Skip to content


ECFS 2017. CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE 19 – 20 OCTOMBRIE, BRAȘOV, ROMÂNIA

ECFS 2017

ecfs.jus.ro

ECFS 2017. CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE 19 – 20 OCTOMBRIE, BRAȘOV, ROMÂNIA

DESCRIEREA EVENIMENTULUI / ORGANIZATORI / PARTENERI

Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2017), este organizată în perioada 19 – 20 octombrie 2017 la Brașov, la inițiativa Institutului de Studii Financiare, a Universității „Petru Maior” și a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu-Mureș. Conferința se bucură de parteneriatul Universității „Transilvania” din Brașov, al Universității „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca și al Academiei de Studii Economice din București, alături de cel oferit de Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) și de Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA) din București.

Efervescența modificărilor legislative în domeniul financiar, atât la nivel european, cât și la nivel național, determinată în primul rând de transformarea mediului financiar al ultimilor zece ani, conduce în mod firesc la necesitatea creării unui cadru larg de dezbateri dedicat profesioniștilor domeniului, urmând a se îmbina teoria cu practica și economicul cu rigorile juridicului. Având în vedere aceste aspecte, Conferința își propune dezbaterea mai multor subiecte de strictă actualitate, motiv pentru care structura sa cuprinde şase paneluri de discuții divizate pe durata celor două zile.

Cadrul ales pentru desfășurarea ECFS 2017 este cel al Sălii de conferințe „Europa” a Hotelului Aro Palace***** din Brașov, locația fiind perfectă pentru acest tip de evenimente, dedicate profesioniștilor din serviciile financiare din întreaga țară, precum și invitaților din restul Europei.

Organizatori:

• Institutul de Studii Financiare, București;
• Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș;
• Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu-Mureș.Parteneri:• Universitatea „Transilvania”, Brașov;
• Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;
• Academia de Studii Economice, București;
• Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE), București;
• Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA), București. 

Parteneri media:

• Wolters Kluwer – wolterskluwer.ro;
• Revista Economie Teoretică și Aplicată – ectap.ro;
• Universul Juridic – universuljuridic.ro;
• Juridice.ro – juridice.ro;
• Arbitrajul comercial în România în context european – romanianarbitration.ro;
• Revista Afaceri juridice europene – iaduer.ro;
• Publicațiile XPRIMM;
• Asociatia Pentru Promovarea Asigurărilor – appa-asigurari.ro.

Conferință în curs de acreditare de către Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților.

ORGANIZATORI / PARTENERI

001.jpg002.jpg003.jpg004.jpg005.jpg006.jpg008.jpg009.jpg010-WOLTERS.jpg011-ECTAP.jpg012-UNIV-JURIDIC.jpg013-JURIDICE.jpg014-arbitraj-com.jpg015-IAUDER.jpg016-xprimm-publications.jpg017-APPA-albastru.jpg

AGENDA

CONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE ECFS 2017

Temele de discuție vor fi susținute de profesioniști ai finanțelor și ai dreptului, practicieni ai pieței de capital și ai asigurărilor și pensiilor private, împreună cu cadre universitare și cercetători ai domeniului serviciilor financiare, atât din România, cât și din străinătate.

Joi, 19 octombrie:
10:00 – 10:15 – Deschiderea ECFS 2017;
10:15 – 13:15 – „Protecția Datelor cu Caracter Personal pentru furnizorii de servicii financiare”.
Speakeri:

