, pagina 955.

SURSA

Posted in Despre noi, Membri aderenti.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.