Skip to content


Ruxandra Popescu

Ruxandra PopescuRuxandra Popescu a obţinut în 2013 diploma de Master în Economie Internaţionala şi Afaceri Europene din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, iar în prezent urmează un al doilea program de licenţă în cadrul Universităţii Bucureşti, Facultatea de Drept.  In trecut a efectuat un stagiu de practică în cadrul Institutului European din România, Biroul de Studii şi Analize cat şi în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti, departamentul Juridic si Contencios Administrativ. Incepand cu 1 octombrie 2014, Ruxandra a inceput un program de doctorat in cadrul Scolii Doctorale de Economie si Afaceri Internationale si lucreaza pe pozitia de cercetator in cadrul think-thank-ului Centrul Roman de Politici Europene. Printre domeniile sale de interes se numără dreptul Uniunii Europene şi aplicabilitatea acestuia, guvernanţa economică europeană, diplomaţie economică internaţională şi relaţiile internaţionale.

Ruxandra obtained in 2013 a Master ‘s degree in International Economics and European Affairs within the Bucharest University of Economic Studies, Faculty of International Business and Economics and is currently pursuing her second Bachelor’s degree in law within the University of Bucharest. In the past she has done an internship at the European Institute of Romania, department Research and Training in European Affairs, unit Studies and Analyses and also within Bucharest University of Economic Studies, legal department.  Starting with Octomber 2014, she started a Phd programm within the Economics and International Affairs Doctoral School and worked as a research fellow within the Romanian Center for European Policies.

Areas of interest:

  • European Union Law and its applicability;
  • European Economic Governance
  • International Economic Diplomacy
  • International Relations and Policies

Posted in Membri aderenti.