Skip to content


Silviu Dorin Șchiopu

Silviu-Dorin Șchiopu

Silviu-Dorin Şchiopu – asist.univ.drd. Arii de interes: protecția datelor personale cu caracter personal, drept funerar, succesiuni

LUCRĂRI PUBLICATE, PARTICIPĂRi LA CONFERINŢE, GRANTURI DE CERCETARE

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), Crestomaţie de texte juridice latine, Braşov: Editura Romprint, 2006, 397 p. [ISBN: 978-973-7761-40-8].

▪ citări:      Maria-Magdalena Bârsan, Maria-Magdalena Cardiş, The Admission of Guilt Agreement. Aspects of Comparative Law, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 8 (57), no. 2/2015, p. 168, n. 5 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=307560].

Ioan Ciochină-Barbu, Jora Cristian, Drept civil: partea generală, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2015, p. 23, n. 3 [ISBN: 978-606-26-0439-4, http://www.prouniversitaria.ro/carte/drept-civil-parte-generala].

Maria-Magdalena Bârsan, Maria-Magdalena Cardiş, Acordul de recunoaştere a vinovăției, Bucureşti: Editura Hamangiu, 2015, p. 34, n. 2 [ISBN: 978-606-27-0465-0, https://www.hamangiu.ro/acordul-de-recunoastere-a-vinovatiei-2].

Ioan Ciochină-Barbu, Jora Cristian, Drept civil: persoanele, Bucureşti: Editura Pro Universitaria, 2015, p. 60, n. 137 [ISBN: 978-606-26-0437-0, http://www.prouniversitaria.ro/carte/drept-civil-persoanele—].

Maria-Magdalena Bârsan, Maria-Magdalena Cardiş, The Holders of the Admission of Guilt Agreement and Its Limits, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 8 (57), no. 2/2015, p. 176, n. 4 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=307561].

Ioan Ciochină-Barbu, Jora Cristian, Drept civil: obligaţiile, Bucureşti: Editura Universitară, 2015, p. 13, n. 2 [ISBN: 978-606-28-0402-2, https://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/drept_civil_obligatiile/11285].

Ioana Nicolae, Devoluţiunea legală şi testamentară a moştenirii, Bucureşti: Editura Hamangiu, 2016, p. 109, n. 1 [ISBN: 978-606-27-0582-4, https://www.hamangiu.ro/devolutiunea-legala-si-testamentara-a-mostenirii].

Ioan Ciochină-Barbu, Proprietatea comună pe cote-părți forțată asupra părților comune din clădirile cu mai multe etaje sau apartamente în reglementarea Legii nr. 196/2018 (Common Property on Forced Quota-Shares on Common Parts of Multi-Store Buildings or Apartments in the Regulation of the Law No. 196/2018), Acta Universitatis George Bacovia. Juridica, vol. 8, nr. 1/2019, p. 241, n. 9 [Editura Universităţii George Bacovia din Bacău, ISSN: 2285-0171 – CEEOL, ProQuest şi EBSCO, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=772281].

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), Fişa nr. 28. Soţul supravieţuitor şi clasele de moştenitori legali şi Fişa nr. 31. Filiaţia, în G. Boroi, M.-M. Pivniceru (coord.), „Fişe de drept civil. Partea generală. Persoane. Drepturi reale principale. Obligaţii. Contracte. Succesiuni. Familie”, ediția princeps, Bucureşti: Editura Hamangiu, 2016, p. 685-701, 735-746 [ISBN: 978-606-27-0329-5, https://www.hamangiu.ro/fise-de-drept-civil].

 1. Studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), A Renaissance of the Roman Fiducia in the Draft of the Romanian Civil Code via the French Civil Code?, în „Proceedings International Conference: Justice and Community Integration, Second Edition”, Braşov: Transilvania University of Braşov Publishing House, OmniaLex Publishing House, 2009, p. 53-59 [ISSN: 2066-8848].

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), Forme ordinare de testament în epoca clasică, în R. I. Motica, L. Bercea, V. Paşca (coord.), „Conferinţa Internaţională Bienală – Timişoara, 2011”, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2011, p. 161-170 [ISSN: 2067-3841].

Silviu-Dorin Șchiopu, Burial vs. Cremation in Romania – a Legal Perspective, în C. I. Murzea, A. Repanovici (ed.), „Legal Practice and International Laws”, Athens: WSEAS Press, 2011, p. 241-248 [ISBN: 978-960-474-291-2, ISI Web of Knowledge – Proceedings Paper, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Brasov1/LAW/LAW-38.pdf].

▪ citări:      Cristinel Murzea, Ius Sepulcri – între tradiție şi modernitate (Ius Sepulcri – Between Tradition and Modernity), Revista de științe juridice vol. 21, nr. 1/2012, p. 91, n. 23 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1454-3699 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-de-Stiinte-Juridice/?letter=R].

Ioana Nicolae, Devoluţiunea legală şi testamentară a moştenirii, Bucureşti: Editura Hamangiu, 2016, p. 230, n. 1 [ISBN: 978-606-27-0582-4, https://www.hamangiu.ro/devolutiunea-legala-si-testamentara-a-mostenirii].

Roxana Matefi, Some Legal Impediments in Respecting the Deceased’s Will, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 144 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729430].

Silviu-Dorin Șchiopu, Efectivitatea dreptului de a fi uitat (The Effectiveness of the Right to Be Forgotten), în I. Alexe, N.-D. Ploeșteanu, D.-M. Șandru (coord.), „Protecția datelor cu caracter personal. Impactul protecției datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experiențelor românești și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679”, Bucureşti: Editura Universitară, 2017, p. 188-203 [ISBN: 978-606-28-0588-3, http://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/protectia_datelor_cu_caracter_personal/11529].

▪ citări:      Călina Jugastru, Dreptul la portabilitatea datelor (Right to Data Portability), Revista Universul Juridic nr. 12/2017, p. 48, n. 10 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=601224, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=2357].

Andreea Verteș-Olteanu, Codruța Guzei-Mangu, Dreptul la uitare. Cine controlează prezentul controlează trecutul (The Right to Be Forgotten. He Who Controls the Present Controls the Past), Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași, seria Ştiinţe Juridice, tomul lxiii, nr. 2/2017, p. 215, n. 26 [Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISSN: 1221-8464 – HeinOnline şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=595270, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/anuaiclaw63&i=676].

Maria-Magdalena Bârsan, A Partial Overview of the Data Subjects’ Control over Their Personal Data Under the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 132 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729421].

Adriana Maria Şandru, Inovări  şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul nr. 2016/679 (Innovations and Reappraisals Regarding the Rights of Data Subjects Covered by Regulation No 2016/679), Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2018, p. 47, n. 22 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ririinesana2018&i=778].

Andreea Verteș-Olteanu, Art. 17 din Regulamentul general privind protecția datelor – un prim pas în direcția uitării dreptului de a fi uitat, în A. Săvescu (coord.), „Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal: comentarii și explicații”, Bucureşti: Editura: Hamangiu, 2018, p. 63, n. 3 [ISBN: 978-606-27-1060-6, https://www.hamangiu.ro/rgpd-regulamentul-general-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-comentarii-si-explicatii].

Elena-Nicoleta Mihăilă, Some Aspects of the Romanian Law on Implementing Measures for the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2-Suppl (Special Issue)/2018, p. 123 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=745212].

Adrian Cristolovean, Processing of Personal Data by Civil Courts in Romania, Law Review, special issue, 2019, p. 117, n. 20. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/Adrian-Cristolovean-Law_review_supliment_2019_PAGINAT.pdf].

Silviu-Dorin Șchiopu, Consideraţii asupra lichidării între moştenitori a cheltuielilor legate de înmormântarea defunctului, în D.-M. Şandru, I. Alexe, R. F. Hodoş, S. Golub (coord.), „100 de ani de drept în Romania”, Bucureşti: Editura Hamangiu, 2018, p. 231-241 [ISBN: 978-606-27-1207-5, https://www.hamangiu.ro/100-de-ani-de-drept-in-romania]. Publicat şi în limba engleză: Silviu-Dorin Șchiopu, Considerations on the Liquidation Among the Heirs of the Funeral Expenses, Law Review vol. VIII, issue 2, 2018, p. 322-335 [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2249940603?accountid=136549].

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele consideraţii asupra evoluţiei dreptului de a-ți determina felul propriilor funeralii în România, în «Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Sesiunea anuală de comunicări științifice. 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc», Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2017, p. 110-117 [ISBN: 978-606-39-0043-3, http://www.icj.ro/Volum-ICJ-2017.pdf].

▪ citări:      & Roxana Matefi, Some Legal Impediments in Respecting the Deceased’s Will, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 143 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729430].

Silviu-Dorin Șchiopu, Succesiunea reglementărilor de drept material aplicabile moștenirii după Marea Unire (The Succession of Substantive Material Rules Applicable in Legacy Matter After the Great Union), în «Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Sesiunea anuală de comunicări științifice. Dreptul românesc la 100 de ani de la Marea Unire. Dimensiuni și tendințe», Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2018, p. 17-22 [ISBN: 978-606-39-0247-5, https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=646835].