001 Alexe Irina poza Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Regimul sanctionator prevăzut de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal
001 Cobuz Alina poza Dr. Alina Mioara COBUZ-BAGNARU, lector, Academia de Studii Economice, București; partener, Cobuz & Asociații
Importanța și semnificația legii protecției datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii financiare
002 Cucliciu Maria poza Maria CUCLICIU, director executiv, Musliu & Asociații
GDPR: cine, cum și încotro?
001 Ploesteanu N poza Dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, conferențiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș
Riscuri asupra datelor personale în sectorul bancar
001 Sandru Mihai poza Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București
Elemente privind reglementarea consimțământului în prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit art. 6 din Regulamentul 2016/679
002 Schiopu Silviu poza Drd. Silviu-Dorin ȘCHIOPU, asistent, Universitatea „Transilvania”, Brașov
„Obligația de informare în cazul datelor negative transmise Biroului de Credit”
002 Serbanescu Cosmin poza Cosmin ȘERBĂNESCU, președinte, Institutul Național de Control Intern din România
The role and responsibilities of the Data Protection Officer (DPO) under the GDPR regulation”

14:30 – 17:30 – „Soluționarea alternativă a litigiilor financiare”
Speakeri:

001 Cobuz Alina poza  Dr. Alina Mioara COBUZ-BAGNARU, lector, Academia de Studii Economice, București; partener, Cobuz & Asociații
Alternativa la justiția statală – un alt mod de soluționare a litigiilor financiare”
001 Golub Sergiu poza  Dr. Sergiu GOLUB, lector, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Câteva curiozități și bizarerii în Ordonanța Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți
002 Jantea R poza Romeo JANTEA, consultant, Jantea Profesional
„Arbitraj în dispute legate de asigurări – funcționare și beneficii”
man Narcis PĂVĂLAȘCU, președinte, Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA); managing director, Pavalascu Risk Consultants
Titlu în curs de comunicare
002 Popescu Ioana poza Ioana POPESCU, șef Serviciu Relații cu Publicul, Direcția Relații cu Publicul, Petiții, și Educație Financiară din cadrul Autorității de Supraveghere Financiară
Activitatea și organizarea Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul financiar nonbancar
002 SESCU Marius poza Marius SESCU, preşedinte, Corpul Profesional al Mediatorilor din județul Mureş
Soluționarea conflictelor în materia asigurărilor prin procedura medierii
 001 Sustac Zeno poza Dr. Zeno-Daniel ȘUȘTAC, profesor asociat, Universitatea de Vest, Timișoara; mediator
Medierea, procedura SAL


Vineri, 20 octombrie:

09:30 – 11:30 – Emitenți de valori mobiliare. Prevenirea practicilor abuzive. Integritatea raportărilor financiare.
Speakeri:

001 Bolos Bradut poza Ec. dr. Brăduț Vasile BOLOȘ, profesor asociat, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș
Acumularea cazuisticii fraudelor, evoluția legislativă și eficiența economică protențială
002 Botez Ileana poza Ileana BOTEZ, Head of Listing Department, Bursa de Valori București
Relația cu investitorii – transparență și încredere
001 Calin Dragos Po Dr. Dragoș CĂLIN, Șef al Departamentului Juridic, S.I.F. Transilvania S.A., Brașov
„Sancționarea administrativă a practicilor abuzive în cazul emitenților de valori mobiliare”
001 Mita Baciu Angela Dr. Angela MÎȚĂ – BACIU, conferențiar, Universitatea „Petre Andrei”, Iași; lector, Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților, Iași
„Prospectul de ofertă în oferta publică de vânzare transfrontalieră”
001 Paun Ciprian Poza001 Vecerdea Stefania Po Dr. Ciprian Adrian PĂUN, conferențiar, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca
Ștefania-Claudia VECERDEA, avocat, Baroul Sibiu
Lungul drum al Golgotei: Autorizarea A.S.F. a administratorilor în SSIF-uri
001 Popa Manole Poza Dr. Manole-Ciprian POPA, lector, Universitatea din București
Titlu în curs de comunicare
Spatacean Ovidiu poza Dr. Ioan Ovidiu SPĂTĂCEAN, lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș,
Integritatea raportării financiare – piatra de temelie în comunicarea eficace cu investitorii

09:30 – 11:30 – Asigurări pentru agenții economici. Asigurarea pierderilor de profit. Asigurarea riscurilor cibernetice.
Speakeri:

