Skip to content


Vasile NESTER


Vasile NESTER

Este avocat, membru al Baroului București.

Își desfășoară activitatea în mod preponderent în domeniul Dreptului Penal al Afacerilor, oferind asistență și reprezentare juridică atât societăților comerciale, cât și persoanelor fizice, în toate fazele procesului penal.

De asemenea, s-a preocupat și de dezvoltarea laturii administrative și fiscale a dreptului, fiind implicat în numeroase proceduri litigioase de natura celor anterior-menționate.

În cadrul societății de avocatură actuale, Vasile s-a specializat în materia Dreptului penal, asigurând cu succes asistența și reprezentarea clienților în dosare ce au ca obiect infracțiuni economice, de serviciu și de corupție, în special cele referitoare la interesele financiare ale Comunităților Europene prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție.

Totodată, este implicat în mod activ în diverse cauze litigioase din domeniul Dreptului Administrativ, mai ales în cele având ca obiect evaluarea averilor, precum și regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese prevăzute de dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice.

Activitatea de cercetare a început încă din primii ani de facultate și continuă prin publicarea de materiale științifice în reviste și publicații online de specialitate, precum și prin participarea la multiple conferințe și proiecte naționale.

În acest sens, a dobândit și calitatea de membru al ARDAE- Asociatia Română de Drept și Afaceri Europene, coordonată de prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU.

 

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.