Silviu-Dorin Șchiopu, Evidenţa activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc (The Record of Personal Data Processing Activities Carried out Within the Bailiffs’ Office), în E. Hurubă (ed.), „Procesul civil şi executarea silită. Trecut, prezent, viitor. 30 august – 1 septembrie 2018, Tîrgu-Mureş, România”, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2018, p. 142-155. [ISBN: 978-606-39-0324-3, https://www.ujmag.ro/drept/drept-civil/conferinta-internationala-procesul-civil-si-executarea-silita-trecut-prezent-viitor]. Preluat în Revista română de executare silită nr. 4/2018, p. 68-79 [Editura Universul Juridic, ISSN 1584-8892 – HeinOnline, EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=753497, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romjo2018&i=708].

▪ citări:      Oliviu Puie, Parteneriatul public-privat în contextul legislativ actual intern şi unional, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2018, p. 158, n. 3 [ISBN: 978-606-39-0342-7, https://www.ujmag.ro/parteneriatul-public-privat-in-contextul-legislativ-actual-intern-si-unional].

Oliviu Puie, Cadastru şi publicitate imobiliară. Contenciosul special în materia cadastrului şi a cărţii funciare, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2019, p. 113, n. 1 [ISBN: 978-606-39-0427-1, https://www.ujmag.ro/drept/drept-civil/cadastru-si-publicitate-imobiliara].

Silviu-Dorin Șchiopu, Consideraţii privind sumele ce nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii (Brief Considerations on the Amounts That Cannot Be Seized for Any Kind of Debt), în E. Hurubă (ed.), „Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern. 29-31 august 2019, Tîrgu-Mureş, România”, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2019, p. 299-308. [ISBN: 978-606-39-0507-0, https://www.ujmag.ro/drept/diverse/conferinta-internationala-procesul-civil-si-executarea-silita-de-la-clasic-la-modern].

 1. Articole/Studii care prezintă contribuții in extenso, publicate în reviste științifice de prestigiu în domeniul științelor juridice
 2. Revista DREPTUL

Detalii: ISSN 1018-0435, site internet: https://revistadreptul.ro/, indexare (baze de date internaționale recunoscute): CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1530), EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists) şi ProQuest.

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele particularități ale partajului judiciar al locurilor de înhumare și al lucrărilor funerare (Some Particularities of the Judicial Division of the Burial Plots and Funeral Constructions), Revista „Dreptul” nr. 5/2018, p. 55-63 [Uniunea Juriștilor din România, ISSN: 1018-0435 – CEEOL, EBSCO şi ProQuest, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=661911].

▪ citări:      & Roxana Matefi, Some Legal Impediments in Respecting the Deceased’s Will, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 145 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729430].

Silviu-Dorin Șchiopu, Suportarea cheltuielilor de înmormântare (Bearing the Funeral Expenses), Revista „Dreptul” nr. 8/2018, p. 38-47 [Uniunea Juriștilor din România, ISSN: 1018-0435 – CEEOL, EBSCO şi ProQuest, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=689702].

Silviu-Dorin Șchiopu, Perspective ale dreptului de a fi uitat (Perspectives of the Right to Be Forgotten), Revista „Dreptul” nr. 5/2019, p. 32-46 [Uniunea Juriștilor din România, ISSN: 1018-0435 – CEEOL, EBSCO şi ProQuest, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=770223].

▪ citări:      Adriana-Maria Șandru, Daniel-Mihail Şandru, Reforma protecției datelor din perspectiva Consiliului Europei (New Meanings of the Data Protection Regulations Given by the Council of Europe), Studii și Cercetări Juridice – Serie Nouă nr. 3/2019, p. 319 (9), n. 32 [Editura Academiei Române: Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, ISSN: 2284-9394 – EBSCO, ProQuest şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2024].

 1. Law REVIEW

Detalii: e-ISSN 2246-9435, site internet: http://www.internationallawreview.eu/, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists) şi ProQuest.

Silviu-Dorin Șchiopu, Brief Considerations on “Plagiarizing” in Scientific Papers, the Official Texts of a Legislative or Judicial Nature and Their Official Translations, Law Review vol. VII, special issue, 2017, p. 175-184 [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2249941571?accountid=136549].

Silviu-Dorin Șchiopu, Divergent Views on the Right to Be Digitally Forgotten: The Opinions of the General Advocates vs. the Decisions of the Court of Justice of the European Union, Law Review vol. XI, issue 1/2020, p. xx-xx. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, x].

 1. Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale

Detalii: ISSN 1584-7241, site internet: https://asdpi.ro, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists), CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=641) şi HeinOnline (https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Journal-of-Intellectual-Property-Law/?letter=R).

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele consideraţii cu privire la dreptul (obligaţia) de citare [Some Considerations on the Right (Obligation) to Quote], Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr. 1/2017, p. 62-65 [Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Editura Universul Juridic, ISSN: 1584-7241 – EBSCO, CEEOL şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=517291, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rjoinpl2017&i=62].

▪ citări:      Bujorel Florea, Consideraţii privind dreptul şi obligaţia de citare (Considerations Regarding the Right and Requirement to Quote), Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr. 3/2017, p. 45, n. 2 [Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Editura Universul Juridic, ISSN: 1584-7241 – EBSCO, CEEOL şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=575607, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rjoinpl2017&i=560].

Dorin Isoc, Indexul Operelor Plagiate – intervenție civică de descurajare a plagiatului (Index of Plagiarized Works – Civic Intervention of Plagiarism Deterring), Curierul judiciar nr. 9/2017, p. 511, n. 3 [C.H. Beck Publishing House, ISSN: 1582-7526 – EBSCO, HeinOnline şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=587303].

Bujorel Florea, Reflecții despre plagiat, Bucureşti: Editura: Hamangiu, 2018, p. 56, n. 1 [ISBN: 978‑606‑27‑1154‑2, https://www.hamangiu.ro/reflectii-despre-plagiat].

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele consideraţii cu privire la originalitatea tezelor de doctorat (Some Considerations Regarding the Originality of the Doctoral Theses), Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr. 1/2018, p. 20-31 [Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Editura Universul Juridic, ISSN: 1584-7241 – EBSCO, CEEOL şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=619623, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rjoinpl2018&i=20].

 1. Revista română de drept european

Detalii: ISSN 2068-8083, site internet: https://wolterskluwer.ro/produse/reviste/, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists), ProQuest şi HeinOnline (https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-European/?letter=R).

Silviu-Dorin Șchiopu, Consideraţii asupra rectificării și restricţionării prelucrării datelor cu caracter personal (Considerations on the rectification and restriction of personal data processing), Revista română de drept european nr. 3/2018, p. 44-51 [Wolters Kluwer România, ISSN: 2068-8083 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rianrwioe2018&i=374].

Silviu-Dorin Șchiopu, Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală ulterior hotărârilor Curţii de Justiție a Uniunii Europene în cauzele GC şi alții (C136/17) şi Google (C507/17)? (Towards a Re-Configuration of the Right to be Digitally Forgotten following the Court of Justice of the European Union’s Judgments in Cases GC and Others (C‑136/17) and Google (C‑507/17)?, Revista română de drept european nr. 4/2019 [Wolters Kluwer România, ISSN: 2068-8083 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-European/?letter=R].

 1. Revista română de drept al afacerilor

Detalii revistă științifică de prestigiu în domeniul științelor juridice: ISSN: 1583-493X, site internet: https://wolterskluwer.ro, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists), ProQuest şi HeinOnline (https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R).

Silviu-Dorin Șchiopu, Obligaţia de păstrare a evidenţei activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal (The obligation to keep a record of processing activities for personal data), Revista română de drept al afacerilor nr. 1/2018, p. 85-94 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ririinesana2018&i=85].

▪ citări:      Maria-Magdalena Bârsan, A Partial Overview of the Data Subjects’ Control over Their Personal Data Under the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 131 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729421].

Elena-Nicoleta Mihăilă, Some Aspects of the Romanian Law on Implementing Measures for the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2-Suppl (Special Issue)/2018, p. 121 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=745212].

Daniel-Mihail Șandru, Răspunderea administratorului unei pagini găzduite de o rețea socială. Calitatea de operator în sensul reglementărilor privind protecția datelor (Liability of the Administrator of a Page Hosted by a Social Network. Quality of Controller Within the Meaning of the Regulations on Personal Data Protection), Revista „Dreptul” nr. 7/2019, p. 170, n. 31 [Uniunea Juriștilor din România, ISSN: 1018-0435 – CEEOL, EBSCO şi ProQuest, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=781535].

Irina Alexe, Rolul responsabilului cu protecția datelor în respectarea drepturilor persoanei vizate (The Role of the Data Protection Officer in Respect of the Rights of the Data Subject), Revista română de drept al afacerilor nr. 3/2019, p. 31, n. 19 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R.

Adrian Cristolovean, Processing of Personal Data by Civil Courts in Romania, Law Review, special issue, 2019, p. 114, n. 5. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/Adrian-Cristolovean-Law_review_supliment_2019_PAGINAT.pdf].

Silviu-Dorin Șchiopu, Privire generală asupra măsurilor tehnice și organizatorice necesare pentru implementarea efectivă a Regulamentului general privind protecția datelor (An Overview of the Technical and Organisational Measures Necessary to Ensure the Effective Implementation of the General Data Protection Regulation), Revista română de drept al afacerilor nr. 2/2019, p. 51-58 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R].

