Skip to content


Conferinta Sud-estul european între tentația eurasiatică și tendința pro-europeană, Targu-Mures, 16 mai 2017

Universitatea „Petru Maior”Centrul de Studii Regionale și Pluraliste „Transilvania”Asociaţia Română de Drept şi Afaceri EuropeneCentrul de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei RomâneSocietatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice şi Private organizează conferinţa internațională

Sud-estul european între tentația eurasiatică și tendința pro-europeană

Târgu-Mureș

16 mai 2017

Agenda
14:30-15:00 Primirea participanților.
15:00-15:15 Cuvânt de deschidere.
Prof. univ. dr. Călin ENĂCHESCU, rector, Universitatea „Petru Maior”.
Conf. univ. dr. Daniela ȘTEFĂNESCU, decan, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative.

15:15-16:15 Secțiunea I: „Republica Moldova între Est și Vest”.
Excelența Sa dr. Mihai GRIBINCEA, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în România.

16:15-17:00 Secțiunea a II-a: Masa rotundă „Geopolitică și Sud-estul Europei”.
Alteța Sa, prințul Dimitrie STURDZA.
Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, președintele Senatului, Universitatea „Petru Maior”; cercetător științific gr. I, Institutul de Cercetări Socio – Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române.
Prof. univ dr. Daniel-Mihail ȘANDRU,  coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Excelența Sa dr. Mihai GRIBINCEA, Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în România.

Moderator: dr. Silviu B. MOLDOVAN, cercetător științific gr. I; președinte, Centrul de Studii Regionale și Pluraliste „Transilvania”.

17:00 -17:10 Pauză de cafea.

17:10-18:40 Secțiunea a III-aComunicări științifice.
Dr. Silviu B. MOLDOVAN, cercetător științific gr. I; președinte, Centrul de Studii Regionale și Pluraliste „Transilvania
Tendințe regionale și cicluri istorice

Dr. Daniel-Mihail ȘANDRU, prof. univ.; coordonator, Centrul de Studii de Drept European, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române
Considerații privind interpretarea și aplicarea dreptului european în Republica Moldova

Dr. Radu BĂLĂNEAN, prim – vicepreședinte, Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România; președinte, Federația Națională pentru Învățământ și Formare Profesională
România în paradoxul contextului european, între oportunitățși constrângeri

Cristina VATAMAN, studentă, Universitatea de Stat din Moldova
Artur DUMANSCHI, masterand, Universitatea de Stat din Moldova
Prezentul și viitorul Republicii Moldova în viziunea tinerei generații

Prof. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, Universitatea „Petru Maior”
Modalități prin care România poate sprijini comunitățile românești din jurul granițelor

Prof. univ. dr. Lucreția DOGARU, Universitatea „Petru Maior”
Criminalitatea transfrontalieră și implicațiile sale în țările din Europa de Est

Prof. univ dr. Lucian CHIRIAC, Universitatea „Petru Maior”
Vocație europeană între realitate și idealism în secolul al XXI-lea

Conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU, director al Departamentului Drept și Administrație Publică, Universitatea „Petru Maior”, Facultatea de Științe Economice, Juridice și Administrative
Orientări de strategie de securitate la frontierele externe ale Uniunii Europene

Lector univ. dr. Mihaela BOLOȘ, Universitatea „Petru Maior”
Noi abordări în soft-power și impactul lor în Europa de est

Lector univ dr. Raul-Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”
Legislația economică internațională și sud-estul european

Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Considerații privind neutralitatea permanentă a Republicii Moldova

Moderatori
Dr. Irina ALEXE, cercetător științific asociat, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române.
Lector univ. dr. Raul-Felix HODOȘ, Universitatea „Petru Maior”.

18:40-19:00 Lansare de carte, urmată de o sesiune de întrebări și răspunsuri.

Comitet științific – organizatoric:
– dr. Irina ALEXE
– prof. univ. dr. Daniel-Mihail ȘANDRU
– cercetător științific gr. I dr. Silviu B. MOLDOVAN
– conf. univ. dr. Nicolae-Dragoș PLOEȘTEANU
– lector univ. dr. Raul-Felix HODOȘ

 

https://evenimente.juridice.ro/2017/05/sud-estul-european-intre-tentatia-eurasiatica-si-tendinta-pro-europeana-16-mai-2017-targu-mures.html

Posted in Evenimente.