Skip to content


Adriana Pîrvu

Adriana Pîrvu

 

ADRIANA PÎRVU,  lect. univ. dr., Facultatea de Ştiinţe Economice şi Drept, Universitatea din Piteşti

● Absolventă a Facultăţii de Drept a Universităţii din Bucureşti, în anul 2005.

● Doctor în Drept, din anul 2014 cu teza de doctorat “Continuitate şi noutate în materia accesiunii imobiliare artificiale în dreptul civil român”( Titlul a fost obţinut în cadrul Universităţii din Craiova).

Cursuri şi seminarii predate: Drept civil. Drepturile reale principale, Drept bancar, Drept financiar şi fiscal, Dreptul Uniunii Europene.

 

Autoare şi coautoare a unor lucrări precum:

  1. „Drept bancar. Noţiuni generale”,  Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5469-2, 2016.
  2. „Drept bugetar”,  (Marian Tudor, Daniela Iancu, Pîrvu Adriana Ioana ), Editura Sitech, Craiova, ISBN 978-606-11-5253-7 anul 2016.
  3. „Angajarea răspunderii pentru creditare imprudentă”, în Revista de Ştiinţe Juridice, Supliment, Editura Universul Juridic, 2015.
  4. „Acţiunea în revendicare. Utilizarea expertizei tehnice.Incidenţa accesiunii imobiliare artificiale. Trib. Vîlcea. Decizia nr.149/31.01.2011”, Curierul Judiciar nr.9/2013, ISSN 1582-7526, 2013.
  5. „Secretul bancar şi lupta împotriva criminalităţii organizate”, în Revista română de drept al afacerilor, ISBN / ISSN: 1583-493X, nr. 8/2011, pag.24-48, (BDI: Heinonline, EBSCO, ProQuest), 2011

 

Autoare/coautoare a peste 30 de articole publicate în reviste naţionale şi internaţionale de specialitate juridică ori în volumele unor conferinţe naţionale/ internaţionale.

 

Specializări:

Studii de master:

–          specializarea Dreptul Afacerilor, Universitatea “Nicolale Titulescu”, Facultatea de Drept, Bucureşti;

–          Specializarea Drept bancar, Universitatea ”Titu Maiorescu”, Facultatea de Drept, Bucureşti.

Cursuri de „Utilizare platforma e-Learning” şi „Utilizare Modul de Arhivare electronică”, cursuri desfăşurate în cadrul proiectului „Implementarea unei platforme de e-Learning în cadrul Universităţii din Piteşti” cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Organism Intermediar pentru Axa Prioritara 3 – “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE, operaţiunea 3.2.3 “Susţinerea implementării de aplicaţii de E-Educaţie şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”ş.a.

 

Alte informaţii:

• Membru fondator al Asociaţiei Amicii Scientiae, Piteşti.

• Membru al Centrului de Cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Juridice şi Administrative din Piteşti.

• Membru al Centrul de Studii şi Cercetări de Drept Privat, Universitatea din Craiova.

• Membru al Baroului Argeş.

•Membru în comitetele ştiintifice şi/sau organizatorice ale unor conferinţe ştiinţifice naţionale/internaţionale.

 

Membru aderent ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

 

 

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.