Adrian Cristolovean, Processing of Personal Data by Civil Courts in Romania, Law Review, special issue, 2019, p. 114, n. 5. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/Adrian-Cristolovean-Law_review_supliment_2019_PAGINAT.pdf].

Irina Alexe, Măsuri corective dispuse de autoritatea de supraveghere din România pentru conformarea activității asociațiilor de proprietari cu dispozițiile GDPR (Corrective Measures Ordered by the Romanian Supervisory Authority to Comply with the Activity of the Owners’ Associations with the Provisions of the GDPR), Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal nr. 1/2020, p. 34, n. 26 [Editura Universul Juridic, ISSN: 2668-6996].

 1. Pandectele române

Detalii: ISSN 1582-4756, site internet: https://wolterskluwer.ro, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists), ProQuest şi HeinOnline (https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Pandectele-Romane/?letter=P).

Silviu-Dorin Șchiopu, Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./CNIL [Cauza C-507/17] {The Territorial Scope of the Right to be Forgotten (Right to De-referencing) in the Light of the Request for a Preliminary Ruling from the Conseil d’État (France) Lodged on 21 August 2017 — Google Inc. v CNIL [Case C-507/17]}, Pandectele române nr. 1/2018, p. 61-72 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1582-4756 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Pandectele-Romane/?letter=P, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rpanderom2018&i=61].

▪ citări:      Maria-Magdalena Bârsan, A Partial Overview of the Data Subjects’ Control over Their Personal Data Under the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 133 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729421].

Adriana Maria Şandru, Inovări şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul nr. 2016/679 (Innovations and Reappraisals Regarding the Rights of Data Subjects Covered by Regulation No 2016/679), Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2018, p. 47, n. 23 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ririinesana2018&i=778].

Elena-Nicoleta Mihăilă, Some Aspects of the Romanian Law on Implementing Measures for the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2-Suppl (Special Issue)/2018, p. 123 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=745212].

Silviu-Dorin Șchiopu, Perspective ale dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare): concluziile Avocatului general în Cauza G. C. și alții (C-136/17) [Perspectives of the Right to Be Digitally Forgotten (Right to De-referencing): The Opinion of the Advocate General in the G. C. and Others Case (C-136/17)], Pandectele române nr. 6/2018, p. 67-77 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1582-4756 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Pandectele-Romane/?letter=P, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rpanderom2018&i=1351].

Silviu-Dorin Șchiopu, Scurte consideraţii asupra art. 294 alin. (51) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale [Brief Considerations on Article 294 Paragraph (51) from the Law no. 1/2011 on National Education], Pandectele române nr. 1/2019, p. 65-71 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1582-4756 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Pandectele-Romane/?letter=P, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rpanderom2019&i=65].

 1. Revista română de jurisprudență

Detalii: ISSN 1844-6450, site internet: http://editurauniversuljuridic.ro, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists) şi HeinOnline (https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R).

Silviu-Dorin Șchiopu, Date cu caracter personal având funcţie de identificare. Prelucrarea codului numeric personal sau a altui identificator cu aplicabilitate generală. Lipsa consimţământului pentru predarea unei copii a actului de identitate (Personal Data with an Identification Function. Processing of National Identification Number or Any Other Identifier of General Application. Lack of Consent to Hand over a Copy of the Identity Document), Revista română de jurisprudență nr. 3/2017, p. 75-80 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2017&i=467].

Silviu-Dorin Șchiopu, Respectul datorat persoanei decedate. Deshumare pentru reînhumarea într-un alt cimitir. Divergenţă între persoanele obligate să dispună cu privire la înmormântare. Pronunţarea unei hotărâri prin care instanţa să autorizeze deshumarea (Respect Owed to the Deceased. Exhumation on the Purpose of Reburial in Another Cemetery. Divergence Among the Persons Obliged to Dispose in Relation to the Burial. Pronouncement of a Judgement Through Which the Court Would Authorize the Exhumation), Revista română de jurisprudență nr. 4/2017, p. 90-96 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2017&i=693].

Silviu-Dorin Șchiopu, Distanţa minimă privind amplasarea unei săli de ceremonii funerare. Inconveniente normale ale vecinătăţii. Hotărâre care să ţină loc de acord de voinţă în vederea schimbării destinaţiei imobilului (The Minimum Distance Related to the Location of a Hall for Funeral Ceremonies. Normal Inconvenience of the Neighbourhood. Court Order That Would Replace the Neighbours’ Agreement Related to the Change of the Destination of the Building), Revista română de jurisprudență nr. 5/2017, p. 82-88 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2017&i=861].

Silviu-Dorin Șchiopu, Deshumare. Alte motive decât stabilirea cauzelor morţii. Obligarea parohiei la deshumarea defunctului înhumat din eroare peste locul de veci aparţinând altuia. Neîmplinirea termenului de un an de la data înhumării defunctului (Exhumation. Other Reasons Than the Determination of Death Causes. Parish Obligation to Exhume the Deceased Buried by Mistake in the Burial Plot Belonging to Another. Non Completion of the One Year Time-Limit from the Date of the Deceased’s Burial), Revista română de jurisprudență nr. 6/2017, p. 55-61 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2017&i=1035].

Silviu-Dorin Șchiopu, Partajul de folosinţă al locului de înmormântare. Includerea locului de veci în noţiunea de amintiri de familie (The Division of Usage of the Burial Plot. Inclusion of the Burial Plot in the Notion of Family Memories), Revista română de jurisprudență nr. 1/2018, p. 16-23 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2018&i=268].

Silviu-Dorin Șchiopu, Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor judecătoreşti. Dreptul de opoziţie al persoanei vizate. Aplicarea mutatis mutandis a hotărârii CJUE în cauza C-131/12 Google Spain şi Google. Principiul publicităţii şedinţelor de judecată (Personal Data Processing. Retrieval of Information Available on the Courts’ Portal. Right of Opposition of the Data Subject. Application mutatis mutandis of the CJEU Judgment in Case C-131/12 Google Spain and Google. Principle of Publicity of Court Hearings), Revista română de jurisprudență nr. 1/2018, p. 83-88 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2018&i=335].

▪ citări:      Adrian Cristolovean, Processing of Personal Data by Civil Courts in Romania, Law Review, special issue, 2019, p. 115, n. 10. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/Adrian-Cristolovean-Law_review_supliment_2019_PAGINAT.pdf].

Silviu-Dorin Șchiopu, Scurte consideraţii asupra unificării legislative în materie civilă (Short Considerations on the Legislative Unification in Civil Matters), Revista română de jurisprudență nr. 1/2018, p. 174-180 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2018&i=426].

▪ citări:      Roxana Matefi, Oana Şaramet, Contribuţia doctrinei la desăvârşirea Marii Uniri prin unificarea legislativă în materia dreptului privat, în E.-A. Iancu (Nechita) (coord.), „Rolul profesiilor juridice în realizarea şi desăvârşirea Marii Uniri”, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2018, p. 63, n. 4 [ISBN: 978-606-39-0388-5].

Silviu-Dorin Șchiopu, Prelucrarea datelor cu caracter personal. Preluarea informaţiilor disponibile pe portalul instanţelor judecătoreşti. Obligaţia de informare în cazul în care datele nu au fost obţinute de la persoana vizată. Excepţii (Personal Data Processing. Retrieval of Information Available on the Courts’ Portal. Obligation to Inform Where Data Have Not Been Obtained from the Data Subject. Exceptions), Revista română de jurisprudență nr. 4/2018, p. 62-71 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1844-6450 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Romanian-Case-Law-Review/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/romcaslr2018&i=712].

 1. Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal

Detalii: ISSN 2668-6996. Membru în colegiul de redacţie începând cu nr. 1/2020.

Silviu-Dorin Șchiopu, Aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal care dezvăluie confesiunea religioasă (Aspects of Processing Personal Data revealing Religious Beliefs), Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal nr. 1/2020, p. 71-77 [Editura Universul Juridic, ISSN: 2668-6996].

 1. Revista UNIVERSUL JURIDIC

Detalii: ISSN: 2393-3445, site internet: http://revista.universuljuridic.ro/, indexare (baze de date internaționale recunoscute): WorldCat, CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1454), EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists) şi HeinOnline (https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Universul-Juridic/?letter=R).

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele consideraţii privind reglementarea tanatopraxiei în România (Some Considerations on the Legal Framework of Thanatopraxy in Romania), Revista Universul Juridic nr. 12/2016, p. 103-115 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=497725, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2&i=2174].

Silviu-Dorin Șchiopu, Dreptul de „preempţiune” al moştenitorului concesionarului unui loc de înhumare (The „Pre-Emption” Right Belonging to the Heir of the Concessionaire of a Burial Plot), Revista Universul Juridic nr. 1/2017, p. 36-44 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=519541, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=36].

Silviu-Dorin Șchiopu, Dreptul la ştergerea datelor şi dreptul la aducerea ultimului omagiu: a fi uitat sau a fi ţinut minte? (The Right to Erasure and the Right to Receive the Last Tribute: To Be Forgotten or to Be Remembered?), Revista Universul Juridic nr. 2/2017, p. 85-93 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=519566, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=260].

