Skip to content


Cristina Florescu

Cristina_Florescu-225x300Cristina Florescu

1989 – 1994: Universitatea din Bucuresti, Facultatea de matematica-informatica, cursuri de zi. Absolventa si licentiata cu media de 9,75 in 1994, cu specializare in Algebra Superioara.

1997 – 2000: Universitatea Ecologica din Bucuresti, Facultatea de Drept, cursuri de zi. Absolventa si licentiata in octombrie 2000 cu media de licenta 9,43 la Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Drept. Lucrarea de diploma din cadrul licentei in Drept comercial a avut ca tema „Contractul de consignatie”. Perioada de studii a durat 3 ani deoarece anii II si III de studiu i-am absolvit intr-un singur an universitar.

Octombrie 2005 – Iunie 2011: Studii postuniversitare avansate: Doctorat in cadrul Scolii doctorale a Academiei de Studii Economice Bucuresti, Specializare Domeniu fundamental: Ştiinţe juridice (Drept comercial- Arbitraj comercial)

Cursuri universitare

– Martie 2010 – „Dreptul societăţilor comerciale”, Curs universitar, în colaborare cu Prof. univ. dr. Grigore Florescu şi Asist. univ. drd. Zaira Bamberger, Ed. Universul Juridic,  2010, ISBN 978-973-127-298-6

– Decembrie 2011 – „Societăți comerciale”, în colaborare cu Asist. univ. drd. Zaira Bamberger, Editura Fundația România de Mâine, 2011, ISBN 978-973-163-685-6

Monografii

– Noiembrie 2011 – „Arbitrajul comercial. Convenția arbitrală și tribunalul arbitral”, Biblioteca de Drept Privat, Ed. Universul Juridic, 2011, ISBN 978-973-127-643-4

Articole publicate în reviste de specialitate

– Mai 2002 – „Considerații actuale asupra modului de constituire a comercianților”, articol publicat în Analele Universităţii Spiru Haret (USH), Seria Științe juridice, Editura Fundația România de Mâine, An 2, 2002, pag. 171-180, ISSN 1582-9472

– Ianuarie 2007 – „Metode moderne alternative de soluţionare a litigiilor comerciale”, articol cu care în cadrul şcolii doctorale de la ASE, am participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice din noiembrie 2005, apărut şi în Revista Română de Arbitraj a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR, anul 1, nr. 1/2007, Ed. Rentrop & Straton, Revistă evaluată, clasificată şi aflată în evidenţa CNCSIS, Cod 138, nr. de înregistrare 9059/2008, pag. 25-30, ISSN 1842-6859

– Martie 2007 – În cadrul şcolii doctorale de la ASE, am participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice cu titlul „Sinteza câtorva modificări şi completări cuprinse în Legea nr. 441/2006 (pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, şi a Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată)”

– Aprilie 2007 – „Interferenţe între dreptul penal şi arbitrajul comercial”, articol cu care, în cadrul şcolii doctorale de la ASE, am participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice din iunie 2006, apărut în colaborare cu Prof. Dr. Grigore Florescu, în Revista Română de Arbitraj a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR, anul 1, nr. 2/2007, Ed. Rentrop & Straton, Revistă evaluată, clasificată şi aflată în evidenţa CNCSIS, cod 138, nr. de înregistrare 9059/2008, pag. 43-46, ISSN 1842-6859

– Mai 2007 – „De ce arbitraj comercial: avantaje şi dezavantaje”, articol publicat în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Științe juridice, Editura Fundația România de Mâine, An 5, 2007, pag. 55-66, ISSN 1582-9472

– Mai 2008 – „Autonomia convenţiei arbitrale”, articol publicat în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Științe juridice, Editura Fundația România de Mâine, An 6, 2008, pag. 193-200, ISSN 1582-9472

– Septembrie 2008 – „Autonomia convenţiei arbitrale în interdependenţă cu principiul Kompetenz-Kompetenz”, articol apărut în Revista Română de Arbitraj a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR, Ed. Rentrop & Straton, Revistă evaluată, clasificată şi aflată în evidenţa CNCSIS, cod 138, nr. de înregistrare 9059/2008, anul 2, nr. 3/2008, pag. 26-36, ISSN 1842-6859

