Skip to content


Anca Monica ARDELEANU

monica ardeleanu 2Anca Monica ARDELEANU

Anca Monica ARDELEANU este doctor în Drept, obținând acest titlu în anul 2005 la Universitatea din București. În prezent este Conferențiar universitar la Facultatea de Administrație și Afaceri din cadrul Universității din București, iar principalele zone de interes sunt legate de dreptul familiei, dreptul muncii și soluționarea alternativă a conflictelor. În cadrul Școlii Postdoctorale urmate la Academia Română – Institutul Național de Cercetări Economice ”Costin C. Kirițescu” a efectuat cercetarea cu tema ”Medierea – componentă importantă a managementului conflictelor la nivel microeconomic. Rolul ei în diminuarea costurilor şi asigurarea unui suport sustenabil dezvoltării firmei”. În zonele de interes a publicat un Curs universitar de Dreptul familiei precum și mai multe articole științifice, printre cele mai recente numărându-se: ”Soluţionarea prin mediere a cazurilor de malpraxis medical” (Revista Dreptul nr.8/2016), Principles of European Family Law Regarding Divorce – Special View over The Romanian Civil Code (Acta Universitatis Danubius. Juridica, vol.9, nr.2/2013). Este Editor al Revistei Analele Universităţii din Bucureşti – Seria Ştiinţe Economice şi Administrative (ISSN 1842-9327) și Associate Editor al Revistei Manager (ISSN 1453-0503). Totodată este Expert evaluator în cadrul Agenției Române de Asigurarea Calității în Învățământul Superior, Avocat în cadrul Baroului București, mediator autorizat și Președinte al Asociației Române pentru Mediere Familială. (monica.ardeleanu@faa.unibuc.ro)

 

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Posted in Membri aderenti.