▪ citări:      Andreea Verteș-Olteanu, Codruța Guzei-Mangu, Dreptul la uitare. Cine controlează prezentul controlează trecutul (The right to be forgotten. He who controls the present controls the past), Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași, seria Ştiinţe Juridice, tomul lxiii, nr. 2/2017, p. 209, n. 11 [Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISSN: 1221-8464 – HeinOnline şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=595270, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/anuaiclaw63&i=676].

Andreea Verteș-Olteanu, Art. 17 din Regulamentul general privind protecția datelor – un prim pas în direcția uitării dreptului de a fi uitat, în A. Săvescu (coord.), „Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal: comentarii și explicații”, Bucureşti: Editura: Hamangiu, 2018, p. 52, n. 1 [ISBN: 978-606-27-1060-6, https://www.hamangiu.ro/rgpd-regulamentul-general-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-comentarii-si-explicatii].

Silviu-Dorin Șchiopu, Recunoaşterea în România a dispoziţiilor pentru cauză de moarte întocmite în formă verbală (The Recognition in Romania of the Dispositions upon Death Made Orally), Revista Universul Juridic nr. 3/2017, p. 50-58 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=526570, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=443].

Silviu-Dorin Șchiopu, O tradiţie uitată: convenţiile încheiate de românia pentru evitarea dublei impuneri în materia succesiunilor (A Forgotten Tradition: The Conventions Concluded by Romania for the Avoidance of Double Taxation on Estate and Inheritance Tax), Revista Universul Juridic nr. 4/2017, p. 68-77 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=543232, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=639].

Silviu-Dorin Șchiopu, Contravenţii prevăzute de Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare (Contraventions to the Romanian Law No. 102/2014 on Cemeteries, Human Crematoriums and Funeral Services), Revista Universul Juridic nr. 5/2017, p. 127-139 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=546505, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=899].

Silviu-Dorin Șchiopu, Pilonii prelucrării datelor cu caracter personal (The Pillars of Personal Data Processing), Revista Universul Juridic nr. 6/2017, p. 87-102 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=573482, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=1108].

▪ citări:      Maria-Magdalena Bârsan, A Partial Overview of the Data Subjects’ Control over Their Personal Data Under the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 130 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729421].

Elena-Nicoleta Mihăilă, Some Aspects of the Romanian Law on Implementing Measures for the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2-Suppl (Special Issue)/2018, p. 121 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=745212].

Adrian Cristolovean, Processing of Personal Data by Civil Courts in Romania, Law Review, special issue, 2019, p. 116, n. 16. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/Adrian-Cristolovean-Law_review_supliment_2019_PAGINAT.pdf].

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele delimitări conceptuale privind serviciile funerare şi prestatorii acestora (Some Theoretical Definements on Funeral Services and Their Providers), Revista Universul Juridic nr. 7/2017, p. 72-82 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=573528, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=1297].

Silviu-Dorin Șchiopu, Prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal: codul numeric personal sau orice alt identificator cu aplicabilitate generală (The Processing of Special Categories of Personal Data: National Identification Number or Any Other Identifier of General Application), Revista Universul Juridic nr. 8/2017, p. 83-93 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=580783, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=1528].

▪ citări:      Dan Chirică, Bazele de date personale, obiect al convenţiilor oneroase încheiate de către operatorii de date (Personal Databases, Subject Matter of the Onerous Agreements Concluded by the Data Controllers), Revista Română de Drept Privat nr. 1/2018, p. 87, n. 22 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1843-2646 – HeinOnline, EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=648934].

Elena-Nicoleta Mihăilă, Some aspects of the Romanian law on implementing measures for the general data protection regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2-Suppl (Special Issue)/2018, p. 120 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=745212].

Silviu-Dorin Șchiopu, Dreptul la delistare: trimiterile preliminare formulate de Consiliul de stat al Franţei (cauza c-136/17) [The Right to Be Delisted: The Request for a Preliminary Ruling Formulated by the French Council of State (Case C-136/17)], Revista Universul Juridic nr. 9/2017, p. 63-73 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=580819, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=1645].

▪ citări:      Călina Jugastru, Constanţă şi evoluţie în apărarea drepturilor personalităţii – drept român şi european (Consistency and Evolution in Defending the Personality Rights – Romanian and European Law), Revista Română de Drept Privat nr. 4/2017, p. 69, n. 53 [Editura Universul Juridic, ISSN: 1843-2646 – HeinOnline, EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1095, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ronrev2017&i=1163].

Andreea Verteș-Olteanu, Codruța Guzei-Mangu, Dreptul la uitare. Cine controlează prezentul controlează trecutul (The Right to Be Forgotten. He Who Controls the Present Controls the Past), Analele Științifice ale Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași, seria Ştiinţe Juridice, tomul lxiii, nr. 2/2017, p. 209, n. 12 [Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi, ISSN: 1221-8464 – HeinOnline şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=595270, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/anuaiclaw63&i=676].

Andreea Verteș-Olteanu, Art. 17 din Regulamentul general privind protecția datelor – un prim pas în direcția uitării dreptului de a fi uitat, în A. Săvescu (coord.), „Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal: comentarii și explicații”, Bucureşti: Editura: Hamangiu, 2018, p. 58, n. 2 [ISBN: 978-606-27-1060-6, https://www.hamangiu.ro/rgpd-regulamentul-general-privind-protectia-datelor-cu-caracter-personal-comentarii-si-explicatii].

Silviu-Dorin Șchiopu, Contravenţiile la regimul juridic al prestării serviciilor funerare sancţionate cu anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare (I) [Contraventions to the Legal Regime of Funeral Services Sanctioned with the Annulment of the Operating Sanitary Permit (I)], Revista Universul Juridic nr. 10/2017, p. 66-76 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=591629, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=1788].

Silviu-Dorin Șchiopu, Contravenţiile la regimul juridic al prestării serviciilor funerare sancţionate cu anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare (II) [Contraventions to the Legal Regime of Funeral Services Sanctioned with the Annulment of the Operating Sanitary Permit (II)], Revista Universul Juridic nr. 11/2017, p. 49-58 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=592044, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=1966].

Silviu-Dorin Șchiopu, Hotărârea cjue în cauza c-218/16: precizări privind domeniul de aplicare al Regulamentului (ue) nr. 650/2012 (cjeu’s Judgment in Case c-218/16: Clarifications on the Scope of Regulation (eu) 650/2012), Revista Universul Juridic nr. 12/2017, p. 58-70 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=601230, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid3&i=2372].

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal în cazul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto (RCA) [Some Aspects of Processing Personal Data in the Case of Mandatory Civil Liability Insurances for Motor Vehicles (RCA)], Revista Universul Juridic nr. 1/2018, p. 42-53 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=617262, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=42].

Silviu-Dorin Șchiopu, Obligaţia de informare în cazul datelor negative transmise Biroului de credit (The Obligation to Inform in Case of Negative Data Sent to the Credit Bureau), Revista Universul Juridic nr. 2/2018, p. 61-71 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=623880, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=501].

▪ citări:      Adriana Maria Şandru, Inovări şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul nr. 2016/679 (Innovations and Reappraisals Regarding the Rights of Data Subjects Covered by Regulation No 2016/679), Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2018, p. 47, n. 24 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ririinesana2018&i=778].

Daniel-Mihail Şandru, Principiile protecţiei datelor – de la teorie la practică (Principles of Data Protection – from Theory to Practice), Curierul judiciar nr. 6/2018, p. 365, n. 8 [C.H. Beck Publishing House, ISSN: 1582-7526 – EBSCO, HeinOnline şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=691863, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/curiju2018&i=386].

Daniel-Mihail Şandru, Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal în România, în «Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Sesiunea anuală de comunicări științifice. Rolul jurisprudenţei în dezvoltarea noului drept român», Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2019, p. 289, n. 49 [ISBN: 978-606-39-0464-6, https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=785471].

Daniel-Mihail Şandru, Aspecte privind aplicarea Regulamentului nr. 679 din 2016 privind protecţia datelor cu caracter personal în România (Aspects regarding the application of Regulation no. 679 of 2016 on protection personal data in Romania), Studii și Cercetări Juridice – Serie Nouă nr. 1/2019, p. 92 (12), n. 49 [Editura Academiei Române: Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”, ISSN: 2284-9394 – EBSCO, ProQuest şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2024].

Silviu-Dorin Șchiopu, Hotărârea cjue în cauza C-588/16: precizări privind domeniul de aplicare al Regulamentului (ue) nr. 650/2012 [cjeu’s Judgment in Case c-588/16: Clarifications on the Scope of Regulation (eu) 650/2012], Revista Universul Juridic nr. 3/2018, p. 39-52 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=649006, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=657].

Silviu-Dorin Șchiopu, Un reper jurisprudenţial din practica instanţelor belgiene în materia dreptului la uitare digitală (An Example of Belgian Case Law in the Matter of the Right to Be Digitally Forgotten), Revista Universul Juridic nr. 4/2018, p. 36-44 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=669003, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=1003].

