Skip to content


Dezbaterea Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării unei trimiteri preliminare Academia Română, 23 octombrie 2013

Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene (ARDAE)

Centrul de Drept Constituţional şi Instituţii Politice (CDCIP) al Universităţii din Bucureşti

Centrul de Studii de Drept European (CSDE) al Institutului de Cercetări Juridice din cadrul Academiei Române

organizează, în seria „IADUER”,

dezbaterea

Rolul activ al judecătorului, dreptul la un proces echitabil şi refuzul efectuării unei trimiteri preliminare

Academia Română, 23 octombrie 2013, ora 14.30

 

refuzul-209x300Cu această ocazie va fi lansat volumul Refuzul instanţelor naţionale de a trimite întrebări preliminare. Jurisprudenţa românească, Ed. C. H. Beck, 2013.

La dezbatere vor participa prof. univ. dr. Simina Tănăsescu, jud. Dragoş Călin, Mihai Banu şi prof. univ. dr. Mihai Şandru – moderator al dezbaterii.

Judecătorul naţional, în calitatea sa de judecător al Uniunii de drept comun, se poate angaja, iar uneori este chiar obligat să se angajeze în dialog cu Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, dialog care are loc în principal prin procedura trimiterii preliminare (instituită la art. 267 TFUE). Una dintre faţetele acestui dialog între instanţe este (paradoxal sau nu) cea a refuzului instanţei judecătoreşti naţionale de sesizare a Curţii de Justiţie. Dezbaterea, care va porni de la acest volum recent din seria „IADUER”, urmăreşte, alături de trecerea în revistă a tipologiilor de respingere a cererilor formulate de părţi de sesizare a Curţii de Justiţie, astfel întâlnite în practica instanţelor române, clarificarea cadrului în care judecătorul, respingând o atare cerere, trebuie să respecte dreptul la un proces echitabil în sensul principiilor Convenţiei europene a drepturilor omului.

160x600

Parteneri ai acestui eveniment: Uniunea Juriştilor din România – Publicaţiile “Dreptul”, Editura C. H. Beck, Editura Universitară, Editura Wolters Kluwer, Asociaţia Forumul Judecătorilor din România.

Înscrierea participanţilor se realizează în ordinea cronologică a confirmărilor, prin e-mail (mihai.sandru@csde.ro).

Durata evenimentului: aprox. 2 ore.

Posted in Evenimente.

Tagged with , , , , .


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.