Skip to content


Mirela Carmen DOBRILA

Mirela Carmen DOBRILA

Asistent univ. dr. în cadrul Facultății de Drept, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, seminarii la disciplinele Drept civil. Contracte și Drept civil. Succesiuni.

Lucrări publicate: Noul Cod civil, editura CH Beck, coordonatori Flavius-Antoniu Baias, Eugen Chelaru, Rodica Constantinovici, Ioan Macovei; coautorul comentariilor unui număr de 210 de articole, alături de dl. prof. Codrin Macovei; Infracțiunea de înșelăciune în vechiul și Noul Cod penal, Editura Hamangiu, București, 2014; peste 50 de articole și studii de specialitate în domeniul în care desfășor seminariile, în domeniul de cercetare doctorală sau postdoctorală.

 

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

 

 

Posted in Membri aderenti.