Silviu-Dorin Șchiopu, Scurte consideraţii asupra dreptului de acces al persoanei vizate în lumina Regulamentului (ue) 2016/679 [Short Considerations on the Right of Access by the Data Subject Under Regulation (eu) 2016/679], Revista Universul Juridic nr. 5/2018, p. 86-93 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=671965, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=1256].

▪ citări:      Maria-Magdalena Bârsan, A Partial Overview of the Data Subjects’ Control over Their Personal Data Under the General Data Protection Regulation, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 131 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729421].

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele obligaţii ale proprietarului cimitirului şi ale administratorului prevăzute de Legea nr. 102/2014 şi Hotărârea Guvernului nr. 741/2016 (Some Legal Obligations of the Cemetery Owner and of the Administrator Provided by Law No. 102/2014 and the Government Decision No. 741/2016), Revista Universul Juridic nr. 6/2018, p. 77-83 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=677956, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=1425].

Silviu-Dorin Șchiopu, Hotărârea cjue în cauza C-20/17: precizări privind domeniul de aplicare al art. 4 din Regulamentul (ue) nr. 650/2012 [CJEU’s Judgment in Case C-20/17: Clarifications on the Scope of Article 4 from Regulation (EU) 650/2012], Revista Universul Juridic nr. 7/2018, p. 86-96 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=695591, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=1601].

Silviu-Dorin Șchiopu, Persoanele obligate să dispună cu privire la înmormântare (The Persons Obliged to Dispose as to the Funeral), Revista Universul Juridic nr. 8/2018, p. 155-160 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=697493, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=1953].

▪ citări:      Roxana Matefi, Some Legal Impediments in Respecting the Deceased’s Will, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 142 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729430].

Silviu-Dorin Șchiopu, Un reper jurisprudenţial din practica instanţelor franceze în materia dreptului la uitare digitală (An Example of French Case Law in the Matter of the Right to Be Digitally Forgotten), Revista Universul Juridic nr. 9/2018, p. 101-107 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=715173, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=2160].

Silviu-Dorin Șchiopu, Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal de către autorităţi şi organisme publice potrivit articolului 6 din Regulamentul general privind protecţia datelor (Legal Grounds for Processing Personal Data by Public Authorities and Bodies Under Article 6 of the General Data Protection Regulation), Revista Universul Juridic nr. 10/2018, p. 58-69 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=731808, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=2303].

Silviu-Dorin Șchiopu, Contravenţiile la regimul juridic al prestării serviciilor funerare care nu sunt sancţionate cu anularea autorizaţiei sanitare de funcţionare (I) [Contraventions to the Legal Regime of Funeral Services That Are Not Sanctioned with the Annulment of the Operating Sanitary Permit (I)], Revista Universul Juridic nr. 11/2018, p. 61-72 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=732170, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=2487].

Silviu-Dorin Șchiopu, Absenţa obligaţiei de informare atunci când persoana vizată deţine deja respectivele informaţii sau prelucrarea datelor este prevăzută de lege (The Absence of the Obligation to Inform When the Data Subject Already Holds That Information or the Data Processing Is Prescribed by Law), Revista Universul Juridic nr. 12/2018, p. 60-66 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=732946, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2018&i=2629].

▪ citări:      Adriana Maria Şandru, Inovări şi reevaluări în privinţa drepturilor persoanei vizate în Regulamentul nr. 2016/679 (Innovations and Reappraisals Regarding the Rights of Data Subjects Covered by Regulation No 2016/679), Revista română de drept al afacerilor nr. 4/2018, p. 46, n. 17 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/ririinesana2018&i=778].

Daniel-Mihail Șandru, Protecția datelor în cadrul autorităților și organismelor publice în România (Data Protection Within Public Authorities and Bodies in Romania), Pandectele române nr. 2/2019, p. 33, n. 9 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1582-4756 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Pandectele-Romane/?letter=P, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rpanderom2019&i=284].

Silviu-Dorin Șchiopu, Legea aplicabilă succesiunii şi cea aplicabilă regimului matrimonial: unele delimitări şi interferenţe (The Law Applicable to the Succession and the One Applicable to the Matrimonial Property Regime: Some Delimitations and Interferences), Revista Universul Juridic nr. 1/2019, p. 40-46 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=754833, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=40].

▪ citări:      Ramona Duminică, Andreea Drăghici, Few Considerations About the Law Applicable to Matrimonial Regimes for International Couples Married According to the Regulation (Eu) 2016/1103, Valahia University Law Study, 2019 Supplement, p. 183, n. 6 [Editura Bibliotheca Târgoviste, ISSN: 2247-9937 – EBSCO şi WorldCat].

Silviu-Dorin Șchiopu, Hotărârea cjue în cauza c-102/18: precizări privind Regulamentul de punere în aplicare (ue) nr. 1329/2014 [cjeu’s Judgment in case c-102/18: Clarifications on the Commission’s Implementing Regulation (eu) no. 1329/2014], Revista Universul Juridic nr. 2/2019, p. 94-100 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=764157, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=283].

Silviu-Dorin Șchiopu, Absenţa obligaţiei de informare în ipoteza prevăzută de art. 14 alin. (5) lit. b) din Regulamentul general privind protecţia datelor (The Absence of the Obligation to Inform in the Hypothesis Provided by Point (b) of Article 14(5) of the General Data Protection Regulation), Revista Universul Juridic nr. 3/2019, p. 64-70 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=776621, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=462].

Silviu-Dorin Șchiopu, Consideraţii asupra informării persoanei vizate cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal (Considerations on the Information Provided to the Data Subject Regarding the Storage Period of Personal Data), Revista Universul Juridic nr. 4/2019, p. 97-106 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=776855, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=674].

▪ citări:      Daniel-Mihail Șandru, Unele considerații cu privire la relația dintre protecția datelor (în special Regulamentul general privind protecția datelor) și proprietatea intelectuală [On the relationship between the data protection (the General Data Protection Regulation specifically) and the intellectual property], Revista română de drept european nr. 3/2019, p. 24, n. 13 [Wolters Kluwer România, ISSN: 2068-8083 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-European/?letter=R].

Silviu-Dorin Șchiopu, Consideraţii asupra dreptului la opoziţie al persoanei vizate (Considerations on the Data Subject’s Right to Object), Revista Universul Juridic nr. 5/2019, p. 73-81 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=782509, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=830].

Silviu-Dorin Șchiopu, Succinte consideraţii asupra uneia din premisele exercitării dreptului de a vota: cabinele de vot (Brief Considerations on One of the Conditions for the Exercise of the Right to Vote: The Voting Booths), Revista Universul Juridic nr. 6/2019, p. 71-76 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=782580, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=1009].

Silviu-Dorin Șchiopu, Conţinutul informării în situația în care datele cu caracter personal sunt colectate de la însăşi persoana vizată (The Content of the Information Provided Where Personal Data Are Collected from the Data Subject), Revista Universul Juridic nr. 7/2019, p. 64-73 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=799004, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=1239].

Silviu-Dorin Șchiopu, Unele temeiuri juridice ale prelucrării datelor cu caracter personal privind sănătatea potrivit articolului 9 din Regulamentul general privind protecția datelor (Some Legal Grounds for Processing Personal Data Concerning Health Under Article 9 of the General Data Protection Regulation), Revista Universul Juridic nr. 8/2019, p. 102-112 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=799805, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=1495].

Silviu-Dorin Șchiopu, Consideraţii generale asupra dreptului la ştergerea datelor cu caracter personal (General Considerations on the Right to the Erasure of Personal Data), Revista Universul Juridic nr. 9/2019, p. 47-55 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=799818, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/univjurid2019&i=1602].

▪ citări:      Adrian Cristolovean, Processing of Personal Data by Civil Courts in Romania, Law Review, special issue, 2019, p. 119, n. 27. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/Adrian-Cristolovean-Law_review_supliment_2019_PAGINAT.pdf].

Silviu-Dorin Șchiopu, Hotărârea CJUE în cauza C-658/17: precizări privind interpretarea art. 3 din Regulamentul (UE) nr. 650/2012 [CJEU’s Judgment in Case C-658/17: Clarifications on the Interpretation of Article 3 from Regulation (EU) 650/2012], Revista Universul Juridic nr. 10/2019, p. 48-56 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=805921, https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/univjurid2019&div=125&id=&page=].

Silviu-Dorin Șchiopu, Impactul Deciziei Curții Constituționale nr. 498 din 17 iulie 2018 asupra reglementării dosarului electronic de sănătate al pacientului (Impact of the Romanian Constitutional Court’s Decision no. 498 of 17 July 2018 on the Regulation of the Patient’s Electronic Health Record), Revista Universul Juridic nr. 11/2019. [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline].

Silviu-Dorin Șchiopu, Despre acordarea de către angajatori a zilelor libere pentru sărbătorile religioase anuale (On the Granting by Employers of Free Days for Annual Religious Holidays), Revista Universul Juridic nr. 12/2019 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline].

 1. Challenges of the Knowledge Society

Detalii: ISSN: 2068-7796, site internet: http://cks.univnt.ro/, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO CEEAS (https://www.ebsco.com/title-lists) şi ProQuest.

Silviu-Dorin Șchiopu, A Historical Perspective on the Special Available Portion of the Surviving Spouse Provided by the Romanian Civil Code, Challenges of the Knowledge Society, 2016, p. 267-273 [Nicolae Titulescu University Publishing House, ISSN: 2068-7796‎ – EBSCO CEEAS şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/1814062518?accountid=136549].