002 BORTA L poza Laurențiu BORTA, Managing Director, Prime Advisor
Securizarea profitabilității prin managementul riscului generat de credite comerciale neperformante
man Dr. Raul-Felix HODOȘ, lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș; avocat, UNBR – Baroul București
„Piața unică digitală în Europa și impactul asupra securității cibernetice”.
002 Jantea R poza Romeo JANTEA, consultant, Jantea Profesional
„Pierderi financiare din riscuri asigurate”
woman Otilia Livia Florina MIHAI, președinte, PRBAR Academy; director general, Consultant A.A. – Broker de Asigurare
„Serviciile în asigurări – o altă viziune”
man Narcis PĂVĂLAȘCU, președinte, Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA); managing director, Pavalascu Risk Consultants
Titlu în curs de comunicare

11:45 – 13:45 – Dreptul serviciilor financiare
Speakeri:

001 Bolos Mihaela poza Dr. Mihaela-Daciana BOLOȘ, lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș
Dezvoltarea pieței financiare și dileme de securitate națională
man Drd. Laurențiu Paul BARANGĂ, Universitatea din București – Academia de Studii Economice, București
„Noul pachet legislativ MiFID II și impactul implementării acestuia”
001 Boila Rodica poza Dr. Lacrima Rodica BOILĂ, conferențiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș; avocat, UNBR – Baroul Mureș
Natura juridică a răspunderii civile în etapa negocierilor precontractuale și încheierea contractelor preparatorii
001 POPOVICI Paul poza Dr. Paul POPOVICI, conferențiar, Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti – Facultatea de Drept, Cluj-Napoca; avocat, UNBR – Baroul Arad
Rebranding in financial industry

11:45 – 13:45 – Asigurări de viață, pensii private – alternative la creșterea de salarii
Speakeri:

002 Antoniu Vlad poza  Vlad-Ioan ANTONIU, director comercial, ERGO Asigurări de Viață
Titlu în curs de comunicare.
001 Coman Ramona poza Dr. Ramona Mihaela COMAN, asistent, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș
O viziune din prisma dreptului penal asupra asigurărilor de viață ca alternativă la creșterea de salarii
001 Luntraru Bianca poza  Dr. Lacrima Bianca LUNTRARU, asistent, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș; avocat, UNBR – Baroul Mureș
Variabilele angajării răspunderii civile a profesionistului pentru malpraxis
001 Mitroi A poza Dr. Adrian MITROI, conferențiar, Academia de Studii Economice, București; membru, Consiliul Științific al Institutului de Studii Financiare.
Edificarea averii consumatorului modern de servicii financiare: bricolajul investițional individual
woman Simona MUȘAT, Deputy Manager, Mercer Marsh Benefits
Benefits Trends in Romania”

 

ORGANIZARECONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE ECFS 2017

Comitetul științific:

• Dr. Titus PRESCURE, profesor, Universitatea „Transilvania”, Brașov;
• Dr. Ioan SCHIAU, profesor, Universitatea „Transilvania”, Brașov;
• Dr. Ion STANCU, profesor, Academia de Științe Economice, București; vice-președinte, Institutul de Studii Financiare, București;
• Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, profesor, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”, București; coordonator, Centrul de Studii de Drept European din cadrul Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, București.

Comitetul de organizare:

• Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române;
• Dr. Dragoș CĂLIN, consilier juridic, director al Direcției Juridice, S.I.F. Transilvania, Brașov;
• Dr. Sergiu GOLUB, lector, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;
• Dr. Raul-Felix HODOȘ, lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș;
• Dr. Laura Elly NAGHI, conferențiar, Academia de Studii Economice, București; director, Centrul de Formare Profesională al Institutului de Studii Financiare, București;
• Dr. Ciprian PĂUN, conferențiar, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca;
• Narcis PĂVĂLAȘCU, președinte, Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări, București;
• Dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, conferențiar, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș;
• Dr. Ioan – Ovidiu SPĂTĂCEAN, lector, Universitatea „Petru Maior”, Tîrgu-Mureș.

