Skip to content


Misiunea ARDAE

Obiectivul ARDAE – Asociaţiei române de drept şi afaceri europene (ARDAE) este de a întăriri capacitatea proactivă a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene, diseminarea de informaţie juridică privind dreptul Uniunii Europene, organizarea de evenimente ştiinţifice, publicarea de reviste şi volume, participarea la proiecte şi colaborarea cu entitati publice şi private din ţară şi strainatate în domeniul dreptului şi afacerilor europene.

***

Obiectivele statutare ale Asociatiei romane de drept si afaceri europene (ARDAE):

– întărirea capacităţii proactive a instituţiilor statului român în privinţa propunerilor de reglementări ale Uniunii Europene;

– realizarea de documentare, studii în privinţa efectelor aplicării proiectelor de reglementări europene în România;

– diseminarea de informaţie juridică privind dreptul UE prin mijloacele adecvate şi legale – traduceri de volume publicate la edituri recunoscute în România, editarea unui newsletter de informare juridică etc.

– constituirea unor parteneriate  cu instituţii non-profit asemănătoare din alte state, în special din statele membre UE;

– constituirea de parteneriate cu instituţii de cercetare, de drept public sau privat;

– constituirea de partneriate cu edituri de specialitate;

– dezbateri cu personalităţi şi tineri cercetători; prezentarea/lansarea unor lucrări ale editurilor partenere;

– instituirea unui program destinat întăririi capacităţii proactive (de anticipare) a specialiştilor din România în faţa problemelor curente ale Uniunii Europene;

– realizarea de activităţi de cercetare în domeniul apărării drepturilor omului, în special a acelora care sunt corelate cu dreptul UE;

– organizarea de evenimente ştiinţifice, în calitate de organizator sau partener;

– afilierea la organisme şi organizaţii internaţionale de profil;

 

 

Posted in ARDAE - misiune.


0 Responses

Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.

You must be logged in to post a comment.