Silviu-Dorin Șchiopu, An Overview on the Translative Versus the Constitutive Effect of the Inheritance Partition in Romania, Challenges of the Knowledge Society, 2017, p. 298-302 [Nicolae Titulescu University Publishing House, ISSN: 2068-7796 – EBSCO CEEAS şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/1973329881?accountid=136549].

Silviu-Dorin Șchiopu, The Rights of the Personal Creditors of the Heirs in the Inheritance Division, Challenges of the Knowledge Society, 2018, p. 320-323 [Nicolae Titulescu University Publishing House, ISSN: 2068-7796 – EBSCO CEEAS şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2130762113?accountid=136549].

Silviu-Dorin Șchiopu, The Court of Justice of the European Union’s Interpretation of Regulation (eu) no. 650/2012, Challenges of the Knowledge Society, 2019, p. 391-396 [Nicolae Titulescu University Publishing House, ISSN: 2068-7796 – EBSCO CEEAS şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2263228762?accountid=136549].

 1. Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies

Detalii: ISSN 2360-4026, site internet: http://jetc.upg-ploiesti.ro/ (anterior: http://bulletin.upg-ploiesti.ro), indexare (baze de date internaționale recunoscute): CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=2140), EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists) şi HeinOnline (https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J). Coordonator al vol. V (LXIX) nr. 2/2018. Membru în consiliul editorial şi redactor executiv începând cu nr. 1/2019.

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), On the Apparent Disappearance of the Civil Law Multiculturalism in Romania (Despre aparenta dispariţie din România a multiculturalismului juridic în materia dreptului civil), Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies vol. III (LXVII), nr. 2/2016, p. 15-22 [Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN: 2360-4026 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/juseciv2016&i=138].

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), Some Considerations on the Public-Policy Exception Provided in Article 35 of Regulation (Eu) No 650/2012 and Its Impact on the Forced Heirship (Unele consideraţii privind excepţia de ordine publică prevăzută de art. 35 al Regulamentului (UE) nr. 650/2012 şi impactul acesteia asupra rezervei succesorale), Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies vol. III (LXVII), nr. 2/2016, p. 35-40 [Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN: 2360-4026 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/juseciv2016&i=158].

Silviu-Dorin Șchiopu, Online Published Civil Judicial Decisions in Romania – Balancing the Conflict Between the Principle of Publicity in Court Proceedings and the Right to Personal Data Protection (Publicarea hotărârilor judecătoreşti civile online în România – concilierea conflictului dintre principiul publicității ședințelor de judecată şi dreptul la protecţia datelor cu caracter personal), Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies vol. IV (LXVIII), nr. 1/2017, p. 29-34 [Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN: 2360-4026 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/juseciv2017&i=29].

▪ citări:      Adrian Cristolovean, Processing of Personal Data by Civil Courts in Romania, Law Review, special issue, 2019, p. 120, n. 34. [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, http://www.internationallawreview.eu/fisiere/pdf/Adrian-Cristolovean-Law_review_supliment_2019_PAGINAT.pdf].

Silviu-Dorin Șchiopu, Ensuring the Well-Being of the Family Through Estate Planning: Choosing the Applicable Law in Matters of Succession and Matrimonial Property Regime (Asigurarea bunăstării familiei prin planificare succesorală: alegerea legii aplicabile în materia succesiunilor şi a regimurilor matrimoniale), Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies vol. V (LXIX), nr. 1/2018, p. 33-38 [Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN: 2360-4026 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/juseciv2018&i=37].

Silviu-Dorin Șchiopu, Considerations on the Effectiveness of the Data Subjects’ Control over the Processing under the General Data Protection Regulation (Considerații privind efectivitatea controlului exercitări persoanele vizate asupra prelucrării în lumina Regulamentului general privind protecția datelor), Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies vol. V (LXIX), nr. 2/2018, p. 1-6 [Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN: 2360-4026 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/juseciv2018&i=104].

Silviu-Dorin Șchiopu, Some Aspects the Right to Be Forgotten from the Perspective of Balancing the Freedom of Expression with the Respect for Private Life in the Online Environment (Unele aspecte ale dreptului de a fi uitat din perspectiva echilibrării libertăţii de exprimare cu respectarea vieţii private în mediul online), Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies vol. VI (LXX), nr. 1/2019, p. 33-40 [Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN: 2360-4026 – EBSCO, HeinOnline şi CEEOL, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=804519, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/juseciv2019&i=31].

Silviu-Dorin Șchiopu, Brief Considerations on Processing a Child’s Personal Data (Succinte considerații asupra prelucrării datelor cu caracter personal ale unui copil), Jus et Civitas – A Journal of Social and Legal Studies vol. VI (LXX), nr. 2/2019. [Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploiești, ISSN: 2360-4026 – EBSCO şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Jus-et-Civitas-A-Journal-of-Social-and-Legal-Studies/?letter=J].

 1. Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law

Detalii: ISSN 2066-7701, site internet: http://webbut.unitbv.ro, indexare (baze de date internaționale recunoscute): EBSCO (https://www.ebsco.com/title-lists), CEEOL (https://www.ceeol.com/search/journal-detail?id=1154) şi ProQuest.

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), Forms of Testaments in the Latin Law System, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 1 (50), 2008, p. 409-414 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, http://webbut.unitbv.ro/BU2008/BULETIN%20IV%20PDF/law/14_Murzea_Schiopu.pdf].

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), The Confluence Between Canon and Secular Laws on Burial and Cremation in BraşOv, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 4 (53), no. 1/2011, p. 121-128 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=124347].

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), Classes of Heirs and the Intestate Succession Rights of the Surviving Spouse in the European Civil Law Tradition, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 4 (53), no. 1/2011, p. 133-138 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=124349].

▪ citări:      Cristina Dinu, Ionela Bârsan, Succession Problems in the Context of the New Civil Code and in International Private Law Relations, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 7 (56), no. 1/2014, p. 71, n. 14 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=30603].

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), A Short Historical Overview of the Inheritance Laws Applied on the Romanian Territory (19th-20th Century), Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 9 (58), no. 2/2016, p. 177-182 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=496230].

Silviu-Dorin Șchiopu, Some Considerations Regarding the Recovery of a Debt by the Unsecured Creditor of an Heir, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 9 (58), no. 2/2016, p. 183-188 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=496233].

Silviu-Dorin Șchiopu, Short Preliminary Considerations on Some Funeral Arrangements in the Light of Government Decision No. 741/2016, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 10 (59), no. 1/2017, p. 213-218 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO, CEEOL şi ProQuest https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/1932198161?accountid=136549].

▪ citări:      Roxana Matefi, Some Legal Impediments in Respecting the Deceased’s Will, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 143 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729430].

Silviu-Dorin Șchiopu, The 1928 Draft Convention for the Prevention of Double Taxation in the Special Matter of Succession Duties. the Conventions Concluded by Romania, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 10 (59), no. 2/2017, p. 167-172 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO, CEEOL şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2017951332?accountid=136549].

Silviu-Dorin Șchiopu, An Example of Romanian Case Law on the Digital Right to Be Forgotten, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 1/2018, p. 175-180 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=696251].

Silviu-Dorin Șchiopu, Modern Embalming in Romania: Some Regulations and Restrictions, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2/2018, p. 165-170 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=729598].

Silviu-Dorin Șchiopu, Some Considerations on the Lawfulness of Personal Data Processing by Public Administration Authorities Under Regulation (EU) 2016/679, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2-Suppl/2018, p. 203-208 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=745500].

Silviu-Dorin Șchiopu, Some Correlations Between the Principles Relating to Personal Data Processing and the Records of Processing Activities, Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 12 (61), no. 2/2019. [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO, CEEOL şi ERIh Plus].

 1. Revista Finanţe Publice şi Contabilitate

Silviu-Dorin Șchiopu (coautor), Poziția României la Convenția Model OECD referitoare la impozitul pe venit și impozitul pe capital, Revista Finanţe Publice şi Contabilitate, nr. 2/2009, p. 40-47 [Editată de Ministerul Finanţelor Publice, ISSN 1582-9774, http://www.mfinante.gov.ro/publicatiipresa.html?pagina=presa#tabs-10].

▪ citări:      Cristinel Murzea, The Implementation of an Inheritance Tax in Romanian Legal System, în C. I. Murzea, A. Repanovici (ed.), „Legal Practice and International Laws”, Athens: WSEAS Press, 2011, p. 234, n. 4 [ISBN: 978-960-474-291-2, ISI Web of Knowledge – Proceedings Paper, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Brasov1/LAW/LAW-00.pdf, http://aspeckt.unitbv.ro/jspui/bitstream/123456789/182/1/murzea%20c.pdf].

Nicolae Răzvan Bujdoiu, Convenţii fiscale internaţionale privind evitarea dublei impuneri (International Conventions on Double Taxation), Revista română de drept al afacerilor nr. 5/2015, p. 78, n. 8 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R].

Ioana Nicolae, Evoluţia impozitului pe succesiuni în România (The Development of Inheritance Tax in Romania), Revista română de drept al afacerilor nr. 10/2015, p. 96, n. 4 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1583-493X – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-al-Afacerilor/?letter=R].