– Noiembrie 2009 – “Several Aspects Regarding The Mediation, As An Alternative Dispute Resolution”, articol publicat în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Științe juridice, Editura Fundația România de Mâine, An 7, 2009, pag. 273-291, ISSN 1582-9472

– Ianuarie 2010 – „Conflictul de interese în arbitrajul comercial. Independenţa şi imparţialitatea arbitrilor”, articol cu care, în cadrul şcolii doctorale, am participat în decembrie 2008 la sesiunea de comunicări ştiinţifice, apărut în Revista Română de Arbitraj a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR, Ed. Rentrop & Straton, Revistă evaluată, clasificată şi aflată în evidenţa CNCSIS, cod 138, nr. de înregistrare 9059/2008, anul 4, nr. 1/2010, pag. 24-43, ISSN 1842-6859

– Mai 2010 – Participare la sesiunea ştiinţifică organizată de Universitatea Spiru Haret, Facultatea de drept, cu lucrările „Schimbări şi noutăţi semnificative în legislaţia românească ca urmare a reformării Codului Civil” în colaborare cu Prof. univ. dr. Grigore Florescu şi „Consideraţii asupra ultimelor modificări legislative privind legea medierii în România”. Articolele sunt în curs de publicare în Analele Universităţii Spiru Haret, Facultatea de Drept, Editura Fundaţia România de Mâine, ISSN 1582-9472

– Octombrie 2010 – Participare la sesiunea ştiinţifică organizată de USH, Facultatea de drept cu lucrarea „Despre reformarea arbitrajului comercial în lumina Proiectului Noului Cod de procedură civilă, comparativ cu starea legislativă actuală” în colaborare cu Prof. univ. dr. Grigore Florescu. Articolul se va publica în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Științe juridice, Editura Fundația România de Mâine, ISSN 1582-9472

– Aprilie 2011 – „Consideraţii în legătură cu forma scrisă a convenţiei arbitrale”, publicat în Revista „Dreptul” (Cod 611, revistă cotată B+), nr. 7/2011, pag. 111-133, ISSN 1018-0435

– 8 Aprilie 2011 – Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de ASE, Catedra de drept, cu tema „Aspecte privind redactarea convenției arbitrale. Despre clauzele patologice în arbitrajul comercial”. (articolul publicat deja pe CD)

– Mai 2011 – Compunerea instanţei arbitrale din perspectiva numărului de arbitri, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 4/2011, pag. 39-56, ISSN 1583-493X

– 13 Mai 2011 – Participare la sesiunea de comunicări ştiinţifice organizată de Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu tema „Posibile deficienţe în redactarea convenţiei arbitrale”. Articolul s-a publicat în volum.

– 6 Octombrie 2011 – Participare la conferința „Forța juridică a hotărârilor arbitrale”, organizată de Universitatea Româno-Americană și juridice.ro, cu tema „Dezînvestirea instanței arbitrale”, articol ce va apărea într-un volum dedicat manifestării.

– 3 – 5 Noiembrie 2011 – Participare la colocviul international « Perspective si provocari ale lumii contemporane si spatiului european » organizat in in cadrul parteneriatului institutional in colaborare cu IEH, Centrul de Conferinte Siqua si cu avizul ISMB cu lucrarea „Legea aplicabilă convenției arbitrale”, ce urmează să se publice în volum.

– Octombrie 2011 – „Aspecte privind investirea instanței arbitrale în arbitrajul privind investițiile străine”, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 9/2011, pag. 13-44, ISSN 1583-493X

– 15 Noiembrie 2011 – Participare la sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice organizată de Universitatea Ecologică București, „Codificarea legislației civile și a legislației penale. Realitate și necesitate”, cu tema „Despre dreptul comercial în lumina reglementărilor noul Cod civil – între tradiție și modernitate”. Articolul se va publica în volum și a fost publicat și pe juridice.ro (http://www.juridice.ro/177215/despre-dreptul-comercial-in-lumina-noului-cod-civil-intre-traditie-si-modernitate.html).

