Skip to content


Gabriela Răducan

Gabriela Răducan

 

A absolvit Facultatea de Drept din cadrul Univeristății București în iunie 1996, a obținut un master în Dreptul afacerilor în anul 2004, în anii 2003-2005 a urmat cursurile Academiei de Drept European de la Trier,Germania ((Drept penal internaţional şi al Consiliului de Apărare Provizoriu al Curţii Penale Internaţionale de la HAGA) și cursurile Institutului Diplomatic Român (Drept diplomatic și consular).  A obținut titlul de doctor în drept – ”Magna cum laudae, coordonator: Prof.univ.dr.Gabriel Boroi (”Nulitatea actului juridic civil în dreptul intern și în dreptul comparat european”).

 

Este PROFESOR UNIVERSITAR DOCTOR (Drept procesual civil) la Facultatea de Drept-Universitatea Titu Maiorescu din București, AVOCAT în Baroul București din anul 1996 (co-fondator al societății de avocatură RĂDUCAN LICARI GIAMBAȘU ȘI ASOCIAȚII), FORMATOR la Institutul Național de Pregătire Profesională a Avocaților, EXPERT-FORMATOR în proiectele de formare continuă a magistraților organizate de Consiliul Superior al Magistraturii -Institutul Național al Magistraturii, AUTOR a numerose publicații de drept, key-note speaker – moderator la seminarii şi conferinţe naţionale și internaționale.

Dintre cele mai relevante cărți publicate, amintim: Drept procesual civil,  Ed.ALL-BECK-2005, Nulitatea actului juridic civil şi în dreptul comparat european, Ed.Hamangiu, 2009; Dreptul executarii silite. Titlul executoriu european, Ed.Hamangiu, 2009 și 2010 ; Regulamentul CE n. 44/2001 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială. Comentat şi adnotat; în co-autorat cu Carolina Maria Niţă, Ed. Hamangiu, 2009 și 2011; Drept procesual civil român şi comunitar european, Ed.Hamangiu, 2009; Drept civil. Obligatiile. Curs universitar. Aplicatii; în co-autorat cu Gabriel Boroi, Ed.Hamangiu, 2009, Fișe de procedură civilă pentru admiterea în magistratură și avocatură, în co-autorat cu Mădălina Dinu  (curs universitar), Ed. Hamangiu, 2014, 2015, 2016 (4 ediții); co-autor la : ”Noul Cod civil. Comentarii, doctrină şi jurisprudenţă”, Ed. Hamangiu 2012,  la ”Noul Cod de Procedură Civilă. Comentariu pe articole” Coord. Gabriel Boroi, Ed. Hamangiu 2013 și la Executarea silita – dificultati si solutii practice. Volumul 1”, Ed.Universul Juridic 2016, Drept procesual civil.Căile de atac.Procedura necontencioasă judiciară.Proceduri speciale, Ed.Hamangiu 2017.

 

***

Dobandirea calitatii de membru aderent

Lista membri aderenti ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

Revista ARDAE – Afaceri juridice europene

PROIECTUL IADUER – interpretarea si aplicarea dreptului Uniunii Europene in Romania – Lista trimiterilor preliminare din Romania, inregistrate la CJUE

Dialog & forum Drept si afaceri europene in Romania

Evenimente drept european – ARDAE – Asociatia romana de drept si afaceri europene

 

Posted in Membri aderenti.


ICLPA 2017 – International Conference „LIABILITY FOR DEMOCRACY”, October 26th-27th, 2017. ARDAE este partener

Continued…

Posted in Evenimente.


Cristina Kassai

Continued…

Posted in Membri aderenti.


SENSITIVE ANTITRUST ISSUES, 15 NOVEMBER 2017

Continued…

Posted in Evenimente.


Revista ARDAE – Afaceri juridice europene este partener al conferintei NEDES 2017: NEDES 2017 – 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON NONDISCRIMINATION AND EQUAL OPPORTUNITIES 14-16 NOVEMBER 2017, PARLIAMENT PALACE, HUMAN RIGHTS HALL

Continued…

Posted in Evenimente.


Luís Neto Galvão

Continued…

Posted in Membri de onoare din strainatate.


Prof. Dr. Larry A. DiMatteo

Continued…

Posted in Membri de onoare din strainatate.


Jurian Langer. Honorary member of RALEA / membru de onoare ARDAE (detalii ardae.ro)

Continued…

Posted in Membri de onoare din strainatate.


Laura Farca

Continued…

Posted in Membri aderenti.


Evenimentul de Multiplicare 4 ”Eveniment de diseminare a platformei IT”, 14 iulie 2017, Institutul de Cercetari Juridice

Continued…

Posted in Evenimente.