 

III. Participare la conferințe naționale/INTERNAŢIONALE în calitate de SPEAKER, MODERATOR SAU ORGANIZATOR

 

 1. SPEAKER

International Conference on PRIVATE LAW (PL ’11), Faculty of Law, Transilvania University of Braşov, Romania, April 7-9, 2011. Panel: PL Session – Civil Code. Titlul comunicării: „Burial vs. Cremation in Romania – A Legal Perspective”. [http://www.wseas.us/reports/2011/brasov-a-2011.htm]. Comunicarea a fost ulterior publicată în C. I. Murzea, A. Repanovici (ed.), „Legal Practice and International Laws”, Athens: WSEAS Press, 2011, p. 241-248 [ISBN: 978-960-474-291-2, ISI Web of Knowledge – Proceedings Paper, http://www.wseas.us/e-library/conferences/2011/Brasov1/LAW/LAW-38.pdf].

Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu tema “10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc”, care a avut loc vineri, 31 martie 2017 la Casa Academiei, București. Panel: Secţiunea – Drept Privat I. Titlul comunicării: „Unele consideraţii asupra evoluţiei dreptului de a-ți determina felul propriilor funeralii în România” [http://www.icj.ro/sesiuniea-anuala-de-comunicari-stiintifice.html]. Comunicarea a fost publicată în «Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, Sesiunea anuală de comunicări științifice. 10 ani de la aderarea României la Uniunea Europeană. Impactul asupra evoluției dreptului românesc», Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2017, p. 110-117 [ISBN: 978-606-39-0043-3, http://www.icj.ro/Volum-ICJ-2017.pdf].

Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2017), organizată în perioada 19 – 20 octombrie 2017 la Brașov, la inițiativa Institutului de Studii Financiare, a Universității „Petru Maior” și a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Tîrgu-Mureș. Panel: Protecția datelor cu caracter personal pentru furnizorii de servicii financiare. Titlul comunicării: „Obligația de informare în cazul datelor negative transmise Biroului de Credit (The Obligation to Inform in Case of Negative Data Sent to the Credit Bureau)”. [https://ecfs.jus.ro/2017]. Comunicarea a fost ulterior publicată în Revista Universul Juridic nr. 2/2018, p. 61-71 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=623880].

Conferinţa naţională Impactul protecţiei datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experienţelor româneşti și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679, Universitatea Petru-Maior, Târgu-Mureş, 17-18 martie 2017. Panel: Sesiunea II. Titlul comunicării: „Efectivitatea dreptului de a fi uitat (The Effectiveness of the Right to be Forgotten)”. [https://evenimente.juridice.ro/2017/01/impactul-protectiei-datelor-personale-asupra-mediului-de-afaceri-evaluari-ale-experientelor-romanesti-17-18-martie-2017-targu-mures.html]. Comunicarea a fost ulterior publicată în I. Alexe, N.-D. Ploeșteanu, D.-M. Șandru (coord.), „Protecția datelor cu caracter personal. Impactul protecției datelor personale asupra mediului de afaceri. Evaluări ale experiențelor românești și noile provocări ale Regulamentului (UE) 2016/679”, Bucureşti: Editura Universitară, 2017, p. 188-203 [ISBN: 978-606-28-0588-3, http://www.editurauniversitara.ro/carte/drept-3/protectia_datelor_cu_caracter_personal/11529].

Conferința în Studii Culturale și Științele Comunicării, ediția 2017, cu tema „Culturi și comunicarea lor”, organizată de Departamentul de Științele Comunicării – Facultatea de Litere a Universității din București, (3-4 noiembrie 2017). Panel: Cultură juridică și comunicare publică (coordonat de Mihail Șandru, prof. dr. Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”). Titlul comunicării: „Dreptul de a fi uitat în comunicarea online: dreptul la viață privată vs. libertatea de informare (The Right to Be Forgotten in Online Communication: The Right to Privacy v. the Freedom of Information)”. [https://litere.ro/2017/10/30/conferinta-dsc-2017/]. Comunicarea a fost ulterior publicată în Revista Universul Juridic nr. 4/2018, p. 36-44 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=669003], Revista Universul Juridic nr. 9/2018, p. 101-107 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=715173].

Conferința internaționalăRepere naţionale şi internaţionale în domeniul GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor), 14 decembrie 2017, organizată de Universitatea Petru Maior, Tirgu-Mures şi Centrul pentru Protecția Datelor Personale (https://cpd.upm.ro/). Titlul comunicării: „Aplicarea teritorială a dreptului la uitare digitală (dreptul la înlăturare) în lumina cererii de decizie preliminară introdusă de Conseil d’État (Franța) la 21 august 2017 – Google Inc./CNIL [Cauza C-507/17] {The Territorial Scope of the Right to Be Forgotten (Right to De-referencing) in the Light of the Request for a Preliminary Ruling from The Conseil d’État (France) lodged on 21 August 2017 — Google Inc. v CNIL [Case C-507/17]}. [http://www.csde.ro/?p=3272]”. Comunicarea a fost ulterior publicată în Pandectele române nr. 1/2018, p. 61-72 [Wolters Kluwer România, ISSN: 1582-4756 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Pandectele-Romane/?letter=P].

International Law Conference “Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, 1st edition, held in Braşov, on the 27th and 28th of October 2017, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov. Panel: Section 1 – Public Law. Titlul comunicării: „Brief considerations on “plagiarizing” in scientific papers, the official texts of a legislative or judicial nature and their official translations”. [https://evenimente.juridice.ro/2017/08/current-issues-within-eu-and-eu-member-states-legal-framework-ed-1-october-27-28-2017-brasov.html]. Comunicarea a fost ulterior publicată în Law Review vol. VII, special issue, 2017, p. 175-184 [Union of Jurists of Romania and Universul Juridic Publishing House, e-ISSN: 2246-9435 – EBSCO şi ProQuest, https://search-proquest-com.am.e-nformation.ro/docview/2249941571?accountid=136549].

Conferința internațională „Protecția datelor cu caracter personal în domeniul medical”, Târgu Mureș, Amfiteatrul Facultății de Farmacie, 22 martie 2018, organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie și Universitatea „Petru Maior” din Tîrgu Mureș. Panel: Stadiul actual al implementării GDPR în domeniul medical. Titlul comunicării: „Corelaţia dintre evidențele activităților de prelucrare şi obligaţia de informare a persoanei vizate (The Correlation Between the Records of Processing Activities and the Obligation to Inform the Data Subject)”. [https://evenimente.juridice.ro/2018/03/protectia-datelor-cu-caracter-personal-in-domeniul-medical-22-martie-2018-targu-mures.html].

Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2018) organizată în perioada 15 – 16 martie 2018 la Brașov, la inițiativa Institutului de Studii Financiare, a Universității “Petru Maior” din Tîrgu Mureș, a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, a Universității „Transilvania” din Brașov și a Academiei de Studii Economice din București. Panel: Dreptul serviciilor financiare. Titlul comunicării: „Scurte considerații asupra dreptului de acces al persoanei vizate potrivit Regulamentului (UE) 2016/679 [Short Considerations on the Right of Access by the Data Subject Under Regulation (Eu) 2016/679]” [https://ecfs.jus.ro/2018/]. Comunicarea a fost ulterior publicată în Revista Universul Juridic nr. 5/2018, p. 86-93 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=671965].

Conferința internațională – „Procesul civil si executarea silita. Trecut, prezent, viitor” (ediţia XV). Târgu Mureş, 30 august – 1 septembrie 2018, organizată de Camerele Executorilor Judecătorești Târgu Mureș și Ploiești, Facultatea de Științe Economice Juridice și Administrative, Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și Universitatea Alecu Russo din Bălți, Republica Moldova. Panel: Sesiune de comunicări ştiințifice (III). Titlul comunicării: „Evidenţa activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul biroului de executor judecătoresc (The Record of Personal Data Processing Activities Carried out Within the Bailiffs’ Office)” [https://www.cameramures.com/events.php]. Comunicarea a fost publicată în E. Hurubă (ed.), „Procesul civil şi executarea silită. Trecut, prezent, viitor. 30 august – 1 septembrie 2018, Tîrgu-Mureş, România”, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2018, p. 142-155. [ISBN: 978-606-39-0324-3, https://www.ujmag.ro/drept/drept-civil/conferinta-internationala-procesul-civil-si-executarea-silita-trecut-prezent-viitor].

International Law Conference “Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, 2nd edition, held in Braşov, on the 9th and 10th of November 2018, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov. Panel: Section 1 – Public Law. Titlul comunicării: „Some Considerations on the Lawfulness of Personal Data Processing by Public Administration Authorities Under Regulation (EU) 2016/679”. [https://drept.unitbv.ro/stiri-si-evenimente/13-stiri-si-evenimente/367-transilvania-international-law-conference-2018-current-issues-within-eu-and-eu-member-states-legal-framework-2nd-edition.html]. Comunicarea a fost ulterior publicată în Bulletin of the Transilvania University of Braşov. Series VII: Social Sciences and Law vol. 11 (60), no. 2-Suppl (Special Issue)/2018, p. 203-208 [Editura Universității Transilvania din Brașov, ISSN: 2066-7701 – EBSCO şi CEEOL, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=745500].