– Ianuarie 2012 – „Condiții de formă ale convenției arbitrale.”, Revista Română de Arbitraj a Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional CCIR, Ed. Rentrop & Straton, Revistă evaluată, clasificată şi aflată în evidenţa CNCSIS, cod 138, nr. de înregistrare 9059/2008, anul 6, nr. 1/2012, pag. 23-37, ISSN 1842-6859

– 25 Ianuarie 2012 – Participare la sesiunea ştiinţifică organizată de USH, Facultatea de drept în cadrul conferinței cu participare internațională „Continuitate și noutate în drept” cu lucrarea „Lansarea Regulilor de arbitraj financiar „P.R.I.M.E. Finance” de solutionare a litigiilor de pe pietele financiare mondiale”. Articolul se va publica în Analele Universităţii Spiru Haret, Seria Științe juridice, Editura Fundația România de Mâine, ISSN 1582-9472, articol ce a apărut în formă extinsă și pe juridice.ro (http://www.juridice.ro/187984/lansarea-regulilor-de-arbitraj-financiar-prime-finance-de-solutionare-a-litigiilor-de-pe-pietele-financiare-mondiale.html).

Studii publicate în volume unor manifestări ştiinţifice din ţară şi/sau străinătate

 

– 12 Decembrie 2008 – „Conflictul de interese în arbitrajul comercial. Independenţa şi imparţialitatea arbitrilor”, participare la sesiunea ştiinţifică organizată de ASE, Catedra de Drept, cu tema „Reglementări recente în dreptul afacerilor”, publicată pe CD, pag. 73-82, ISBN 978-606-505-181-2

– Aprilie 2010 – „Medierea – Metoda de soluționare a disputelor comerciale şi posibilitatea utilizării acesteia în domeniul bancar”, participare în cadrul sesiunii ştiinţifice a Universităţii Ecologice Bucureşti, Facultatea de Drept, în noiembrie 2009, publicată în volumul „Perspectivele dreptului românesc în Europa Tratatului de la Lisabona”, Universitatea Ecologică din Bucureşti, Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, pag. 93-108, Editura Hamangiu, 2010, ISBN 978-606-522-295-3

– 16 Aprilie 2010 – „Schimbări şi noutăţi semnificative în legislaţia românească ca urmare a reformării Codului Civil. Studiu asupra reglementării impreviziunii”, participare la sesiunea ştiinţifică organizată de ASE, Catedra de Drept, cu tema „Codul civil român. Noutăţi în materia dreptului privat”, publicată pe CD, pag. 20-30, ISBN 978-606-505-359-5

– 26 Aprilie 2010 – „Scurtă privire asupra modificărilor legii medierii”, participare la sesiunea ştiinţifică organizată de Institutul de Cercetări Juridice al Academiei Române, publicată în volumul „Dinamica dreptului românesc după aderarea la Uniunea Europeană”, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, pag. 162-173, Editura Universul Juridic, 2011, ISBN 978-973-127-469-0

– Noiembrie 2010  Evoluţii privind arbitrajul comercial conform noului Cod de procedură civilă”, participare în cadrul sesiunii ştiinţifice a Universităţii Ecologice Bucureşti, Facultatea de Drept, publicată în volumul „Noile Coduri în evoluția dreptului românesc”, Editura Universul Juridic, 2011, pag. 144-159, ISBN 978-973-127-673-1

– Aprilie 2011 – „The Latest Developments in Commercial Arbitration in Romania”, articol publicat în colaborare cu Prof. univ. dr. Grigore Florescu, în volumul International Arbitration and International Commercial Law: Synergy, Convergence and Evolution, Liber Amicorum Prof. Eric Bergsten, editors S. Kröll, L.A. Mistelis, P. Perales Viscosillas, V. Rogers, Editura Wolters Kluwer, 2011, pag. 97-122, ISBN 978-9-0411-3522-3

SURSA

Posted in Membri aderenti.