Skip to content


Gina Orga-Dumitriu

Gina Orga Dumitriu

Gina ORGA-DUMITRIU este licenţiată a Facultăţii de Drept Simion Bărnuţiu, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 1998 (şefă de promoţie), doctor în drept comercial, Universitatea Babes-Bolyai Cluj-Napoca, noiembrie 2007; în perioada 31 martie 2010-31 martie 2013 a activat ca cercetător post-doctorat în programul cu finanţare europeană nerambursabilă Parteneriatul universitar în cercetare – un pas înainte spre o şcoală postdoctorală a viitorului POSDRU 2017-2013, tema de cercetare postdoctorală Dreptul european al contractelor, desfăşurând un stagiu de documentare şi cercetare la Institul de Drept Comparat al Universităţii Panthéon-Assas Paris II şi Societatea de Legislaţie Comparată din Paris.

Este lector universitar în cadrul Facultăţii de Drept din Universitatea Lucian Blaga Sibiu (discipline predate: Dreptul european al afacerilor, Dreptul comerţului internaţional), avocat ]n Baroul Sibiu din 1998, membră a Societăţii de Legislaţie Comparată din Paris din 2011, membră a Trans Europe Experts (TEE) din 2012, membră a Asociaţiei Române pentru Studiul Dreptului Privat Comparat, membru aderent ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene.

Publicaţii relevante.

Autoare a lucrărilor:
• Răspunderea juridică în contractul comercial de transport de mărfuri, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2008
• Dreptul european al contractelor. Realităţi. Influenţe. Domeniu de aplicare, Ed. CH Beck Bucureşti, 2013 (ambele apariţii editoriale având valoarea unor premiere monografice în doctrina noastră), respectiv a cursului
• Instituţii de drept public şi privat. Curs universitar pentru învăţământul economic superior, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2011 şi a unor articole de specialitate, comunicări, studii din care pot fi reţinute câteva titluri mai semnificative:
• Consideraţii privind răspunderea cărăuşului în transporturile succesive (în coautorat cu prof.univ.dr Mircea N. Costin) în Revista de Drept Comercial nr. 11/2005
• Aspecte procesuale privind angajarea răspunderii cărăuşului în transporturile de mărfuri, în Revista de Drept Comercial nr. 7-8/2007
• Regimul exoneratoriu de răspundere a cărăuşului în transporturile comerciale de mărfuri (I),(II) în Revista de Drept Comercial nr. 1,2/2008;
• Răspuns la „Cartea Verde a Comisiei privind opţiunile de politică în perspectiva unui drept european al contractelor pentru consumatori şi întreprinderi” (în coautorat), în Revista Română de Drept European nr. 1/2011(versiunea in limba engleză a studiului a fost comunicată şi afişată pe pagina de internet a Comisiei Europene)
• Vers un droit commun européen de la vente ? Caractère novateur de la méthode d’instrument optionnel (Perspectivele unui drept comun european în materie de vânzare. Implicaţiile metodei instrumentului opţional), în Acta 1-2/2012
• Europenizarea dreptului contractual. Contribuţia libertăţilor de circulaţie, în Revista Română de Drept European nr. 4/2013;
• Cross-border transfer of the registered seat – a Cinderella of the freedom of establishment ?, SGEM Conference Conference proceedings vol. 1 Political Sciences Law, 3-9 september 2014, STEF92 Technology Ltd, Sofia, 2014
• Freedom of establishment of companies in EU: admitted restrictions vs. forbidden restrictions, în Cross-Border Cooperation – Models of Good Practice in Carpathian Region, Ed. CH Beck, Bucureşti, 2014.

Gina Orga-Dumitriu este membru aderent ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene.

Posted in Membri aderenti.