Skip to content


Conferinta Perspectivele Uniunii Europene. România la bilanț după un deceniu de la aderare, București, 18-19 mai 2017

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE DREPT, STUDII EUROPENE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE, EDIȚIA A IV-A

Universitatea Titu Maiorescu-Facultatea de Drept

Tema: Perspectivele Uniunii Europene. România la bilanț după un deceniu de la aderare

 București, 18-19 MAI 2017

Cu o experienţă de un deceniu în organizarea conferinţei internaţionale “Educaţie şi creativitate pentru o societate bazată pe cunoaştere”, UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU din Bucureşti a lansat, în anul 2013, o nouă provocare ştiinţifică prin organizarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale. La primele ediții au fost prezentate peste 250 de lucrări științifice ale unor reputați profesori, cercetători și doctoranzi din România și din străinătate. Desfășurate trilingv, în română, engleză și franceză, cele două ediții s-au bucurat de prezența a peste 10 profesori de la universități din Spania, Italia, Franța, Israel.

Volumele editate în cadrul celor trei ediții ale conferinței, realizate la Editura Hamangiu, au fost distribuite fiecărui participant la începerea lucrărilor și, ulterior, au fost distribuite la cei mai reputați profesori din România, precum și în bibliotecile universitare. Volumele au ISBN 978-606-678-642-3, ISBN 978-606-27-0020-1, ISBN 978-606-27-0607-4.

Conferinţa internaţională de drept îşi propune să reunească laolaltă oameni de ştiinţă din structura academică, cercetători, cadre didactice universitare, doctoranzi, studenţi şi nu în ultimul rând, practicieni ai dreptului, pentru a face schimb şi a împărtăşi experienţele şi rezultatele lor de cercetare cu privire la cele mai diverse aspecte legate de reformarea legislaţiei în spiritul noilor curente naţionale, europene şi internaţionale, precum şi pentru a discuta despre provocările practice întâlnite şi soluţiile adoptate.

Avem convingerea că această importantă manifestare ştiinţifică va fi una dintre cele mai prestigioase evenimente din calendarul juridic naţional, cu ecou internaţional, oferind o oportunitate pentru discutarea problemelor de actualitate, care afectează comunitatea juridică, urmărind să evidenţieze noi soluţii şi interpretări.

Într-o lume în care sistemele juridice interferează tot mai mult, tradiţia juridică necesită o upgradare perpetuă pentru a răspunde diversităţii. Conferinţa pleacă de la ideea că LEGEA nu se dezvoltă abstract, ci este modelată de societate, de realitatea economic-socială, de medii intelectuale, culturale şi lingvistice, dar mai ales de necesităţi imediate şi de imprimarea unor soluţii adecvate.

Vă invităm să fiţi o fereastră deschisă a noilor interpretări.

Prezentarea lucrărilor conferinței se va desfășura pe  următoarele secţiuni: Drept privat; Drept public; Drept penal, Drept internațional și european. Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei Internaţionale de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale-2017 se realizează în parteneriat cu Editura Hamangiu, Asociaţia Română de Drept şi Afaceri Europene şi Societatea Română de Drept European.

Conferinţa se va desfăşura în Bucureşti, la sediul Facultăţii de Drept-Universitatea Titu Maiorescu, din Calea Văcăreşti nr.187, sector 4.

Informaţii privind Conferinţa găsiţi pe site-ul Universităţii Titu Maiorescu/Facultatea de Drept – www.utm.ro.

 

TERMENE

-Expedierea studiului-termen limită 19 martie 2017 (expedierea studiului se va face în limba engleză şi în limba română);

-Notificarea acceptării studiului propus-2 aprilie 2017;

-Publicarea programului conferinţei-11 mai 2017;

-Desfăşurarea Conferinţei-18-19 mai 2017.

 

INFORMAŢII PRIVIND AUTORII

Studiile vor fi trimise la adresa: conferinta.drept.2017@univ.utm.ro– persoane de contact Petruța Ispas -0747.64.79.62, Daniela Panc- 0747.25.48.25. Condițiile de redactare se descarcă de aici.

Fiecare autor poate participa la Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale cu un singur articol. Taxa se achită pe articol şi  nu  pe autori.

Taxa de participare:

-350 pentru publicarea în volumul Conferinței și indexarea în ISI –Proceeding şi Hein Online.

Taxa de participare se achită în momentul trimiterii articolului.

Taxa se va plăti în contul Universităţii Titu Maiorescu din Bucureşti, în următorul cont deschis la B.C.R., Agenția Timpuri Noi-RO49RNCB0546029228350001, Cod fiscal:RO4337662 sau la Casieria Universitatii Titu Maiorescu-str.Dambovnicului, nr.22, sector 4 Bucuresti

Pe documentul de plata trebuie să existe menţiunea ,,Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale 2017”.

Ordinul de plată trebuie comunicat pe adresa: conferinta.drept.2017@univ.utm.ro

Taxa de participare nu se restituie în cazul în care recenzorii apreciază că articolul nu poate fi indexat neîndeplinind  condițiile de fond și de formă solicitate de rigorile cercetării științifice.

SURSA

Posted in Evenimente.