Skip to content


Dezbateri JURIDICE.ro: Suspendarea şi reluarea judecăţii după pronunţarea CJUE în privinţa trimiterii preliminare, 2.11.2015

Mihai Sandru suspendarea trimiterii preliminareSuspendarea şi reluarea judecăţii după pronunţarea CJUE în privinţa trimiterii preliminare

București, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, Sala de Consiliu

Luni, 2 noiembrie 2015, ora 20:00

Acreditare INPPA: 2 puncte

Invitați [ordine alfabetică]
Conf. univ. dr. Gabriel Liviu Ispas, Decan al Facultății de Drept, UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU
Av. Robert Roșu, Partner ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII
Jud. Lucia Zaharia, CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
speakeri în curs de confirmare
Moderatori
Prof. univ. dr. Mihai Șandru, Președinte SOCIETATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE
Tematica– A se vedea și Suspendarea procedurii de către instanţa judecătorească din România în situaţia efectuării unei trimiteri preliminare către Curtea de Justiţie potrivit reglementării NCPC | Mihai ȘANDRU, Mihai BANU, Dragoş CĂLIN
– A se vedea și Efectele trimiterii preliminare la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene cu privire la cursul executării silite | Mihai ȘANDRU, Mihai BANU, Dragoş CĂLIN
– A se vedea și Interpretarea și aplicarea dreptului UE și a Convenției pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în cererile privind trimiterile preliminare în fața instanțelor din România
– A se vedea și trimiterea preliminară din Cauza C‑667/13 precum și C‑61/14
– Ce efecte ar putea produce recursul admis împotriva încheierii de suspendare a cauzei, suspendare dispusă pentru formularea unei cereri de pronunțare a unei hotărâri preliminare? Sau, văzând ca a fost cererea înregistrată pe rolul CJUE, instanța de recurs nu ar mai soluțion, pe fond, recursul, ci ar respinge recursul ca fiind rămas fără obiect?
– Cu ocazia reluării judecății, ca efect al pronunțării hotărârii preliminare, instanța este ținută inclusiv de considerentele hotărârii? În consecință, ar putea fi admis apelul (și recursul) pe motiv că instanța nu a respectat hotărârea preliminară în privința unui considerent?
– Poate fi criticată și, dacă da, pe cei căi, hotărârea pronunțată de o instanță care, prealabil soluționării cauzei, a respins solicitarea de a suspenda cauza și de a cere pronunțarea hotărârii preliminare? Dar în cazul în care instanța a trimis o cerere de pronunțare a hotărârii preliminare doar pentru o parte dintre întrebările propuse de parte?
– Art. 520 alin.4 NCPC poate fi aplicat, prin analogie, și în privința cazului de suspendare prevăzut la art. 412 alin.1 pct. 7 NCPC.

Pentru întrebări/subteme vă rugăm să ne scrieți.

Participarea efectivă, în sală, este rezervată membrilor Clubului și invitaților. Pentru detalii click aici.

DETALII SI FORMULAR DE ÎNSCRIERE

Posted in Evenimente.