Skip to content


Florentina Camelia Stoica

Florentina Camelia Stoica FLORENTINA CAMELIA STOICA – Profesor univ. dr. la  Academia de Studii Economice din București, titular pentru disciplinele: Dreptul afacerilor, Drept societar.

Avocat Cabinet individual „Stoica” – Baroul Bucureşti;

Arbitru – Curtea de Arbitraj Comercial International de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României;

Evaluator – Registrul National de Evaluatori A.R.A.C.I.S – membru permanent al comisiei Stiinte Juridice;

Autor și coautor a 17 cărți și 34 articole de specialitate, aria de expertiză și competență Dreptul afacerilor și Drept societar.

Membru aderent ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene din 15.07.2016.

***

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

 

Posted in Membri aderenti.