Skip to content


Evelina Oprina

Evelina-Oprina

Evelina OPRINA este profesor universitar dr. la Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative din cadrul Universităţii Creştine „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti, la disciplinele drept procesual civil şi drept execuţional civil.

Din anul 2004 este judecător, în prezent fiind preşedintele Tribunalului Ilfov.

Este redactor-şef al Revistei române de executare silită, lector la Centrul Naţional de Pregătire şi Perfecţionare al Executorilor Judecătoreşti şi cercetător asociat în cadrul Centrului de Studii de Drept European al Institutului de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” al Academiei Române.

A publicat numeroase lucrări şi studii în domeniul dreptului procesual civil, dintre care amintim:
– Tratat teoretic şi practic de executare silităVolumul I – Teoria generală şi procedurile execuţionale, Volumul II – Explicaţii, cereri, modeleEditura Universul Juridic, Bucureşti, 2013, în coautorat cu Ioan Gârbuleţ;
– Noul Cod de procedură civilă adnotat cu comentarii CEDO, dispoziţii procedurale din Noul Cod civil şi din legi speciale, corespondenţă cu reglementările anterioare, Ed. Rosetti Internaţional, Bucureşti, 2013, în coautorat cu Dragoş Bogdan, Gabriela Florescu, Ioan Doru Bunduc, Cristian-Paul Lospa;
 Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, vol. III. Art. 1650-2664. Contracte speciale. Privilegii şi garanţii. Prescripţia extinctivă. Drept internaţional privat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2012,pp. 830-893;
– Executarea silită în procesul civil, Editura Universul Juridic, Bucureşti, ediţii 2007, 2008, 2009, 2011;
– Codul de procedură civilă adnotat cu dispoziţii procedurale din Noul Cod civil şi din legi speciale, decizii ale Curţii Constituţionale şi decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Ed. Rosetti Internaţional, Bucureşti, 2011, în coautorat cu Gabriela Florescu;
– Instituţii de drept procesual civil, 2 vol., Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2010;
– Participanţii la procesul civil, Editura Rosetti, Bucureşti, 2005.

A mai publicat, în calitate de autor sau coautor, peste 40 de articole, studii, note şi comentarii în diferite reviste de specialitate juridică.

A participat la elaborarea Proiectului de Lege pentru punerea în aplicare a noului Cod de procedură civilă şi este coordonator al Colecţiei Noul Cod de procedură civilă, editată de Editura Universul Juridic.

I s-a conferit premiul Istrate Micescu de către Uniunea Juriştilor din România pentru lucrareaParticipanţii la procesul civil în anul 2005, premiul I.L. Georgescu de către Uniunea Juriştilor din România pentru lucrarea Tratat teoretic şi practic de executare silită, vol. I – II, în anul 2013 şi premiul Savelly Zilberstein pentru cel mai bun studiu publicat în Revista română de executare silită în anul 2011.

A participat şi a susţinut numeroase conferinţe interne şi internaţionale în acest domeniu.

Este membru aderent ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene din 14 ianuarie 2014.

Posted in Membri aderenti.