Publicarea comunicărilor

Lucrările științifice ce vor fi prezentate cu ocazia acestui eveniment vor fi transmise până în data de 1 octombrie 2017. Cele mai relevante articole vor fi publicate, prin selecție, în Revista de Studii Financiare, în Revista Română de Dreptul Afacerilor și în Revista de Economie Teoretică și Aplicată. Pentru introducerea acestor lucrări în procesul de recenzare, versiunea lor finală va fi transmisă până în data de 20 noiembrie 2017prin email, la adresa: ecfs@jus.ro.

Taxa de participare

Taxa de participare este de 200 lei / persoană pentru ambele zile și de 120 lei / persoană pentru 1 zi. Taxa de participare acoperă înregistrarea la eveniment, accesul la panelurile Conferinței, pauzele de cafea, pauzele de prânz și cina festivă.
Taxa de participare se achită până în data de 16 octombrie 2017 în contul Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, deschis la Libra Internet Bank, având IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 0100. Este necesar ca transferul să aibă mențiunea „Taxă de participare la ECFS 2017”.
În cazul prezentării unei lucrări cu caracter științific, autorii nu vor achita taxa de participare.
Participanții sunt responsabili pentru aspectele legate de transport și cazare, cheltuielile cu acestea nefiind incluse în taxa de participare.

Cazare

În cazul în care participanții optează pentru cazarea la Hotel Aro Palace***** sau la Hotel Capitol***, aceștia beneficiază de tarife preferențiale.
Preturile propuse de Hotel Aro Palace***** pentru cazarea participanților la ECFS 2017 sunt următoarele:
– Camera single cu mic dejun – 77 euro/noapte;
– Camera double cu mic dejun – 94 euro/noapte.
Această ofertă este valabilă până în data de 5 octombrie 2017, motiv pentru care persoanele interesate sunt rugate ca, până la această dată, să transmită organizatorilor următoarele informații:
a) data la care doresc să se cazeze la Hotel Aro Palace*****  (18 / 19 octombrie 2017 sau 19 / 20 octombrie 2017),
b) perioada de cazare,
c) tipul camerei alese (cameră single / cameră double),
d) datele necesare pentru refacturare.
Persoanele interesate pot achita, până în data de 15 octombrie 2017, contravaloarea cazării într-unul din conturile deschise pe numele Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private la Libra Internet Bank, IBAN RO06 BREL 0002 0010 6313 0201 (EURO) / IBAN RO17 BREL 0002 0010 6313 0100 (RON), cu mențiunea „cazare ECFS 2017 la Hotel Aro Palace*****”, urmând ca SOROCAPP să refactureze costurile cu cazarea.
În ipoteza în care contravaloarea cazării se face în lei, cuantumul acesteia se va calcula în funcție de cursul valutar afișat de Libra Internet  Bank la data plății pentru vânzarea unui euro.

Descarca formularul de inscriere ECFS 2017

FORMULAR INSCRIERE

PROGRAMCONFERINȚA EUROPEANĂ A SERVICIILOR FINANCIARE ECFS 2017

logo ecfs 1 64px

Joi, 19 octombrie

• Înregistrare
• Sesiune plenară
• Prânz
• Sesiune plenară
• Gală festivă

Vineri, 20 octombrie

• Sesiuni paralele
• Prânz
• Sesiuni paralele.

CONTACT

Pentru detalii privind înscrierea la sesiunile ECFS 2017, vă rugăm să ne contactați prin email sau telefonic:

Telefon:

– (+4)0758/491.984 – Andreea PETRACHE, Institutul de Studii Financiare, București;

– (+4)0751/109.049 – Daniela MICU, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, Tîrgu-Mureș.

E-mail: ecfs@jus.ro

Revenim cu informații suplimentare pe măsură ce acestea sunt disponibile. Vă mulțumim pentru interesul acordat pentru acest eveniment științific.

Posted in Evenimente.