Conferinţa națională „100 DE ANI DE DREPT”, organizată în data de 21 octombrie 2018 la Tîrgu Mureş de către Asociația Transilvană pentru Cultură în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Panel: Panelul I. Secțiunea II. Titlul comunicării: „Consideraţii asupra lichidării pasivului succesoral între moștenitori în cadrul partajului judiciar în cazul cheltuielilor legate de înmormântarea defunctului” [https://100deaniin10zile.ro/#1466436230358-3ebae445-c50d]. Comunicarea a fost ulterior publicată în D.-M. Şandru, I. Alexe, R. F. Hodoş, S. Golub (coord.), „100 de ani de drept în Romania”, Bucureşti: Editura Hamangiu, 2018, p. 231-241 [ISBN: 978-606-27-1207-5, https://www.hamangiu.ro/100-de-ani-de-drept-in-romania].

Conferința Europeană a Serviciilor Financiare (European Conference on Financial Services – ECFS 2019) organizată în perioada 21 – 22 martie 2018 la Brașov, la inițiativa Institutului de Studii Financiare din Bucureşti, a Asociației „Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări” (ACAMA) din București şi a Societății Române de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private din Târgu Mureş. Panel: Nouă luni de aplicare a GDPR în serviciile financiare. Titlul comunicării: „Considerații asupra informării persoanei vizate cu privire la perioada de stocare a datelor cu caracter personal (Remarks on the Information Provided to the Data Subject Regarding the Storage Period of Personal Data)”. [https://ecfs.jus.ro/]. Comunicarea a fost ulterior publicată în Revista Universul Juridic nr. 4/2019, p. 97-106 [Editura Universul Juridic, ISSN 2393-3445 – WorldCat, CEEOL, EBSCO şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=776855].

International Conference “Ethical Values in Nowaday Society – University Ethics”, 1st edition, held in Braşov, on the 27th and 28th of June 2019, and hosted by Transilvania University of Brasov – Romania. Panel: Ethics in Research and Dissemination. Titlul comunicării: «Control of Good Conduct in Doctoral Scientific Activity: The Limits of “Anti-Plagiarism” Softwares» [http://vesa.unitbv.ro/]. Comunicarea a fost anterior publicată într-o formă mai dezvoltată sub titlul: Unele consideraţii cu privire la originalitatea tezelor de doctorat (Some Considerations Regarding the Originality of the Doctoral Theses), Revista română de dreptul proprietăţii intelectuale nr. 1/2018, p. 20-31 [Asociaţia Ştiinţifică de Dreptul Proprietăţii Intelectuale şi Editura Universul Juridic, ISSN: 1584-7241 – EBSCO, CEEOL şi HeinOnline, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=619623, https://heinonline.org/HOL/P?h=hein.journals/rjoinpl2018&i=20].

Conferința internațională – „Procesul civil și executarea silită. De la clasic la modern” (ediţia XVI). Târgu Mureş, 29-31 august 2019, organizată de Academia de Științe Juridice din România, Camera Executorilor Judecătorești Târgu Mureș și Facultatea de Economie și Drept, Centrul de Cercetare pentru Drept și Științe Umaniste din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, în colaborare cu Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din România, Uniunea Națională a Executorilor Judecătorești din Republica Moldova și Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, Republica Moldova. Panel: Sesiune de comunicări ştiințifice (III). Titlul comunicării: „Consideraţii privind sumele ce nu pot fi urmărite pentru niciun fel de datorii (Brief considerations on the amounts that cannot be seized for any kind of debt)”. [https://www.cameramures.com/events.php]. Comunicarea a fost publicată în E. Hurubă (ed.), „Procesul civil şi executarea silită. De la clasic la modern. 29-31 august 2019, Tîrgu-Mureş, România”, Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2019, p. 299-308. [ISBN: 978-606-39-0507-0, https://www.ujmag.ro/drept/diverse/conferinta-internationala-procesul-civil-si-executarea-silita-de-la-clasic-la-modern].

Conferința națională „Comunități virtuale în epoca Regulamentului General privind Protecția Datelor (CVGDPR)”, ediția a III-a, 2019, 13 noiembrie 2019, Sala Senatului, Universitatea Danubius din Galaţi, organizată de Universitatea Danubius şi Asociația română de drept şi afaceri europene (ARDAE). Sesiunea I: Regulamentul general privind protecţia datelor. Titlul comunicării: „Spre o reconfigurare a dreptului la uitare digitală ulterior hotărârilor Curţii de Justiție a Uniunii Europene în cauzele GC şi alții (C136/17) şi Google (C507/17)? (Towards a Re-Configuration of the Right to be Digitally Forgotten following the Court of Justice of the European Union’s Judgments in Cases GC and Others (C136/17) and Google (C507/17)?)”. [http://www.univ-danubius.ro/nout%C4%83%C5%A3i/conferinta-nationala-%E2%80%9Dcomunitati-virtuale-in-epoca-regulamentului-general-privind-protec%C8%9Bia-datelor.html]. Comunicarea va fi publicată în Revista română de drept european nr. 4/2019 [Wolters Kluwer România, ISSN: 2068-8083 – EBSCO, ProQuest şi HeinOnline, https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/Revista-Romana-de-Drept-European/?letter=R].

International Law Conference “Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends”, 3rd edition, held in Braşov, on the 29th and 30th of November 2019, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov. Panel: Private Law. Titlul comunicării: „Divergent Views on the Right to Be Digitally Forgotten: The Opinions of the General Advocates vs. the Decisions of the Court of Justice of the European Union”. [https://drept.unitbv.ro/stiri-si-evenimente/13-stiri-si-evenimente/367-transilvania-international-law-conference-2018-current-issues-within-eu-and-eu-member-states-legal-framework-2nd-edition.html].

Conferința națională „Jurnalismul şi Protecția Vieții Private din prisma GDPR”, 10 decembrie 2019, Aula „Tudor Drăganu” – Facultatea de Economie și Drept a UMFST. Titlul comunicării: „Aspecte ale exercitării dreptului la ştergerea datelor împotriva editorilor de pagini web (Aspects of the Exercise of the Right to Data Erasure Against the Web Page Editor)”. [https://dpo-net.ro/conferinta-jurnalismul-si-viata-privata-din-prisma-gdpr/].

Conferința națională „Data Protection: Soluții și responsabilități – un an și jumătate de când se aplică GDPR”, ediția a VIII-a, 12 decembrie 2019, Aula Carol I a Palatului Camerei de Comerț și Industrie, organizată de Camera de Comerț și Industrie București și Universul Juridic. Titlul comunicării: „Aspecte ale prelucrării datelor cu caracter personal care dezvăluie confesiunea religioasă (Aspects of Processing Personal Data revealing Religious Beliefs)” [https://www.universuljuridic.ro/data-protection-solutii-si-responsabilitati-un-an-si-jumatate-de-cand-se-aplica-gdpr-editia-a-viii-a/]. Comunicarea a fost publicată în Revista Română pentru Protecția și Securitatea Datelor cu Caracter Personal (RRPSDCP) nr. 1/2020, p. 71-77 [Editura Universul Juridic, ISSN: 2668-6996].

 

 1. ORGANIZATOR

International Law Conference, “Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, 1st edition, held in Braşov, on the 27th and 28th of October 2017, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov.

International Law Conference, “Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, 2nd edition, held in Braşov, on the 9th and 10th of November 2018, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov.

International Law Conference, “Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends”, 3rd edition, held in Braşov, on the 29th and 30th of November 2019, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov.

 

 1. MODERATOR

International Law Conference, “Current Issues within EU and EU Member States Legal Framework”, 2nd edition, held in Braşov, on the 9th and 10th of November 2018, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov. Panel: Section 1 – Private Law.

International Conference “ETHICAL VALUES IN NOWADAY SOCIETY – UNIVERSITY ETHICS”, 1st edition, held in Braşov, on the 27th and 28th of June 2019, and hosted by Transilvania University of Brasov – Romania. Panel: Parallel Session II – University Ethics.

International Law Conference, “Current Issues within EU and EU Member States: Converging and Diverging Legal Trends”, 3rd edition, held in Braşov, on the 29th and 30th of November 2019, and organized by the Faculty of Law – Transilvania University of Brașov. Panel: Private Law.

 1. granturi de cercetare sau contracte directe de cercetare

Membru în echipa Proiectului de cercetare „Legalitate – oportunitate, raportul dintre acestea în actul administrativ și identificarea factorilor de risc în vederea asigurării bunei administrări” câștigat în Competiția UniTBv – Granturi pentru echipe interdisciplinare 2018 (contract de cercetare nr. 1813 din 15.02.2018).

Director de grant UEFISCDI tip MC (cod: PN-III-P1-1.1-MC-2019-1317, finanțare aprobată prin Adresa MCI nr. 11736 din 4.11.2019), cercetare pe tema dreptului funerar la Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (Italia) în perioada 2-6 decembrie 2019 (contract de finanţare pentru execuţie proiecte nr. 290 din 12.11.2019).

Membru aderent ARDAE din 13.02.2017

***

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Posted in Membri aderenti.